Велислава Христова

Велислава е на 24 години и учи „Право”. Приела е за своя кауза да се бори за развитието на гражданското самосъзнание на обществото и постигането на справедливост в правните отношения. Участва в множество конференции,  международни състезания по право, както и в кампании за повишаване на правната информираност.

Още като студент Велислава се включва в стажове в Административен съд София-град, Софийски районен съд, сдружение „На Ти с природата” и Окръжна прокуратура – София. Участва в курсове по американско право, арбитраж, европейско бизнес право и М & А.

Велислава е пътешественик по душа. Обича да разкрива нови хоризонти и иска да опознае в детайли заобикалящия свят, за да е от полза на обществото. Вярва, че с непримирим дух и постоянна борба, може да постигне високи резултати без значение от сложността на предизвикателството.