Мобилни услуги

Credissimo

Какво е “Кредисимо”, какви са условията и редът за кандидатстване за кредит?

“Пари до минути, изцяло онлайн, ясни условия, без такси” – току-що видях рекламата на “КРЕДИСИМО” по телевизията, а спешно ми трябват пари. Какво трябва да знам за “КРЕДИСИМО”?

Прочети нататък »

Одобряване на заявлението, усвояване и погасяване на кредита, задължения на “Кредисимо”

“КРЕДИСИМО” изисква от мен да декларирам, че срещу мен няма започнати изпълнителни производства при частен съдебен изпълнител, че не съм поръчител по други заеми и кредити, че нямам задължения към работодатели, държавни и финансови институции, които са изискуеми преди падежа на кредита, освен тези, за които съм уведомил “КРЕДИСИМО” чрез заявлението.

Прочети нататък »

Права на “Кредисимо”, моите права и задължения, забава и предсрочна изискуемост

А какви са правата на “КРЕДИСИМО”? “КРЕДИСИМО” има доста права, като от особена важност е правото да индексира лихвата по кредита ми (т.е. да я промени в зависимост от процента на инфлация).

Прочети нататък »