Какво?

Слагаме край на една от най-големите лъжи: “Прочетох и се съгласих с общите условия”, като просто превеждаме – нищо повече, нищо по-малко. Превеждаме общите условия на всички развиващи дейността си в България масови организации в един чист и разбираем за цялото общество вид. Трансформираме ситния шрифт в едър! Добавената стойност от нас? Без юридически термини, без правна формулировка, по начин, достъпен за хората без юридическо образование. Слагаме край и на подписите под документи и в частност договори, чиято същност не разбираме. Масовите договори се предлагат в пълния им юридически блясък, но с превод на техните клаузи и в най-високо качество.

Защо?

Защото вярваме. Вярваме, че гражданското общество и неговото развитие стоят в основата на нашето по-добро утре.
Защото искаме. Искаме да променим това, което не ни харесва.
Защото можем. Можем да споделяме нашите знания.
Защото знаем. Знаем, че активността на всеки от нас всеки ден, било то като изразяваме мнението си по дадени въпроси, преприемайки действия да изградим нещо ново и полезно за обществото или отстоявайки правата си по морален и справедлив начин, има определящо значение за индивидуалното ни и колективно бъдеще.

Кой?

Партньори

Последни публикации

договори category

Дарение на недвижим имот

Има специална форма на договора за дарение на недвижим имот – нотариален акт.

Прочети нататък »
договори category

Предварителен договор за покупко-продажба на МПС

Страните по договора са бъдещият продавач и бъдещият купувач. Договарящо такава сделка може да бъде физическо лице – т.е. човек, фирма или някаква организация с нестопанска цел. За да може човек сам да сключи такъв договор, то той трябва да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение.

Прочети нататък »
договори category

Договор за паричен заем

Страните по договора за заем се наричат заемодател и заемател. Заемодателят е лицето, което предоставя уговорената сума пари, а заемателят е този, който я получава. Няма пречка да бъдат както физически лица (т.е. хора), така и юридическа лица (търговски дружества и др. подобни).

Прочети нататък »
общи условия Proficredit_200x200

Какво става, когато не връщам редовно в Профикредит?

Чисти сметки – добри приятели! Важен житейски принцип, актуален и за отношенията ми с Профи Кредит. Докато си плащам редовно, всичко с партньора ми в кредитните авантюри ще върви по мед и масло. За жалост обаче явно от Профи Кредит са били наранявани преди и затова са изградили една доста стройна и ефикасна система, която да накара всеки, който оттук нататък не изпълнява задълженията си към тях, да съжалява жестоко.

Прочети нататък »
общи условия Blizoo

Правата на Близу

За да ползвам без сътресения така необходимите за оцеляването ми телевизия, Интернет и телефон, трябва да уважавам правата на оператора си и да се примиря с тяхното съществуване. Колкото по-добре ги познавам, толкова по-малко изненади ми предстоят.

Прочети нататък »
общи условия TBI

Платежни сметки и обща информация за Ти Би Ай Банк (част II)

Съобразно общите си условия Ти Би Ай Банк ЕАД предоставя само срочни депозити. Лихвите и начините на изчислението им са уредени в лихвения бюлетин на банката.

Прочети нататък »