Какво?

Слагаме край на една от най-големите лъжи: “Прочетох и се съгласих с общите условия”, като просто превеждаме – нищо повече, нищо по-малко. Превеждаме общите условия на всички развиващи дейността си в България масови организации в един чист и разбираем за цялото общество вид. Трансформираме ситния шрифт в едър! Добавената стойност от нас? Без юридически термини, без правна формулировка, по начин, достъпен за хората без юридическо образование. Слагаме край и на подписите под документи и в частност договори, чиято същност не разбираме. Масовите договори се предлагат в пълния им юридически блясък, но с превод на техните клаузи и в най-високо качество.

Защо?

Защото вярваме. Вярваме, че гражданското общество и неговото развитие стоят в основата на нашето по-добро утре.
Защото искаме. Искаме да променим това, което не ни харесва.
Защото можем. Можем да споделяме нашите знания.
Защото знаем. Знаем, че активността на всеки от нас всеки ден, било то като изразяваме мнението си по дадени въпроси, преприемайки действия да изградим нещо ново и полезно за обществото или отстоявайки правата си по морален и справедлив начин, има определящо значение за индивидуалното ни и колективно бъдеще.

Кой?

Партньори

Последни публикации

договори category

Дарение на недвижим имот

Има специална форма на договора за дарение на недвижим имот – нотариален акт.

Прочети нататък »
договори category

Договор за паричен заем

Страните по договора за заем се наричат заемодател и заемател. Заемодателят е лицето, което предоставя уговорената сума пари, а заемателят е този, който я получава. Няма пречка да бъдат както физически лица (т.е. хора), така и юридическа лица (търговски дружества и др. подобни).

Прочети нататък »
договори category

Договор за заем за послужване

Страните по договора за заем се наричат заемодател и заемател. Заемодателят е лицето, което предоставя уговорената вещ, а заемателят е този, който я получава, за да я ползва временно. Няма пречка да бъдат както физически лица (т.е. хора), така и юридическа лица (търговски дружества и др. подобни).

Прочети нататък »
общи условия

Условия за усвояване на ипотечни кредити и допълнителни разпоредби

Нетърпеливото потриване на ръце с оглед получаването на стабилната финансова подкрепа от банката под формата на ипотечен кредит се засилва, щом бъда одобрен от банката.

Прочети нататък »
общи условия

Сметката ми за ток и начини за плащане

Съдържанието на сметката ми за ток и неясните ѝ части. Задължението ми да платя в срок. Начини на плащане. Връщане или прихващане на надплатени суми.

Прочети нататък »
общи условия

Лихви, погасяване и удължаване на кредит, предоставен от Вивус.бг

Проблемът за лихвата при институциите за бърз кредит винаги е бил актуален. Със своите общи условия Вивус.бг гарантира, че лихвата остава непроменена за целия срок на договора за кредит, но при условие че не взимам нов кредит в рамките на кредитния лимит.

Прочети нататък »