Мобилни услуги

Cibank

Кредитен лимит по револвираща кредитна карта от Сибанк

СИБАНК предоставя кредитен лимит по револвираща кредитна карта с цел финансиране на текущи нужди.

Прочети нататък »

Ипотечните кредити в Сибанк

СИБАНК предоставя кредити срещу ипотекиране на недвижимо имущество в нейна полза на физически лица за покупката на апартаменти, къщи, вили, урегулирани поземлени имоти, ремонт, преустройство, довършителни работи, рефинансиране на стари задължения и финансиране на текущи нужди.

Прочети нататък »

Потребителски кредит в Сибанк

СИБАНК може да ми предостави потребителски кредит за финансиране на разнообразни нужди – покупка на стоки и услуги, лечение, почивка, образование, пътуване и т.н.

Прочети нататък »

Овърдрафт по банкова карта в Сибанк

Ако имам договор с банката за овърдрафт по банкова карта, мога да изтегля повече пари от картата си, отколкото е наличността в нея.

Прочети нататък »