Какво?

Слагаме край на една от най-големите лъжи: “Прочетох и се съгласих с общите условия”, като просто превеждаме – нищо повече, нищо по-малко. Превеждаме общите условия на всички развиващи дейността си в България масови организации в един чист и разбираем за цялото общество вид. Трансформираме ситния шрифт в едър! Добавената стойност от нас? Без юридически термини, без правна формулировка, по начин, достъпен за хората без юридическо образование. Слагаме край и на подписите под документи и в частност договори, чиято същност не разбираме. Масовите договори се предлагат в пълния им юридически блясък, но с превод на техните клаузи и в най-високо качество.

Защо?

Защото вярваме. Вярваме, че гражданското общество и неговото развитие стоят в основата на нашето по-добро утре.
Защото искаме. Искаме да променим това, което не ни харесва.
Защото можем. Можем да споделяме нашите знания.
Защото знаем. Знаем, че активността на всеки от нас всеки ден, било то като изразяваме мнението си по дадени въпроси, преприемайки действия да изградим нещо ново и полезно за обществото или отстоявайки правата си по морален и справедлив начин, има определящо значение за индивидуалното ни и колективно бъдеще.

Кой?

Партньори

Последни публикации

договори category

Предварителен договор за покупко-продажба на МПС

Страните по договора са бъдещият продавач и бъдещият купувач. Договарящо такава сделка може да бъде физическо лице – т.е. човек, фирма или някаква организация с нестопанска цел. За да може човек сам да сключи такъв договор, то той трябва да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение.

Прочети нататък »
договори category

Договор за дарение на движими вещи (пари)

Предмет на договора за дарение могат да бъдат движими вещи, пари, ценни книги.

Прочети нататък »
договори category

Договор за паричен заем

Страните по договора за заем се наричат заемодател и заемател. Заемодателят е лицето, което предоставя уговорената сума пари, а заемателят е този, който я получава. Няма пречка да бъдат както физически лица (т.е. хора), така и юридическа лица (търговски дружества и др. подобни).

Прочети нататък »
общи условия

Сключване, изменение и прекратяване на договора с Близу. Приемане на Общите условия без подпис – да, възможно е.

Дори отношенията с големите компании освен начало, имат и край. Искам да се чувствам комфортно докато ползвам услугите на своя оператор, затова е добре да знам повече за начина, по който действат и се променят договорът и общите условия.

Прочети нататък »
общи условия

Права на “Кредисимо”, моите права и задължения, забава и предсрочна изискуемост

А какви са правата на “КРЕДИСИМО”? “КРЕДИСИМО” има доста права, като от особена важност е правото да индексира лихвата по кредита ми (т.е. да я промени в зависимост от процента на инфлация).

Прочети нататък »
общи условия

Три стъпки до парите в Профикредит – кандидатстване, одобрение, получаване.

И така, ако вече съм решил, че именно Профи Кредит ще е моят кредитен партньор, е време да пристъпя към действия. (Преди да взема това решение, разбира се, препоръчително е да съм запознат с всички статии, които се намират тук относно въпросната компания.)

Прочети нататък »