Николай Павлевчев

Николай е на 23 години и е студент по право, 5-ти курс в СУ „Св. Климент Охридски”. Смята, че правото е не просто регулатор, а е призвано да преодолява несъвършенствата между хората и да охранява интересите им. Непознаването на философията е в основата на правната необразованост и води до неефективна защита. Силно е мотивиран да вложи максимума от себе си в инициативи за повишаване на правната култура на обществото ни. Отговорността, усърдието и старанието бележат неговата работа. Обича да пише и да разяснява, като търси отговора на въпроса „защо?”, за да открие смисъла на правната уредба. Страстта му е договорното право. Автор е на научни публикации, сред които „Отговорност за нарушаване на чуждо облигационно отношение” (в: Съдийски вестник, кн.4/2013), „Приложима ли е абсолютната давност в българското гражданско право?”,Договор за издръжка и гледане за минало време. Съчетания.” (в: challengingthelaw.com),  “Правни последици при придобиване на нает недвижим имот” (в: Собственост и право, бр. 1/2015). Харесва контактите с хората. Обича книги на психологическа тематика, класически произведения и научна фантастика. Любимите му спортове са тенис и футбол. Професионалният му опит включва работа в адвокатска кантора и в кантора на частен съдебен изпълнител.