Мария Иванова

Мария е част от Юридическия факултет към Университета за национално и световно стопанство.

Широкият спектър от интереси са причината да премине през множество стажове в Българска агенция за инвестиции, Административен съд София –  град, Софийски районен съд и други държавни институции и частни кантори. През последните 3 години е част и от неправителствения сектор. Една от организациите, зад чиито каузи застава,  е AIESEC – България, където успешно се справя с воденото на екип и постига отлични резултати в редица области.

През свободното си време се занимава с предприемачество. Последният проект, върху който  работи  е част от платформата на Embrio бизнес инкубатор, свързан с развиване на онлайн платформа, подпомагаща социалната корпоративна отговорност в България.

Изключително комуникативна и готова за всякакви предизвикателства, Мария избра да се включи в dogovor.at, защото смята, че по този начин ще допринесе за развитието на правната култура в нашето общество, а това според нея трябва да е и мисия на всеки юрист.