Какво?

Слагаме край на една от най-големите лъжи: “Прочетох и се съгласих с общите условия”, като просто превеждаме – нищо повече, нищо по-малко. Превеждаме общите условия на всички развиващи дейността си в България масови организации в един чист и разбираем за цялото общество вид. Трансформираме ситния шрифт в едър! Добавената стойност от нас? Без юридически термини, без правна формулировка, по начин, достъпен за хората без юридическо образование. Слагаме край и на подписите под документи и в частност договори, чиято същност не разбираме. Масовите договори се предлагат в пълния им юридически блясък, но с превод на техните клаузи и в най-високо качество.

Защо?

Защото вярваме. Вярваме, че гражданското общество и неговото развитие стоят в основата на нашето по-добро утре.
Защото искаме. Искаме да променим това, което не ни харесва.
Защото можем. Можем да споделяме нашите знания.
Защото знаем. Знаем, че активността на всеки от нас всеки ден, било то като изразяваме мнението си по дадени въпроси, преприемайки действия да изградим нещо ново и полезно за обществото или отстоявайки правата си по морален и справедлив начин, има определящо значение за индивидуалното ни и колективно бъдеще.

Кой?

Партньори

Последни публикации

договори category

Предварителен договор за покупко-продажба на МПС

Страните по договора са бъдещият продавач и бъдещият купувач. Договарящо такава сделка може да бъде физическо лице – т.е. човек, фирма или някаква организация с нестопанска цел. За да може човек сам да сключи такъв договор, то той трябва да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение.

Прочети нататък »
договори category

Договор за управление и контрол

Договорът се сключва между търговско дружество и физическо лице. Дружеството възлага, а управителят приема да управлява неговото предприятие и да го представлява срещу възнаграждение.

Прочети нататък »
договори category

Дарение на недвижим имот

Има специална форма на договора за дарение на недвижим имот – нотариален акт.

Прочети нататък »
общи условия

Шест неща, които могат да доведат до предсрочна изискуемост на кредита ми

Когато веднъж съм се обвързал с договор за потребителски кредит с Профи Кредит, най-мъдрото нещо, което мога да направя, е да следвам порядъчно погасителния си план и постепенно да изплатя задължението си. За жалост обаче плащането на вноските ми не е единственото условие, за да може отношенията ми с компанията да приключат тихо и безболезнено. В редица случаи заемът ми може да бъде обявен за предсрочно изискуем, а плановете ми за постепенно погасяване – осуетени.

Прочети нататък »
общи условия

Каква сметка мога да си открия в Уникредит Булбанк?

Специфики на видовете банкови сметки, права и задължения при откриване, разпореждане и закриване на депозитна и спестовна сметка.

Прочети нататък »
общи условия

Моите права и задължения и тези на Булсатком (III част)

Като потребител едно от основните ми задължения естествено е да си заплащам за месечните услуги. В противен случай ще дължа лихви и неустойки на компанията, а вече споменах, че при един по-продължителен период – 3 месеца, компанията има право да прекрати договора и да ми предостави личните данни на агенция за събиране на вземания.

Прочети нататък »