Дайте ток! Или как да сключа договор с Енерго Про за продажба на електрическа енергия (част I)


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Живеем във време, което ни предоставя немислими за човечеството досега възможности. Да ползваме едновременно персонален компютър и таблет/смартфон, докато телевизорът работи, а междувременно цялото жилище свети, като че ли все повече започва да се превръща в ежедневие. Какво да се прави – такова е времето, трябва да се приспособяваме. Съществува обаче една сериозна пречка, която може да осуети влизането ми в час с модерните технологии и да ме върне около 2 века назад. Става дума именно за липсата на електричество. Е, смартфонът може би ще работи в продължение на няколко часа, но в края на краищата ще остана и без него и ще се наложи да се ориентирам към старомодното четене на книги… и то на свещи.

 

За да избегна тези сериозни проблеми, най-добре е да съм сключил договор за покупко-продажба на електрическа енергия с някое ЕРП. В случай, че живея или осъществявам дейност, нужадаеща се от електричество на територията на област с център един от следните градове: Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище или Шумен, ще се наложи енергийният ми партньор да е Енерго Про. (1(2) – 1). Това е едно от изключенията в България относно възможността да избирам от различни конкуриращи се на пазара фирми, които предоставят еднакви услуги. Тук е установен монопол в полза на дадена компания в рамките на определен регион от страната. Място за притеснение, че интересите ми ще бъдат потъпквани, поне на теория няма, защото държавата въвежда задължителни изисквания относно продажбата на електрическа енергия спрямо компаниите, занимаващи се с това.

 

И така – тъй като ползването на електрическа енергия е сериозна работа, а и тъй като никой няма да дойде с акумулатор пред вкъщи, за да ми пусне ток, ще се наложи да си осигуря така важната енергия чрез сключване на договор за покупко-продажба на електрическа енергия с електроразпределително предприятие. Енерго-про, като такова, е задължено да сключва споменатите договори с всеки попадащ в някоя от следните категории:

  • Битов клиент – най – разпространения случай. Тук попадат всички домакинства, помещаващи се в къщи, апартаменти или подобни на тях образувания. В случай, че не притежавам имота, в който живея (под наем съм например), естествено също имам право да получавам електроенергия. За да стане това обаче, при сключване на нов договор, ще трябва да представя на Енерго-про съгласие на собственика на имота, заверено от нотариус. (4. – 1)
  • Небитов клиент – в тази категория попадат всички лица, които се нуждаят от електроенергия, но не за нужди от ежедневието – като например за търговия. Един търговски център (така де – МОЛ, модерни сме) е доста добър пример за небитов клиент. (2 (9) – 1)
  • Нуждаещ се от временно снабдяване с електроенергия за цели като строителство, ремонти и други подобни (5. -1)

 

Когато един обект предстои да бъде свързан за пръв път с мрежата на Енего Про, трябва да съм наясно с няколкото стъпки, които трябва да извърша преди това да се случи. Ключово в ситуацията е, че преди да сключа договор с ЕРП – то за продажба на електричество, трябва първо да са налице условията за това. Токът, за жалост, не може да бъде предаден на ръка, а се налага да бъде пренесен чрез електроразпределителна мрежа, която осъществява достъпа до обектите на клиентите. Тази роля благородно се поема от поддружеството “Енерго-Про Мрежи”. Следователно процедурата е такава: сключване на договор за достъп и пренос на електрическа енергия и въз основа на него – сключване на договор за покупко-продажба на електроенергия. (8. – 1)

И така – от какво се нуждая, за да сключа първия договор?

Началната стъпка е подаване на заявление към “Енерго-Про Мрежи” за достъп и пренос на електрическа енергия. То следва да съдържа следните важни елементи:

  • Подробни лични данни – в зависимост в качеството на какво лице искам да сключа контракта. За битови клиенти това са отработените: имена, адрес, ЕГН и т.н. (11.1.-2) Фирмите също трябва да предоставят най – важните данни като ЕИК и номер по БУЛСТАТ. (11.2.-2) В тези случаи е важно клиентът да посочи основанието, на което има право да иска имотът да бъде електрифициран – т.е. дали е собственик или пребивава на мястото на някакво друго легитимно основание. Това, че съм собственик мога да удостоверя по много начини – най-лесно с нотариален акт за собственост. Ако съм наемател ще се наложи пък да предоставя съгласие на собственика на имота, заверено от нотариус. (11.3.-2)
  • Когато се налага да бъде електрифициран обект в режим на етажна собственост – вход в панелка най-често, най-лесният начин е договорът да бъде сключен от неговия домоуправител, който да декларира, че не взима решението самоволно, а със съгласие на собствениците в сградата.
  • Когато се налага да бъда обслужен като нуждаещ се от временно снабдяване с електроенергия за цели като строителство, ремонти или други подобни, трябва да предоставя издадено ми разрешение от общината за поставянето на преместваем обект. (чл. 56(2) ЗУТ) (11.(5) -2)
  • Изключително важно за всеки един случай е да декларирам, че в обекта ми съществува изградена безопасна електроинсталация, която е в съответстивие с техническите норми. Освен само да го декларирам, би било добре наистина това да е така, за да мога да се ползвам от електричеството пълноценно и сигурно. (11.4. -2)

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.

 

 

 

Източници

#ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА “ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД

чл. 11 – относно условията за встъпване в договорни отношения с Енерго-Про Мрежи

 

#Общи условия за продажба на електрическа енергия на “Енерго-Про Продажби” АД

чл. 1(2) – относно областите, в които за Енерго-Про е установен монопол в областта на електроразпределянето
чл. 2 (9) – относно определението на небитови клиенти според Енерго-Про

чл. 4 – относно лицата, които могат да бъдат клиенти на Енерго-Про

чл. 5 – относно особената хипотеза на клиенти, които ползват услугите с цел временно снабдяване с електричество на строителни обекти

чл. 8 – относно началния момент на продажба на електричество и условията за това

Ясен е на 21 и учи право в СУ „Свети Климент Охридски”. Житейската му философия е, че забавлението трябва да е неизменен спътник на сериозната работа, като то е и условие за нейното добро осъществяване.