Стани част от Екипа на dogovor.at

JavaScript не е активиран в браузъра ви, така че този файл не може да бъде отворен. Активирайте и презаредете.

Стани част от Екипа на dogovor.at
Апликационна форма за кандидатстване като част от Екипа на dogovor.at.
Влезте в Google, за да запазите отговора си. Научете повече
* Указва задължителен въпрос
Име и фамилия *
Вашият отговор
E-mail *
Вашият отговор
Мобилен телефон *
Вашият отговор
Линк към Ваша снимка *
Молим, дайте ни публичен линк към Ваша актуална снимка.
Вашият отговор
Представете се накратко *
В до 1000 знака ни кажете най-важното и интересното, което искате да знаем за Вас
Вашият отговор
Искате да се включите в Екип: *
Кое се отнася най-точно до Вас? *
Ако сте студент, посочете каква специалност изучавате, в кой курс сте и в кой университет. *
Вашият отговор
Ако сте работили в бизнес организация или НПО, посочете имената на не повече от 3 организации и с какви дейности сте се занимавали. *
Вашият отговор
Мотивация за участие в dogovor.at *
В текст до 1000 думи ни разкажете защо искате да станете част от Екипа на dogovor.at, как Вие ще подпомогнете развитието на проекта, какво мислите, че проекта ще даде на Вас, очакванията Ви като цяло за проекта и всичко, което мислите за удачно да ни споделите тук.
Вашият отговор
Какво значение има за Вас получаването на възнаграждение? *
Вашият отговор
Говорите ли някакъв чужд език? Моля, посочете какъв и на какво ниво. *
Срещу съответния език (ако говорите чужд език), посочете цифра от 1 до 3, като 1 = мога да водя елементарни разговори, но като цяло се затруднявам; 2 = справям се добре и в по-сложен разговор; 3 = нямам никакви проблеми, говоря напълно свободно без значение от типа разговор. Например: Немски език - 2
Вашият отговор
Какво е мнението Ви за правната образованост на обществото в България?
Молим, обосновете мнението си и ни кажете защо мислите това, което мислите и как виждате разрешаването на проблемите в областта (ако такива съществуват, според Вас)?
Вашият отговор
Дайте ни пример за правна иновация в страната или чужбина.
Може с описание или описание и линк/видео/инфографика 🙂
Вашият отговор
Изпращане
Изчистване на формуляра
Никога не предоставяйте пароли чрез Google Формуляри.