Дай едно рамо

Настоящите въпроси и техните отговори имат за цел да ни помогнат да разработим раздела ни "Дай едно рамо", чрез който всеки последовател на каузата на "dogovor.at: знам какво подписвам" да може да подкрепи проекта по един или друг начин. Отделете 5 минути, за да може заедно да вземем правилните решения.

  Изображение без надпис
  Това е задължителен въпрос.
  Това е задължителен въпрос.
  Това е задължителен въпрос.
  Това е задължителен въпрос.
  Това е задължителен въпрос.
  Това е задължителен въпрос.
  Това е задължителен въпрос.
  Това е задължителен въпрос.
  Не бива да надвишава 1000 знака.
  Това е задължителен въпрос.
  Не бива да надвишава 1000 знака.
  Това е задължителен въпрос.
  Не бива да надвишава 1000 знака.
  Това е задължителен въпрос.
  Не бива да надвишава 1000 знака.
  Това е задължителен въпрос.
  Това е задължителен въпрос.
  Никога не предоставяйте пароли чрез Google Формуляри.