Силвина Фурнаджиева

Силвина се занимава със създаване и оптимизиране на уеб сайтове и блогове, както и със социални мрежи. В момента развива студиото за уеб дизайн и онлайн маркетинг “Global Studio”. Преди това е работила като специалист-портал в Програма „Глоб@лни библиотеки – България“, където отговаря за цялостното развитие на уеб портала на програмата, в който ежедневно публикуват обществено значимо съдържание близо 900 библиотеки от цялата страна. Участва ежегодно в организирането на празника на свободния софтуер и свободното споделяне на знания OpenFest от самото му създаване преди 10 години. Вярва, че знанията трябва да се споделят, а информационните технологии – да се използват в помощ на обществото и се стреми активно да помага за това.