Какво?

Слагаме край на една от най-големите лъжи: “Прочетох и се съгласих с общите условия”, като просто превеждаме – нищо повече, нищо по-малко. Превеждаме общите условия на всички развиващи дейността си в България масови организации в един чист и разбираем за цялото общество вид. Трансформираме ситния шрифт в едър! Добавената стойност от нас? Без юридически термини, без правна формулировка, по начин, достъпен за хората без юридическо образование. Слагаме край и на подписите под документи и в частност договори, чиято същност не разбираме. Масовите договори се предлагат в пълния им юридически блясък, но с превод на техните клаузи и в най-високо качество.

Защо?

Защото вярваме. Вярваме, че гражданското общество и неговото развитие стоят в основата на нашето по-добро утре.
Защото искаме. Искаме да променим това, което не ни харесва.
Защото можем. Можем да споделяме нашите знания.
Защото знаем. Знаем, че активността на всеки от нас всеки ден, било то като изразяваме мнението си по дадени въпроси, преприемайки действия да изградим нещо ново и полезно за обществото или отстоявайки правата си по морален и справедлив начин, има определящо значение за индивидуалното ни и колективно бъдеще.

Кой?

Партньори

Последни публикации

договори category

Запис на заповед

Заемите между приятели са лесен начин да избегнем взаимоотношенията си с кредитни институции,но както при тегленото на кредит и тук съществуват способи за защита на кредитора. За да защитя вземането, което съм дал, е необходимо да издам Запис на заповед

Прочети нататък »
договори category

Предварителен договор за наем на недвижим имот

Страните по договора са бъдещият наемател и бъдещият наемодател. Договарящо такава сделка може да бъде физическо лице – т.е. човек, фирма или някаква организация с нестопанска цел. За да може човек сам да сключи такъв договор, то той трябва да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение.

Прочети нататък »
договори category

Дарение на недвижим имот

Има специална форма на договора за дарение на недвижим имот – нотариален акт.

Прочети нататък »
общи условия

Такси, лихви и комисиони, начислявани от ЦКБ за платежни услуги

Платежната услуга, която ми предоставя банката, ме улеснява при разплащане. И понеже безплатен обяд няма, няма и безплатни платежни услуги. Още повече, че срещу мен стои банка, а тя трябва да печели.

Прочети нататък »
общи условия

Отговорност на ЦКБ

Когато у мен напират необуздаеми чувства да сторя нещо лошо на банката, защото не е изпълнила платежната операция по нейна вина, мога да се успокоя и да предприема срещу нея цивилизовани действия. Вместо да мобилизирам арсенала си от ругатни, мога да ангажирам отговорността на банката.

Прочети нататък »
общи условия

Разваляне на сключения договор за кредит с “КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕAД” и предсрочно погасяване

Нормалното стечение на обстоятелствата, след като съм изтеглил някаква сума от КЕШ КРЕДИТ, е всеки месец в продължение на максимум 18 месеца да връщам точно определена сума, след което договорът да бъде изпълнен и взаимоотношенията ми с компанията да приключат.

Прочети нататък »