Какво?

Слагаме край на една от най-големите лъжи: “Прочетох и се съгласих с общите условия”, като просто превеждаме – нищо повече, нищо по-малко. Превеждаме общите условия на всички развиващи дейността си в България масови организации в един чист и разбираем за цялото общество вид. Трансформираме ситния шрифт в едър! Добавената стойност от нас? Без юридически термини, без правна формулировка, по начин, достъпен за хората без юридическо образование. Слагаме край и на подписите под документи и в частност договори, чиято същност не разбираме. Масовите договори се предлагат в пълния им юридически блясък, но с превод на техните клаузи и в най-високо качество.

Защо?

Защото вярваме. Вярваме, че гражданското общество и неговото развитие стоят в основата на нашето по-добро утре.
Защото искаме. Искаме да променим това, което не ни харесва.
Защото можем. Можем да споделяме нашите знания.
Защото знаем. Знаем, че активността на всеки от нас всеки ден, било то като изразяваме мнението си по дадени въпроси, преприемайки действия да изградим нещо ново и полезно за обществото или отстоявайки правата си по морален и справедлив начин, има определящо значение за индивидуалното ни и колективно бъдеще.

Кой?

Партньори

Последни публикации

договори category

Запис на заповед

Заемите между приятели са лесен начин да избегнем взаимоотношенията си с кредитни институции,но както при тегленото на кредит и тук съществуват способи за защита на кредитора. За да защитя вземането, което съм дал, е необходимо да издам Запис на заповед

Прочети нататък »
договори category

Договор за заем за послужване

Страните по договора за заем се наричат заемодател и заемател. Заемодателят е лицето, което предоставя уговорената вещ, а заемателят е този, който я получава, за да я ползва временно. Няма пречка да бъдат както физически лица (т.е. хора), така и юридическа лица (търговски дружества и др. подобни).

Прочети нататък »
договори category

Договор за заем за потребление

Страните по договора за заем се наричат заемодател и заемател. Заемодателят е лицето, което предоставя уговореното количество потребими вещи, а заемателят е този, който ги получава в собственост и се задължава да върне вещи от същия вид, количество и качество. Този договор е типичен междусъседски договор.

Прочети нататък »
общи условия

Време е да си уреждаме сметките! Колко дължа, кога плащам и какво, ако не съм съгласен?

Сметките са супер! Е, поне от гледна точка на Енерго-Про… На мен по-скоро могат да причинят главоболие. И все пак, колкото и да е неизбежно да ги плащам, със сигурност поне мога да влияя върху размера им. Как?

Прочети нататък »
общи условия

Разваляне на сключения договор за кредит с “КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕAД” и предсрочно погасяване

Нормалното стечение на обстоятелствата, след като съм изтеглил някаква сума от КЕШ КРЕДИТ, е всеки месец в продължение на максимум 18 месеца да връщам точно определена сума, след което договорът да бъде изпълнен и взаимоотношенията ми с компанията да приключат.

Прочети нататък »
общи условия

Цифрова телевизия от Мтел – как и за какво плащам

Сключване на договор за цифрова телевизия от Мобилтел ЕАД.

Прочети нататък »