Какво?

Слагаме край на една от най-големите лъжи: “Прочетох и се съгласих с общите условия”, като просто превеждаме – нищо повече, нищо по-малко. Превеждаме общите условия на всички развиващи дейността си в България масови организации в един чист и разбираем за цялото общество вид. Трансформираме ситния шрифт в едър! Добавената стойност от нас? Без юридически термини, без правна формулировка, по начин, достъпен за хората без юридическо образование. Слагаме край и на подписите под документи и в частност договори, чиято същност не разбираме. Масовите договори се предлагат в пълния им юридически блясък, но с превод на техните клаузи и в най-високо качество.

Защо?

Защото вярваме. Вярваме, че гражданското общество и неговото развитие стоят в основата на нашето по-добро утре.
Защото искаме. Искаме да променим това, което не ни харесва.
Защото можем. Можем да споделяме нашите знания.
Защото знаем. Знаем, че активността на всеки от нас всеки ден, било то като изразяваме мнението си по дадени въпроси, преприемайки действия да изградим нещо ново и полезно за обществото или отстоявайки правата си по морален и справедлив начин, има определящо значение за индивидуалното ни и колективно бъдеще.

Кой?

Партньори

Последни публикации

договори category

Договор за дарение на движими вещи (пари)

Предмет на договора за дарение могат да бъдат движими вещи, пари, ценни книги.

Прочети нататък »
договори category

Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

Страните по договора са бъдещият продавач и бъдещият купувач. Договарящо такава сделка може да бъде физическо лице – т.е. човек, фирма или някаква организация с нестопанска цел. За да може човек сам да сключи такъв договор, то той трябва да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение.

Прочети нататък »
договори category

Договор за заем за потребление

Страните по договора за заем се наричат заемодател и заемател. Заемодателят е лицето, което предоставя уговореното количество потребими вещи, а заемателят е този, който ги получава в собственост и се задължава да върне вещи от същия вид, количество и качество. Този договор е типичен междусъседски договор.

Прочети нататък »
общи условия

Кога ЧЕЗ носи отговорност и кога – не?

Случаите, при които потребителите имат право да търсят отогворност от ЧЕЗ при неизпълнение на задълженията на компанията. Подробно изпброяване на случаите, при които отговорността е изключена.

Прочети нататък »
общи условия

Ипотечни кредити за физически лица от Уникредит Булбанк

Какви са условията, на които едно физическо лице следва да отговаря, за да му бъде отпуснат ипотечен кредит. Какви документи следва да представи при сключване на договора. Какви лихви, такси и комисионни дължи и как се изчисляват последните. Задължение за застраховка.

Прочети нататък »
общи условия

Права и задължения на клиента на ЦКБ

Като клиент на банката, аз подписвам договор за потребителски кредит, който поражда за мен права и задължения, на които съответстват насрещни такива на банката. Като съвестен гражданин аз знам, че освен че трябва да върна парите, които са ми дали, следва да спазвам и друго поведение.

Прочети нататък »