Какво?

Слагаме край на една от най-големите лъжи: “Прочетох и се съгласих с общите условия”, като просто превеждаме – нищо повече, нищо по-малко. Превеждаме общите условия на всички развиващи дейността си в България масови организации в един чист и разбираем за цялото общество вид. Трансформираме ситния шрифт в едър! Добавената стойност от нас? Без юридически термини, без правна формулировка, по начин, достъпен за хората без юридическо образование. Слагаме край и на подписите под документи и в частност договори, чиято същност не разбираме. Масовите договори се предлагат в пълния им юридически блясък, но с превод на техните клаузи и в най-високо качество.

Защо?

Защото вярваме. Вярваме, че гражданското общество и неговото развитие стоят в основата на нашето по-добро утре.
Защото искаме. Искаме да променим това, което не ни харесва.
Защото можем. Можем да споделяме нашите знания.
Защото знаем. Знаем, че активността на всеки от нас всеки ден, било то като изразяваме мнението си по дадени въпроси, преприемайки действия да изградим нещо ново и полезно за обществото или отстоявайки правата си по морален и справедлив начин, има определящо значение за индивидуалното ни и колективно бъдеще.

Кой?

Партньори

Последни публикации

договори category

Договор за възлагане на управлението

Договорът се сключва между дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество (ООД и АД) и физическо лице. Дружеството възлага, а Управителят приема да управлява предприятието и да го представлява срещу възнаграждение.

Прочети нататък »
договори category

Договор за дарение на моторно превозно средство (МПС)

Страни: Дарител и дарен. Дарител може да бъде, както физическо, така и юридическо лице. Физическото лице задължително трябва да бъде пълнолетно и дееспособно (да може чрез свои действия да упражнява права и да поема задължения).

Прочети нататък »
договори category

Договор за дарение на движими вещи (пари)

Предмет на договора за дарение могат да бъдат движими вещи, пари, ценни книги.

Прочети нататък »
общи условия

Услугите на Близу. Какво дължа за тях и кога?

Непрекъснато съм под обстрел – замерват ме с безброй примамливи предложения, с най-добрите услуги. На пръв поглед, трябва само да се протегна и да взема онова, което ми предлагат. Но всъщност искам да проуча в детайли какво включват услугите на оператора…

Прочети нататък »
общи условия

Каква сметка мога да си открия в Уникредит Булбанк?

Специфики на видовете банкови сметки, права и задължения при откриване, разпореждане и закриване на депозитна и спестовна сметка.

Прочети нататък »
общи условия

Задълженията на Близу

Не искам да бъда от клиентите, които вдигат скандал в офиса на оператора си без основание. Нито от онези, които остават безучастни, когато правата им са нарушени. Затова се налага да разбера точно какви задължения поема Близу и в кои случаи не отговаря.

Прочети нататък »