Какво?

Слагаме край на една от най-големите лъжи: “Прочетох и се съгласих с общите условия”, като просто превеждаме – нищо повече, нищо по-малко. Превеждаме общите условия на всички развиващи дейността си в България масови организации в един чист и разбираем за цялото общество вид. Трансформираме ситния шрифт в едър! Добавената стойност от нас? Без юридически термини, без правна формулировка, по начин, достъпен за хората без юридическо образование. Слагаме край и на подписите под документи и в частност договори, чиято същност не разбираме. Масовите договори се предлагат в пълния им юридически блясък, но с превод на техните клаузи и в най-високо качество.

Защо?

Защото вярваме. Вярваме, че гражданското общество и неговото развитие стоят в основата на нашето по-добро утре.
Защото искаме. Искаме да променим това, което не ни харесва.
Защото можем. Можем да споделяме нашите знания.
Защото знаем. Знаем, че активността на всеки от нас всеки ден, било то като изразяваме мнението си по дадени въпроси, преприемайки действия да изградим нещо ново и полезно за обществото или отстоявайки правата си по морален и справедлив начин, има определящо значение за индивидуалното ни и колективно бъдеще.

Кой?

Партньори

Последни публикации

договори category

Договор за възлагане на управлението

Договорът се сключва между дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество (ООД и АД) и физическо лице. Дружеството възлага, а Управителят приема да управлява предприятието и да го представлява срещу възнаграждение.

Прочети нататък »
договори category

Предварителен договор за наем на недвижим имот

Страните по договора са бъдещият наемател и бъдещият наемодател. Договарящо такава сделка може да бъде физическо лице – т.е. човек, фирма или някаква организация с нестопанска цел. За да може човек сам да сключи такъв договор, то той трябва да е пълнолетен и да не е поставен под запрещение.

Прочети нататък »
договори category

Договор за управление и контрол

Договорът се сключва между търговско дружество и физическо лице. Дружеството възлага, а управителят приема да управлява неговото предприятие и да го представлява срещу възнаграждение.

Прочети нататък »
общи условия

Кога, как и къде да върна услугата на ПрофиКредит?

След като вече съм сключил договор с Профи Кредит, получил съм парите си и най-вероятно вече съм ги изхарчил, идва ред и на по-неприятната част от взаимоотношенията ми с кредитната институция, а именно връщането на парите.

Прочети нататък »
общи условия

Плащане на комунални услуги чрез Уникредит Булбанк

Относно възможността задълженията ми като потребител на множество услуги – от топлофикация до застрахователните ми премии да се заплащат от Уникредит въз основа на подадено от мен искане и при определени условия.

Прочети нататък »
общи условия

Условия за издължаване на кредита

Когато получа парите от кредита, се отличавам с особена приповдигнатост на духа, съчетана с хладна надменност, породена от притежанието на много пари. Коефициентът, с който тези ми състояния намаляват, пряко зависи от времето, което остава до падежа.

Прочети нататък »