Мобилни услуги

CrediHelp

Обща информация за “Кредихелп” ООД и описание на предоставяните услуги

Искам да си купя нещо ново, а защо не и да отида на мечтаната почивка. Нуждая се спешно от малка сума пари и затова съм решил да изтегля кредит от “Кредихелп” ООД. Какво трябва да знам, преди да предприема тази крачка?

Прочети нататък »

Условия и ред за кандидатстване, първо, второ и последващо кандидатстване за заем

Тъй като имам нужда спешно от сума пари, а искам да си спестя време и усилия, съм решил да изтегля заем от “Кредихелп”. Какви са условията и редът за отпускане на заем?

Прочети нататък »

Сключване на договор за паричен заем, лихви по заема, начин и срок на връщане, право на отказ и право на предсрочно погасяване на заема

Преди да получа желания заем, “Кредихелп” проверява както достоверността на предоставените от мен данни в предложението за отпускане на кредит, така и дали съм кредитоспособно лице, т.е. дали ще мога да обслужвам отпуснатия заем. Едва след това дружеството взема решение дали да ми отпусне заем или не.

Прочети нататък »

Задължения на заемателя, обработване на личните данни на заемателя, предсрочна изискуемост на заема, неустойки

Като заемател аз имам определени задължения. Какви са те? Задължен съм да: върна на “Кредихелп” цялата дължима сума плюс лихвата; спазвам сроковете за заплщане на всяка вноска…

Прочети нататък »