Какво?

Слагаме край на една от най-големите лъжи: “Прочетох и се съгласих с общите условия”, като просто превеждаме – нищо повече, нищо по-малко. Превеждаме общите условия на всички развиващи дейността си в България масови организации в един чист и разбираем за цялото общество вид. Трансформираме ситния шрифт в едър! Добавената стойност от нас? Без юридически термини, без правна формулировка, по начин, достъпен за хората без юридическо образование. Слагаме край и на подписите под документи и в частност договори, чиято същност не разбираме. Масовите договори се предлагат в пълния им юридически блясък, но с превод на техните клаузи и в най-високо качество.

Защо?

Защото вярваме. Вярваме, че гражданското общество и неговото развитие стоят в основата на нашето по-добро утре.
Защото искаме. Искаме да променим това, което не ни харесва.
Защото можем. Можем да споделяме нашите знания.
Защото знаем. Знаем, че активността на всеки от нас всеки ден, било то като изразяваме мнението си по дадени въпроси, преприемайки действия да изградим нещо ново и полезно за обществото или отстоявайки правата си по морален и справедлив начин, има определящо значение за индивидуалното ни и колективно бъдеще.

Кой?

Партньори

Последни публикации

договори category

Договор за паричен заем

Страните по договора за заем се наричат заемодател и заемател. Заемодателят е лицето, което предоставя уговорената сума пари, а заемателят е този, който я получава. Няма пречка да бъдат както физически лица (т.е. хора), така и юридическа лица (търговски дружества и др. подобни).

Прочети нататък »
договори category

Договор за заем за потребление

Страните по договора за заем се наричат заемодател и заемател. Заемодателят е лицето, което предоставя уговореното количество потребими вещи, а заемателят е този, който ги получава в собственост и се задължава да върне вещи от същия вид, количество и качество. Този договор е типичен междусъседски договор.

Прочети нататък »
договори category

Предварителен договор за покупко-продажба на МПС

Страните по договора са бъдещият продавач и бъдещият купувач. Договарящо такава сделка може да бъде физическо лице – т.е. човек, фирма или някаква организация с нестопанска цел. За да може човек сам да сключи такъв договор, то той трябва да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение.

Прочети нататък »
общи условия

Моите права и задължения като клиент на “Софийска вода”. Отговорност при неизпълнение.

Правото, заради което съществуват всички други мои права и задължения, е да получавам и ползвам услугите на „Софийска вода“. Ако предоставяните услуги не отговарят на качеството според зададените от Общите условия рамки, мога да подавам жалби и сигнали. Трябва да получа отговор най-късно след 14 дни.

Прочети нататък »
общи условия

Сключване на договор за паричен заем, лихви по заема, начин и срок на връщане, право на отказ и право на предсрочно погасяване на заема

Преди да получа желания заем, “Кредихелп” проверява както достоверността на предоставените от мен данни в предложението за отпускане на кредит, така и дали съм кредитоспособно лице, т.е. дали ще мога да обслужвам отпуснатия заем. Едва след това дружеството взема решение дали да ми отпусне заем или не.

Прочети нататък »
общи условия

Такси, лихви и комисиони, начислявани от ЦКБ за платежни услуги

Платежната услуга, която ми предоставя банката, ме улеснява при разплащане. И понеже безплатен обяд няма, няма и безплатни платежни услуги. Още повече, че срещу мен стои банка, а тя трябва да печели.

Прочети нататък »