Какво?

Слагаме край на една от най-големите лъжи: “Прочетох и се съгласих с общите условия”, като просто превеждаме – нищо повече, нищо по-малко. Превеждаме общите условия на всички развиващи дейността си в България масови организации в един чист и разбираем за цялото общество вид. Трансформираме ситния шрифт в едър! Добавената стойност от нас? Без юридически термини, без правна формулировка, по начин, достъпен за хората без юридическо образование. Слагаме край и на подписите под документи и в частност договори, чиято същност не разбираме. Масовите договори се предлагат в пълния им юридически блясък, но с превод на техните клаузи и в най-високо качество.

Защо?

Защото вярваме. Вярваме, че гражданското общество и неговото развитие стоят в основата на нашето по-добро утре.
Защото искаме. Искаме да променим това, което не ни харесва.
Защото можем. Можем да споделяме нашите знания.
Защото знаем. Знаем, че активността на всеки от нас всеки ден, било то като изразяваме мнението си по дадени въпроси, преприемайки действия да изградим нещо ново и полезно за обществото или отстоявайки правата си по морален и справедлив начин, има определящо значение за индивидуалното ни и колективно бъдеще.

Кой?

Партньори

Последни публикации

договори category

Договор за дарение на движими вещи (пари)

Предмет на договора за дарение могат да бъдат движими вещи, пари, ценни книги.

Прочети нататък »
договори category

Запис на заповед

Заемите между приятели са лесен начин да избегнем взаимоотношенията си с кредитни институции,но както при тегленото на кредит и тук съществуват способи за защита на кредитора. За да защитя вземането, което съм дал, е необходимо да издам Запис на заповед

Прочети нататък »
договори category

Договор за възлагане на управлението

Договорът се сключва между дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество (ООД и АД) и физическо лице. Дружеството възлага, а Управителят приема да управлява предприятието и да го представлява срещу възнаграждение.

Прочети нататък »
общи условия Bulsatcom

Сключване на договор с Булсатком (I част)

Kато потребител следва предварително и внимателно, преди да положа подписа си върху даден договор, да се запозная с писмените условия на договора, които ми се предоставят от компанията.

Прочети нататък »
общи условия Easycredit

Лични данни и предсрочна изискуемост

Правото на защита на личните данни е основно човешко право. То може да се разгледа като част от правото на неприкосновеност на личния живот. То е в пряка връзка и с други основни права като правото на самоопределение, правото на свободно сдружаване, правото на свобода на изразяването.

Прочети нататък »
общи условия Proficredit_200x200

Отказ от кредита и предсрочно погасяване

В този материал ще се запозная с две много важни “оръжия”, с които в качеството си на клиент на Профи Кредит задължително трябва да съм се запознал преди да започна борбата по изплащане на заем към кредитната институция. Често хората не знаят за тези свои възможности и се възприемат като ощетена страна във взаимоотношенията си с кредитния си партньор. Така че, за да не бъда от тези хора, трябва да съм добре запознат с възможностите си за отказ от потребителски кредит и предсрочно погасяване.

Прочети нататък »