Какво?

Слагаме край на една от най-големите лъжи: “Прочетох и се съгласих с общите условия”, като просто превеждаме – нищо повече, нищо по-малко. Превеждаме общите условия на всички развиващи дейността си в България масови организации в един чист и разбираем за цялото общество вид. Трансформираме ситния шрифт в едър! Добавената стойност от нас? Без юридически термини, без правна формулировка, по начин, достъпен за хората без юридическо образование. Слагаме край и на подписите под документи и в частност договори, чиято същност не разбираме. Масовите договори се предлагат в пълния им юридически блясък, но с превод на техните клаузи и в най-високо качество.

Защо?

Защото вярваме. Вярваме, че гражданското общество и неговото развитие стоят в основата на нашето по-добро утре.
Защото искаме. Искаме да променим това, което не ни харесва.
Защото можем. Можем да споделяме нашите знания.
Защото знаем. Знаем, че активността на всеки от нас всеки ден, било то като изразяваме мнението си по дадени въпроси, преприемайки действия да изградим нещо ново и полезно за обществото или отстоявайки правата си по морален и справедлив начин, има определящо значение за индивидуалното ни и колективно бъдеще.

Кой?

Партньори

Последни публикации

договори category

Договор за управление и контрол

Договорът се сключва между търговско дружество и физическо лице. Дружеството възлага, а управителят приема да управлява неговото предприятие и да го представлява срещу възнаграждение.

Прочети нататък »
договори category

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

Страните по договора са бъдещият продавач и бъдещият купувач. Договарящо такава сделка може да бъде физическо лице – т.е. човек, фирма или някаква организация с нестопанска цел. За да може човек сам да сключи такъв договор, то той трябва да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение.

Прочети нататък »
договори category

Договор за възлагане на управлението

Договорът се сключва между дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество (ООД и АД) и физическо лице. Дружеството възлага, а Управителят приема да управлява предприятието и да го представлява срещу възнаграждение.

Прочети нататък »
общи условия CEZ

Какво да направя, за да имам ток от ЧЕЗ?

Действията, необходими, за да стана потребител на ЧЕЗ. Необходимите документи, приложения и декларации.

Прочети нататък »
общи условия Proficredit_200x200

Три стъпки до парите в Профикредит – кандидатстване, одобрение, получаване.

И така, ако вече съм решил, че именно Профи Кредит ще е моят кредитен партньор, е време да пристъпя към действия. (Преди да взема това решение, разбира се, препоръчително е да съм запознат с всички статии, които се намират тук относно въпросната компания.)

Прочети нататък »
общи условия Easycredit

Относно някои допълнителни въпроси, свързани с изплащането на заема

Според предвиденото в общите условия на Easy Credit договорът за заем може да бъде променян само с взаимно писмено съгласие. Възможно е предложението за промяна да бъде предложено както от мен, така и от другата страна, но е задължително да бъде одобрено и от двете страни.

Прочети нататък »