Три стъпки до парите в Профикредит – кандидатстване, одобрение, получаване.


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

И така, ако вече съм решил, че именно Профи Кредит ще е моят кредитен партньор, е време да пристъпя към действия. (Преди да взема това решение, разбира се, препоръчително е да съм запознат с всички статии, които се намират тук относно въпросната компания.)

 

Първата стъпка към заветната цел – да получа нужните ми пари, е да кандидатствам за потребителски кредит. Това може да се случи по няколко начина, а именно – като отида в някой от офисите на компанията, като се обадя по телефона и си уредя среща с кредитен експерт или като попълня интернет заявление за среща, след което кредитен експерт се свързва с мен и отново се уговаряме да се видим. Тук вече започва и процедурата по същество.

Целта на срещата, която ще проведем, е да бъда запознат обстойно с условията по кредита, както и да ми бъдат предложени някои от допълнителните услуги на компанията (по-подробно за допълнителните услуги – тук). Следващата стъпка е да подпиша искане за кредит, което бива изпратено до съответните органи на Профи Кредит, които се занимават с отпускането на заеми. В него описвам каква сума желая (от 100 до 5000 лева при потребителски кредити), в какъв срок съм готов да я върна и на коя дата в месеца желая да бъде падежът на вноската ми. Когато избирам въпросната дата може да се окаже, че от момента на усвояването на сумата до съответната дата на следващия месец има повече от 30 дни. В такъв случай Профи Кредит ще разглежда съответния период, надвишаващ месец, като гратисен и за него няма да дължа лихва. Кредитната институция следва в определен срок да ми върне одобрение за кредит или отказ за такова. Принципно положение е, че винаги отпускането на кредит зависи от преценката на Профи Кредит. Въпреки това има няколко изисквания, на които задължително трябва да отговарям, за да имам шанс да получа заем. Те са следните:

 

  • да съм на възраст между 18 и 80 години;
  • да имам българско гражданство или статут на постоянно пребиваващ в страната;

 

  • да имам регулярни доходи от трудов или граждански договор (сключен преди повече от 1 месец) или от пенсия.

 

Втората стъпка до парите е сключването на договор за потребителски кредит. След като бъда одобрен, от Профи Кредит следва да ми изпратят предложение за договор. Важно е да имам предвид, че предложението за договор може да се различава от моето искане и  заради това трябва да го прегледам внимателно. Важно! Обвързването ми със заем към ПрофиКредит се случва едва след като дам изричното си съгласие за това. В този смисъл не бива да се чувствам обременен от подаденото от мен искане и полученото предложение – в случай, че то не ме устройва мога просто да го откажа.  Договорът за кредит следва да бъде подписан от мен и моя поръчител, ако имам такъв, след което официално сделката е сключена. При какви обстоятелства се нуждая от поръчител и каква е неговата роля – тук. Наборът от документи, които трябва да подпиша и получа заедно с договора за потребитески кредит включва: общите условия на компанията, погасителния план по кредита и споразумение за закупуване на допълнителни услуги (ако съм решил, че се нуждая от такива).
Третата стъпка до парите е… да си получа парите. За тях вече съм сключил договор и ще се наложи да ги връщам и то в доста по-голям размер. Да ми преведе парите в срок е основното задължение на фирмата за бързи кредити, така че, ако това не се случва трябва да се свържа с неин представител и да потърся правата си – чрез жалба до органите на компанията. Въпросният срок е 24-часов, ако съм решил да закупя пакет допълнителни услуги или 5 работни дни в обикновения случай. Единственият начин за получаване на средства, който Профи Кредит предлага е по банков път. Имам възможността преди да получа парите да подам молба те да бъдат изпратени на няколко сметки, независимо от техния титуляр и в желана от мен пропорция. Ако всичко върви по план трябва да получа парите по банковата си сметка на съответния ден – от тогава започва да тече и лихвата по моя кредит.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация

Източници

# ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

чл. 3.2 – относно гратисния период при определяне на датата за месечна вноска

чл. 3.4 – относно подписването и получаването на договора и съпътстващата го документация

чл. 3.5 – относно възможността кредитът да бъде изплатен на няколко различни сметки

чл. 4.2 – относно лихвата върху кредита и началния момент на нейното начисляване

# Бюлетин “Ред и условия за отпускане на потребителски кредит от

ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД”

Ясен е на 21 и учи право в СУ „Свети Климент Охридски”. Житейската му философия е, че забавлението трябва да е неизменен спътник на сериозната работа, като то е и условие за нейното добро осъществяване.