Какво?

Слагаме край на една от най-големите лъжи: “Прочетох и се съгласих с общите условия”, като просто превеждаме – нищо повече, нищо по-малко. Превеждаме общите условия на всички развиващи дейността си в България масови организации в един чист и разбираем за цялото общество вид. Трансформираме ситния шрифт в едър! Добавената стойност от нас? Без юридически термини, без правна формулировка, по начин, достъпен за хората без юридическо образование. Слагаме край и на подписите под документи и в частност договори, чиято същност не разбираме. Масовите договори се предлагат в пълния им юридически блясък, но с превод на техните клаузи и в най-високо качество.

Защо?

Защото вярваме. Вярваме, че гражданското общество и неговото развитие стоят в основата на нашето по-добро утре.
Защото искаме. Искаме да променим това, което не ни харесва.
Защото можем. Можем да споделяме нашите знания.
Защото знаем. Знаем, че активността на всеки от нас всеки ден, било то като изразяваме мнението си по дадени въпроси, преприемайки действия да изградим нещо ново и полезно за обществото или отстоявайки правата си по морален и справедлив начин, има определящо значение за индивидуалното ни и колективно бъдеще.

Кой?

Партньори

Последни публикации

договори category

Дарение на недвижим имот

Има специална форма на договора за дарение на недвижим имот – нотариален акт.

Прочети нататък »
договори category

Договор за управление и контрол

Договорът се сключва между търговско дружество и физическо лице. Дружеството възлага, а управителят приема да управлява неговото предприятие и да го представлява срещу възнаграждение.

Прочети нататък »
договори category

Предварителен договор за покупко-продажба на МПС

Страните по договора са бъдещият продавач и бъдещият купувач. Договарящо такава сделка може да бъде физическо лице – т.е. човек, фирма или някаква организация с нестопанска цел. За да може човек сам да сключи такъв договор, то той трябва да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение.

Прочети нататък »
общи условия

Разваляне на сключения договор за кредит с “КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕAД” и предсрочно погасяване

Нормалното стечение на обстоятелствата, след като съм изтеглил някаква сума от КЕШ КРЕДИТ, е всеки месец в продължение на максимум 18 месеца да връщам точно определена сума, след което договорът да бъде изпълнен и взаимоотношенията ми с компанията да приключат.

Прочети нататък »
общи условия ePay

Как да използвам микросметката си в Epay (част I)

Какво представлява микросметката. Платежни операции, които могат да се извършват чрез нея. Потребителски нива. Извършване на плащането.

Прочети нататък »
общи условия

Реклами във Facebook и съдържание

Това, което често заинтригува моето любопитство, е как така, когато съм надебелял, Facebook ми показва реклами на сайтове за отслабване. А когато ми се ходи в чужбина – на сайтове за екскурзии. Отговорът не се крие в паранормалното.

Прочети нататък »