Отказ от кредита и предсрочно погасяване


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

В този материал ще се запозная с две много важни “оръжия”, с които в качеството си на клиент на Профи Кредит задължително трябва да съм се  запознал преди да започна борбата по изплащане на заем към кредитната институция. Често хората не знаят за тези свои възможности и се възприемат като ощетена страна във взаимоотношенията си с кредитния си партньор. Така че, за да не бъда от тези хора, трябва да съм добре запознат с възможностите си за отказ от потребителски кредит и предсрочно погасяване.

 

Отказ от сключения договор за потребителски кредит.

Законите в една европейска държава, каквато е България, би трябвало да защитават интересите на обикновения потребител и да подпомагат неговата добра реализация в обществото. Е, поне по отношение на този въпрос това наистина е така – според Закона за потребителския кредит (ЗПК) всеки клиент, изтеглил кредит има възможност в един период от минимум 14 дни да се откаже от сключения договор. Профи Кредит потвърждава въпросния законов принцип и го закрепва в своите общи условия. Само за справка – ако някога имам взаимоотношения в друга небанкова кредитна институция, която не прогласява правото ми за отказ от договора или пък дори го отказва, това въобще не трябва да ме притеснява. Правото ми да се откажа от договора за заем съществува и мога да се ползвам от него – поне докато ЗПК е в сила.

 

И така – по същество. Независимо какви са мотивите ми – дали не съм бил докрай запознат с условията на договора, който съм сключил, дали вече не се нуждая от изтеглената сума или дали просто съм се разколебал, имам правото да се откажа от договора си за потребителски кредит. Срокът за това е 14-дневен от сключването на сделката. В случай, че съм избрал необходимата документация, съпътстваща договора, да ми бъде изпратена по пощата, то срокът, в който мога да разтрогна кредита е 19-дневен. Счита се, че добавените 5 дена са достатъчни да получа документите. (7.1.1)

Как следва да се откажа от потребителския кредит?

  • На първо място задължително трябва да уведомя писмено кредитодателя за желанието си да разтрогна договора! (7.1.2) Ако не го направя и просто върна сумата, това може да не бъде счетено за отказ от договора, от което ще загубя доста – а именно в бъдещ момент ще трябва да си платя уговорената отначало лихва по кредита. (7.1.4) Уведомлението трябва да изпратя в споменатия по-горе срок!
  • Следващата стъпка е да върна парите. Трябва да го направя по банковата сметка на Профи Кредит в срок 30 календарни дни от датата, на която съм изпратил съобщение, че се отказвам от договора.  (7.1.3.)

Важно! Въпреки че по същество се отказвам от сключената по-рано сделка, все пак няма да върна сума, равна на тази, която съм изтеглил. Ще се наложи да заплатя договорената лихва по кредита за времето, в което парите са “престояли” у мен. (7.1.3.) Ако имам затруднение при изчисляването на точната сума мога да се свържа със служител на Профи Кредит, но едно е сигурно – тя ще е много по-малка от тази, която в крайна сметка съм щял да върна с периодично внасяне на месечните си вноски.

 

Предсрочно погасяване на кредита.

Друго действие, с което в генерален план да облекча джоба си, е възможността да върна част от или целия кредит преди да е дошло времето за това.

Как точно ще спестя ли? Много просто – няма да се наложи да плащам лихви за вноските, които погасявам предсрочно. (чл.70 (3) ЗЗД)

 

Когато погасявам предсрочно обаче се налага да платя неустойка на кредитодателя. Тази неустойка е равна на не повече от 1% от предсрочно погасената сума, ако оставащият период е над година или на не повече от 0.5%, ако оставащият период е по-малък. (7.2.3.) Важно нещо, което трябва да знам и което може и да не намеря в документите, предоставени ми от Профи Кредит е, че ако вече съм платил повече от 12 месечни вноски на кредитора си, то не следва да дължа неустойки или обезщетения върху сумата, която погасявам предсрочно. (чл.32 (8) ЗПК). По-ранното погасяване би могло да има и една относително негативна последица за мен. Става въпрос за случаите, в които към кредита има и закупен пакет с допълнителни услуги. Съгласно този пакет имам възможността да получавам по по-лесен начин следващи заеми от компанията (15.5.1). Ако реша обаче да погасявам предсрочно няма да мога да се възползвам от тази оферта. (7.2.2)

 

Ето и един пример как на практика се случва предсрочното погасяване.

По кредита ми остават 660 лева, които трябва да платя в рамките на 13 месеца, при лихвен процент 10%. Решавам, че искам да погася предсрочно целия си кредит, защото съм спечелил от тотото и разполагам със завидни средства. От оставащите ми 660 лева, приспадам 60 лева, които се явяват лихва и приготвям 600 лева, които да върна на Профи Кредит. Преди да върна парите по банковата сметка на компанията изпращам писмено уведомление, че желая да погася предсрочно целия си кредит. От кредитната институция тогава следва да ме уведомят за точната сума, която трябва да им преведа. Тя се равнява на приготвените от мен 600 лева + максимум един процент неустойка върху тях = 606 лева. В крайна сметка изплащам сумата на кредитора си, спестявам 54 лева, а и доста нерви и притеснения от следващи месечни вноски и приключвам взаимоотношенията си с Профи Кредит

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация

Източници

# ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

чл. 7.1.1 – относно срока, в който клиента може да се откаже от своя ДПК

чл. 7.1.2 – относно задължението на длъжника да уведоми писмено кредитодателя за предсрочно погасяване

чл. 7.1.3 – относно 30-дневния срок, в който кредитополучателя трябва да върне взетите пари + лихва върху тях на базата на уговорения лихвен процент при отказ от ДПК

чл. 7.1.4 – относно продължаването на действието на ДПК, когато клиент не подаде писмено заявление за предсрочно погасяване и когато след като е подал такова не върне сумата в рамките на 30 дни

чл. 7.2.2 – относно невъзможността на клиента да се ползва от определени услуги, когато погасява предсрочно

чл. 7.2.3 – относно неустойките, които се налагат на клиента, когато погасява предсрочно

чл. 15.5.1 – относно възможността на лица, закупили пакет с допълнителни услуги да получават предложения за нови кредити по улеснена процедура

# ЗПК

чл. 32 (8) – относно правото на длъжника да не заплаща неустойки при предсрочно погасяване на кредит, когато вече е платил повече от 12 месечни вноски.

#ЗЗД

чл.70 (3) – относно възможността на предсрочно погасяващото лице да приспадне лихвите за вноските, които погасява предварително.

Ясен е на 21 и учи право в СУ „Свети Климент Охридски”. Житейската му философия е, че забавлението трябва да е неизменен спътник на сериозната работа, като то е и условие за нейното добро осъществяване.