Какво?

Слагаме край на една от най-големите лъжи: “Прочетох и се съгласих с общите условия”, като просто превеждаме – нищо повече, нищо по-малко. Превеждаме общите условия на всички развиващи дейността си в България масови организации в един чист и разбираем за цялото общество вид. Трансформираме ситния шрифт в едър! Добавената стойност от нас? Без юридически термини, без правна формулировка, по начин, достъпен за хората без юридическо образование. Слагаме край и на подписите под документи и в частност договори, чиято същност не разбираме. Масовите договори се предлагат в пълния им юридически блясък, но с превод на техните клаузи и в най-високо качество.

Защо?

Защото вярваме. Вярваме, че гражданското общество и неговото развитие стоят в основата на нашето по-добро утре.
Защото искаме. Искаме да променим това, което не ни харесва.
Защото можем. Можем да споделяме нашите знания.
Защото знаем. Знаем, че активността на всеки от нас всеки ден, било то като изразяваме мнението си по дадени въпроси, преприемайки действия да изградим нещо ново и полезно за обществото или отстоявайки правата си по морален и справедлив начин, има определящо значение за индивидуалното ни и колективно бъдеще.

Кой?

Партньори

Последни публикации

договори category

Предварителен договор за покупко-продажба на МПС

Страните по договора са бъдещият продавач и бъдещият купувач. Договарящо такава сделка може да бъде физическо лице – т.е. човек, фирма или някаква организация с нестопанска цел. За да може човек сам да сключи такъв договор, то той трябва да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение.

Прочети нататък »
договори category

Договор за дарение на моторно превозно средство (МПС)

Страни: Дарител и дарен. Дарител може да бъде, както физическо, така и юридическо лице. Физическото лице задължително трябва да бъде пълнолетно и дееспособно (да може чрез свои действия да упражнява права и да поема задължения).

Прочети нататък »
договори category

Договор за възлагане на управлението

Договорът се сключва между дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество (ООД и АД) и физическо лице. Дружеството възлага, а Управителят приема да управлява предприятието и да го представлява срещу възнаграждение.

Прочети нататък »
общи условия

Сключване на договор с Булсатком (II част)

Договорът с компанията може да бъде продължен само след изричното ми съгласие. При липса на такова той продължава своето действие като безсрочен със същите условия, които сме договорили при неговото подписване, като мога да го прекратя с писмено предизвестие по всяко едно време.

Прочети нататък »
общи условия

Моите права и задължения и тези на Булсатком (III част)

Като потребител едно от основните ми задължения естествено е да си заплащам за месечните услуги. В противен случай ще дължа лихви и неустойки на компанията, а вече споменах, че при един по-продължителен период – 3 месеца, компанията има право да прекрати договора и да ми предостави личните данни на агенция за събиране на вземания.

Прочети нататък »
общи условия

Платежни сметки и обща информация за Ти Би Ай Банк

Подписвайки договорът си за сметка в Ти Би Ай Банк ЕАД забелязвам че се изисква от мен да се разпиша и на документа “Общи условия за предоставяне на платежни услуги

Прочети нататък »