Мобилни услуги

ProfiCredit

Шест неща, които могат да доведат до предсрочна изискуемост на кредита ми

Когато веднъж съм се обвързал с договор за потребителски кредит с Профи Кредит, най-мъдрото нещо, което мога да направя, е да следвам порядъчно погасителния си план и постепенно да изплатя задължението си. За жалост обаче плащането на вноските ми не е единственото условие, за да може отношенията ми с компанията да приключат тихо и безболезнено. В редица случаи заемът ми може да бъде обявен за предсрочно изискуем, а плановете ми за постепенно погасяване – осуетени.

Прочети нататък »

Отказ от кредита и предсрочно погасяване

В този материал ще се запозная с две много важни “оръжия”, с които в качеството си на клиент на Профи Кредит задължително трябва да съм се запознал преди да започна борбата по изплащане на заем към кредитната институция. Често хората не знаят за тези свои възможности и се възприемат като ощетена страна във взаимоотношенията си с кредитния си партньор. Така че, за да не бъда от тези хора, трябва да съм добре запознат с възможностите си за отказ от потребителски кредит и предсрочно погасяване.

Прочети нататък »

Какво става, когато не връщам редовно в Профикредит?

Чисти сметки – добри приятели! Важен житейски принцип, актуален и за отношенията ми с Профи Кредит. Докато си плащам редовно, всичко с партньора ми в кредитните авантюри ще върви по мед и масло. За жалост обаче явно от Профи Кредит са били наранявани преди и затова са изградили една доста стройна и ефикасна система, която да накара всеки, който оттук нататък не изпълнява задълженията си към тях, да съжалява жестоко.

Прочети нататък »

Кога, как и къде да върна услугата на ПрофиКредит?

След като вече съм сключил договор с Профи Кредит, получил съм парите си и най-вероятно вече съм ги изхарчил, идва ред и на по-неприятната част от взаимоотношенията ми с кредитната институция, а именно връщането на парите.

Прочети нататък »

Три стъпки до парите в Профикредит – кандидатстване, одобрение, получаване.

И така, ако вече съм решил, че именно Профи Кредит ще е моят кредитен партньор, е време да пристъпя към действия. (Преди да взема това решение, разбира се, препоръчително е да съм запознат с всички статии, които се намират тук относно въпросната компания.)

Прочети нататък »