Кога, как и къде да върна услугата на ПрофиКредит?


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

След като вече съм сключил договор с Профи Кредит, получил съм парите си и най-вероятно вече съм ги изхарчил, идва ред и на по-неприятната част от взаимоотношенията ми с кредитната институция, а именно връщането на парите.

 

При нормални обстоятелства следва да започна погасяването на сумата по заема на следващия месец, след като съм сключил договора. Възможността за разсрочено плащане, която Профи Кредит предлага, е чрез равни месечни вноски, в които са разпределени: сумата на главницата, която съм получил, уговорената лихва върху нея и цената на пакета с допълнителни услуги (в случай, че съм решил да закупя такъв). Тъй като, когато сключвам договора за кредит избирам и на коя дата всеки месец ще внасям вноската си, има възможност тя да е на отстояние повече от един месец от момента на подписване на споразумението. В такъв случай Профи Кредит няма да ми начислява допълнителна лихва и периодът, който се явява надвишаващ един месец, ще бъде гратисен. 

 

Кой и къде може да плати вноската ми?

Вноската ми може да бъде платена както от мен самия, така и от солидарния длъжник по кредита ми, а също така и от трето лице. Разбираемо – това, което интересува Профи Кредит е да си получи парите. По тази причина имам и относително много възможности къде и как да платя. Това може да стане по банков път – на сметката на кредитната институция, чрез директен дебит или чрез плащане в брой в някой от офисите на Профи Кредит или в тези на “Изи Пей”. При плащането в брой трябва да внимавам за следното изискване, което Профи Кредит прокламира в общите си условия. Става въпрос за задължението на този, който плаща да изисква „разписка за получаване на парични средства”.Добре е още при сключването на договора си за потребителски кредит да се запозная с това как изглежда тя. В случай, че не съм го направил, мога да проверя за образец на сайта на компанията. Ролята на въпросния документ е доказателствена, така че дори и да имам сериозно доверие на кредитния си партньор и на служителите му е препоръчително да се отнеса делово към разписката за получаване на парични средства. Така в бъдещ момент няма никаква възможност някой да настоява, че не съм платил. При получаването на документа следва да обърна внимание на това дали той е коректно изготвен – дали са налице идентификационните данни на фирмата за кредити, данните на служителя, на когото плащам + неговия подпис, а също така дали разписката е номерирана. Освен това е препоръчително да знам номера на договора си за потребителски кредит, който също трябва да се попълни на разписката (него мога да намеря на хартиения носител на сделката, който получавам при нейното сключване).

 

Какво се случва, ако платя повече от месечната си вноска? Тук следва да знам, че освен ако не съм подал специално уведомление, плащането на повече от месечната ми такса няма автоматично да се счита за предсрочно погасяване на някаква част от кредита ми (повече за предсрочното погасяване – тук).  Всъщност подписвайки общите условия на Профи Кредит декларирам, че съм съгласен при такива обстоятелства, сумата, която надвишава месечната ми вноска да бъде използвана за погасяване на стари просрочени задължения. Единствено ако нямам такива бих могъл да искам връщането на надплатената сума. Това се случва чрез подаването на писмена молба до Профи Кредит, която се и заплаща. Всъщност доста от услугите, които кредитната институция предлага са платени, така че е препоръчително да съм добре запознат с актуалната тарифа на компанията. Нея мога да поискам в офис на Профи Кредит или да намеря в сайта на фирмата. В случай, че не съм подал въпросната молба до датата на следващата ми месечна вноска, парите ми ще бъдат задържани и използвани за нейното частично или цялостно погасяване.

 

Следва да съм наясно и с обратния вариант – какво се случва, когато внеса сума, която е по-малка от месечната ми вноска. На първо място, въпреки че не плащам колкото трябва, се спасявам от варианта, в който не плащам абсолютно нищо и кредитът ми се обявява за предсрочно изискуем. На второ място – когато плащам частично, дължа законна лихва за забава само върху частта от месечната вноска, която остава неплатена, но не и върху цялата месечна вноска. (чл. 33 (1) ЗПК)

Когато внасям сумата имам възможност да избера реда на задълженията, които погасявам, чрез писмена молба. В случай, че не го направя кредиторът ще избере последователността. (6.4) При всички положения първо трябва да бъдат платени разсноските по кредита, след това лихвите и накрая главницата. Какво е значението на молбата, която имам възможност да подам относно последователността в такъв случай? Ако към Профи Кредит имам задължение по заем от една страна, а от друга задължение по пакет с допълнителни услуги например, мога да избера коя от двете главни суми ще погася на първо място. Тук по-разумно е да избера по-голямата, тъй като колкото по-голяма е една сума, толкова по-високи са и лихвите, които могат да й бъдат начислявани.

 

Плащането на последната ми вноска към Профи Кредит безспорно е момент, ознаменуващ една наистина щастлива раздяла. Внимание! За да не бъде този момент помрачен в бъдеще е силно препоръчително да изискам от кредитора си удостоверение за липса на задължение. Този документ, естествено, се заплаща според актуалната тарифа, но от него мога да имам сериозна полза. Това е така, защото е напълно възможно по време на периода, в който съм изплащал кредита си, да съм закъснявал с някоя вноска и на нея да са й били начислявани лихви. Ако по-късно съм платил само вноската си, въпросната сума, начислена като лихва, остава да “виси”. Така може да се окаже, че дори, след като внеса последната вноска по погасителния си план, аз все още имам какво да давам на Профи Кредит. Върху оставащите пари отново могат да текат лихви за забава и в крайна сметка мога да се окажа в изключително неизгодно положение, дори да съм мислил, че съм приключил отношенията си с въпросната компания.

Така че – изплащане, взимане на удостоверение за липса на задължение и край на излишните нерви!

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация

 

Източници

# ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

чл. 4.2 – относно лихвата върху кредита и началния момент на нейното начисляване

чл. 6.1 – относно задължението на клиента да върне дължимата сума на равни месечни вноски

чл. 6.2 – относно задължението за изискване на разписка за получени парични средства и нейното съдържание

чл. 6.3 – относно последиците от плащане на сума, надвишаваща месечната такса

чл. 6.4 – относно последиците от плащане на сума, по-малка от месечната такса

чл. 7.2.1 – относно необходимостта от писмено уведомление при желание за предсрочно погасяване

# ЗПК

чл. 33 (1) – относно плащането на сума по кредит по-малка от дължимата и обстоятелството, че лихви за забава се дължат само върху неплатената част

# ЗЗД

чл. 76 – относно последователността при погасяване на задължения

 

Ясен е на 21 и учи право в СУ „Свети Климент Охридски”. Житейската му философия е, че забавлението трябва да е неизменен спътник на сериозната работа, като то е и условие за нейното добро осъществяване.