Какво?

Слагаме край на една от най-големите лъжи: “Прочетох и се съгласих с общите условия”, като просто превеждаме – нищо повече, нищо по-малко. Превеждаме общите условия на всички развиващи дейността си в България масови организации в един чист и разбираем за цялото общество вид. Трансформираме ситния шрифт в едър! Добавената стойност от нас? Без юридически термини, без правна формулировка, по начин, достъпен за хората без юридическо образование. Слагаме край и на подписите под документи и в частност договори, чиято същност не разбираме. Масовите договори се предлагат в пълния им юридически блясък, но с превод на техните клаузи и в най-високо качество.

Защо?

Защото вярваме. Вярваме, че гражданското общество и неговото развитие стоят в основата на нашето по-добро утре.
Защото искаме. Искаме да променим това, което не ни харесва.
Защото можем. Можем да споделяме нашите знания.
Защото знаем. Знаем, че активността на всеки от нас всеки ден, било то като изразяваме мнението си по дадени въпроси, преприемайки действия да изградим нещо ново и полезно за обществото или отстоявайки правата си по морален и справедлив начин, има определящо значение за индивидуалното ни и колективно бъдеще.

Кой?

Партньори

Последни публикации

договори category

Запис на заповед

Заемите между приятели са лесен начин да избегнем взаимоотношенията си с кредитни институции,но както при тегленото на кредит и тук съществуват способи за защита на кредитора. За да защитя вземането, което съм дал, е необходимо да издам Запис на заповед

Прочети нататък »
договори category

Договор за дарение на движими вещи (пари)

Предмет на договора за дарение могат да бъдат движими вещи, пари, ценни книги.

Прочети нататък »
договори category

Договор за заем за потребление

Страните по договора за заем се наричат заемодател и заемател. Заемодателят е лицето, което предоставя уговореното количество потребими вещи, а заемателят е този, който ги получава в собственост и се задължава да върне вещи от същия вид, количество и качество. Този договор е типичен междусъседски договор.

Прочети нататък »
общи условия

Моите задължения и отговорност при неизпълнението им

Най-важните ми задължения като потребител на услугите на ЧЕЗ и санкциите, които ме очакват, ако не изпълнявам задълженията си или ако нарушавам забраните, предвидени в общите условия.

Прочети нататък »
общи условия

Какво става, когато не връщам редовно в Профикредит?

Чисти сметки – добри приятели! Важен житейски принцип, актуален и за отношенията ми с Профи Кредит. Докато си плащам редовно, всичко с партньора ми в кредитните авантюри ще върви по мед и масло. За жалост обаче явно от Профи Кредит са били наранявани преди и затова са изградили една доста стройна и ефикасна система, която да накара всеки, който оттук нататък не изпълнява задълженията си към тях, да съжалява жестоко.

Прочети нататък »
общи условия

Дайте ток! Или как да сключа договор с Енерго Про за продажба на електрическа енергия (част II)

Статията дава информация относно важните моменти по сключване на договори за достъп и пренос на електрическа енергия и за закупуване не електрическа енергия, сключвани с Енерго-Про.

Прочети нататък »