Николай Димитров

Николай е на 26 години, юрист по образование. Завършил е “Право” в СУ „Св. Климент Охридски“. Преди това има специализация по “Фирмено управление” към средното си образование.

Мисията, която си поставя, е да ангажира вниманието на хората да четат и разберат какво  подписват. Неговата страст е изследването на правата и задълженията, които придобиваме и поемаме всеки ден, без дори да осъзнаваме. Хората, които го познават, го описват като позитивна, отзивчива и комуникативна личност.

Професионалният му път минава през няколко неправителствени организации с различни цели – заемал е административни длъжности в Български автомобилен съюз и Българска стопанска камара.