Николай Панайотов

Николай е V-ти курс студент по “Право” в Софийски университет “Климент Охридски”. Проявява интерес към гражданскоправните науки, като стремежът му е да задълбочи своите познания и в областта на икономиката. Стажувал е в различни институции, а понастоящем работи като адвокатски сътрудник. Обича да пътува и смята, че човек трябва да бъде гражданин на света, да опознава и възприема всичко ново около себе си. През свободното си време обича да чете и спортува. За него проектът на dogovor.at е една възможност да допринесе за повече информираността на обществото.