Социална политика на Виваком


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Грижата за хората в неравностойно положение трябва да е приоритет не само на държавната политика, но и стремеж на всяка компания. Като част от социалната си политика Vivacom предлага специално разработени планове за хора с увреждания.  Абонат може да бъде лице с 50% и по-висока степен на инвалидност, като за удостоверяването се изисква представяне на документ от ТЕЛК. Плановете се предлагат единствено в магазините на Vivacom. Активирането на услугата започва от първия ден на отчетния период, като при желание за отказ той трябва да се подаде на същата дата. Едно от облекченията при тези планове е, че няма първоначална такса за свързване, но се заплаща такса за откриването на нов телефонен пост, в размер на 12 лв. Отчитането в обема на минутите, включени в плана е на минута, а после следва стандартно отчитане, т.е на секунда. Неизразходваните минути не могат да бъдат ползвани през последващ период. Посоченият план може да се ползва до изтичане на ТЕЛК решението, в случай на непредставяне на ново или депозиране на отказ се преминава автоматично към друг план “У дома 50”. При заявено желание за промяна в телефонния план не се дължи такса. Като част от социалната си политика Vivacom предоставя и специфични ценови пакети за хора със специални социални нужди.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Условия за ползване на планове „Инвалиди” за хора с увреждания

т. 5,6,7 – относно хората, които могат да се възползват от плановете;

т. 11 – относно начални и крайни дати на активиране на услугата;

т. 12 – относно неналичието на първоначална цена;

т. 13, 14 и 15 – относно отчитането;

Мария е част от Юридическия факултет към Университета за национално и световно стопанство. Широкият спектър от интереси са причината да премине през множество стажове в Българска агенция за инвестиции, Административен съд София - град, Софийски районен съд и други държавни институции и частни кантори.