Какво?

Слагаме край на една от най-големите лъжи: “Прочетох и се съгласих с общите условия”, като просто превеждаме – нищо повече, нищо по-малко. Превеждаме общите условия на всички развиващи дейността си в България масови организации в един чист и разбираем за цялото общество вид. Трансформираме ситния шрифт в едър! Добавената стойност от нас? Без юридически термини, без правна формулировка, по начин, достъпен за хората без юридическо образование. Слагаме край и на подписите под документи и в частност договори, чиято същност не разбираме. Масовите договори се предлагат в пълния им юридически блясък, но с превод на техните клаузи и в най-високо качество.

Защо?

Защото вярваме. Вярваме, че гражданското общество и неговото развитие стоят в основата на нашето по-добро утре.
Защото искаме. Искаме да променим това, което не ни харесва.
Защото можем. Можем да споделяме нашите знания.
Защото знаем. Знаем, че активността на всеки от нас всеки ден, било то като изразяваме мнението си по дадени въпроси, преприемайки действия да изградим нещо ново и полезно за обществото или отстоявайки правата си по морален и справедлив начин, има определящо значение за индивидуалното ни и колективно бъдеще.

Кой?

Партньори

Последни публикации

договори category

Договор за дарение на движими вещи (пари)

Предмет на договора за дарение могат да бъдат движими вещи, пари, ценни книги.

Прочети нататък »
договори category

Договор за възлагане на управлението

Договорът се сключва между дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество (ООД и АД) и физическо лице. Дружеството възлага, а Управителят приема да управлява предприятието и да го представлява срещу възнаграждение.

Прочети нататък »
договори category

Договор за управление и контрол

Договорът се сключва между търговско дружество и физическо лице. Дружеството възлага, а управителят приема да управлява неговото предприятие и да го представлява срещу възнаграждение.

Прочети нататък »
общи условия

Сключване на договор за паричен заем, лихви по заема, начин и срок на връщане, право на отказ и право на предсрочно погасяване на заема

Преди да получа желания заем, “Кредихелп” проверява както достоверността на предоставените от мен данни в предложението за отпускане на кредит, така и дали съм кредитоспособно лице, т.е. дали ще мога да обслужвам отпуснатия заем. Едва след това дружеството взема решение дали да ми отпусне заем или не.

Прочети нататък »
общи условия

Задължения на заемателя, обработване на личните данни на заемателя, предсрочна изискуемост на заема, неустойки

Като заемател аз имам определени задължения. Какви са те? Задължен съм да: върна на “Кредихелп” цялата дължима сума плюс лихвата; спазвам сроковете за заплщане на всяка вноска…

Прочети нататък »
общи условия

Интернет от Виваком – сключване, ползване и прекратяване

Интернет от Виваком? Сключване на договор, права и задължения на страните? Vivacom Net; Vivacom FiberNet.

Прочети нататък »