Юлиана Толева

Юлиана е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Има опит в областта на търговско и гражданско право. Била е стажант в правния отдел на „Кауфланд България”, в адвокатско дружество „Велчев и Ко”, както и стажант към Софийски районен съд. Понастоящем е юрисконсулт в строителна фирма. Желае чрез работата си да бъде полезна на обществото и именно тази възможност припознава чрез участието си в проекта dogovor.at. Смята, че бидейки част от редакторския екип чрез знанията и уменията си, ще помага на широк кръг от хора да разбират правата и задълженията си, да знаят как да реагират адекватно при нарушаване на правата им, а същевремено с това самата тя ще придобие нови знания и развие нови професионални и лични качества и умения. Чувството, че си полезен на някого и си улеснил ежедневието му, я вдъхновява и я мотивира да работи. Юлиана е жизнерадостна, обожава природата и изкуството (особено танца). Цени честността у хората и вярва, че това в какво общество ще живеем зависи изцяло от нашите ежедневни усилия.