Какво?

Слагаме край на една от най-големите лъжи: “Прочетох и се съгласих с общите условия”, като просто превеждаме – нищо повече, нищо по-малко. Превеждаме общите условия на всички развиващи дейността си в България масови организации в един чист и разбираем за цялото общество вид. Трансформираме ситния шрифт в едър! Добавената стойност от нас? Без юридически термини, без правна формулировка, по начин, достъпен за хората без юридическо образование. Слагаме край и на подписите под документи и в частност договори, чиято същност не разбираме. Масовите договори се предлагат в пълния им юридически блясък, но с превод на техните клаузи и в най-високо качество.

Защо?

Защото вярваме. Вярваме, че гражданското общество и неговото развитие стоят в основата на нашето по-добро утре.
Защото искаме. Искаме да променим това, което не ни харесва.
Защото можем. Можем да споделяме нашите знания.
Защото знаем. Знаем, че активността на всеки от нас всеки ден, било то като изразяваме мнението си по дадени въпроси, преприемайки действия да изградим нещо ново и полезно за обществото или отстоявайки правата си по морален и справедлив начин, има определящо значение за индивидуалното ни и колективно бъдеще.

Кой?

Партньори

Последни публикации

договори category

Договор за паричен заем

Страните по договора за заем се наричат заемодател и заемател. Заемодателят е лицето, което предоставя уговорената сума пари, а заемателят е този, който я получава. Няма пречка да бъдат както физически лица (т.е. хора), така и юридическа лица (търговски дружества и др. подобни).

Прочети нататък »
договори category

Дарение на недвижим имот

Има специална форма на договора за дарение на недвижим имот – нотариален акт.

Прочети нататък »
договори category

Договор за дарение на движими вещи (пари)

Предмет на договора за дарение могат да бъдат движими вещи, пари, ценни книги.

Прочети нататък »
общи условия Vivacom

Социална политика на Виваком

Какви преференции мога да използвам, ако попадам в една от категориите

Прочети нататък »
общи условия ePay

Отговорност на Easy Pay във връзка с микросметка. Гаранция.

Easy Pay носи отговорност в случаите, в които по своя вина не е изпълнил или е изпълнил неточно платежна операция, която съм наредил. Отговорността се изразява в това, че е длъжен своевременно да възстанови сумата по сгрешената операция. Например, ако съм спазил всички процедури, включително съм въвел коректно данните на определен търговец, а Easy Pay преведе…

Прочети нататък »
общи условия Cibank

Кредитен лимит по револвираща кредитна карта от Сибанк

СИБАНК предоставя кредитен лимит по револвираща кредитна карта с цел финансиране на текущи нужди.

Прочети нататък »