ePay

Как да използвам микросметката си в Epay (част I)


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Като клиент, регистриран в сайта на ePay, имам право на услугата „Микросметка“. След като заявя желанието си да я ползвам, тя се открива и поддържа не от ePay, а от EasyPay. Това е така, защото дейността на EasyPay е да открива и поддържа микросметките на потребителите, които са регистрирани в ePay. Малка подробност, но пък слага край на объркването с имената.

След като съм наясно защо в играта се намесва EasyPay, ще разбера и какво стои зад футуристичното понятие „микросметка”.

 1. Микросметката е персонализирана, т.е. лична.
 2. Може да бъде устройство или комбинация от процедури, които са договорени между мен и Easy Pay. В случая очевидно това е комбинацията от процедури.
 3. Те се използват от мен с цел подаване на платежно нареждане , т.е. нареждане до Easy Pay, с което разпореждам внасяне, прехвърляне или теглене на средства.

За да ползвам микросметка, е достатъчно да имам регистрация в ePay и да съм навършил 18 години. Възможно е да бъде открита микросметка и на непълнолетни лица, но се изисква писмено съгласие от родител/попечител.

От момента, в който бъдат внесени средства по микросметката ми, се счита, че между нас има договор за откриване и ползване на микросметка, при правилата на Общите условия.

Платежните операции, които мога да извършвам чрез Микросметката, си:

 1. Захранване на Микросметката на каса в офис на Easy Pay. Трябва да предоставя данни за платеца (т.е.лицето, което внася парите) и за титуляра (лицето, по чиято микросметка се внасят парите). Данните, свързани с титуляра, са клиентски номер (КИН) и e-mail. Длъжен съм да спазвам лимита при плащания в брой.
 2. Захранване на Микросметката по електронен път:
  • чрез банкомат;
  • чрез системата на ePay – с банкова или дебитна карта;
  • чрез Интернет страницата на Easy Pay – с банкова или дебитна карта.
 3. Плащане на стоки или услуги към търговци, които са регистрирани в ePay или Easy Pay;
 4. Извършване на паричен превод. Преводът се нарежда чрез ePay или Easy Pay, а сумата може да бъде получена от офис на Easy Pay.
 5. Превод към друг потребител на микросметка към ePay;
 6. Превод по сметка на получател, който не е регистриран в ePay, но има регистрация към банка – партньор. Тази услуга се извършва съвместно с банката – партньор.

Плащането се извършва след нареждане, което мога да извърша чрез ePay или Easy Pay или в офис на  Easy Pay (ако искам да захраня микросметката си, като внеса пари в брой). За да изпълни платежната операция, Easy Pay трябва да има от моя страна нареждане или съгласие за плащане. Ако такова е налице, го  потвърждававам с парола. Не мога да оттегля нареждането или съгласието, след като съм ги потвърдил.

Възможност за оттегляне на нареждането или съгласието обаче има, ако с Easy Pay сме уговорили плащането да се извърши на определена дата. Тогава имам право да оттегля нареждането най-късно до края на работния ден, предхождащ този, в който е уговорено да се извърши плащането.  Easy Pay допуска и възможността за изключения от това правило. Но трябва изричното му съгласие и технологична възможност.

При извършването на плащания и получаването на преводи по микросметката ми има дневни лимити, с които съм длъжен да се съобразявам. Следвайки неумолимата логика на нещата, наличността по микросметката ми ще намалява със стойността на плащанията, които извършвам, като трябва да имам предвид и таксите, които Easy Pay удържа от наличността по микросметката за услугите, които ми предоставя.

Следва продължение

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация. 
Източници

# Общи условия за ползване на Микросметка – Easy Pay и ePay

Раздел I – относно дейността, за която са регистрирани “Изипей” АД и “Ипей” АД.

Раздел II, чл. 1, абзац 1 – относно понятието микросметка

Раздел II, чл. 1, абзац 2 – относно правото на всеки потребител, регистриран в ePay.bg да използва услугата Микросметка.

Раздел II, чл. 1, абзац 3 – относно откриването и поддържането на микросметка от Изипей, с личните данни, които съм регистрирал в ePay.bg.

Раздел II, чл. 1, абзац 4 – относно момента, от който договорът се счита за сключен.

Раздел II, чл. 1, абзац 5 – относно лицата, които имат право да ползват микросметка

Раздел II, чл. 1, абзац 6 – относно лимитите за ползване на микросметка.

Раздел III, чл. 1 – относно платежните операции, които могат да се извършват чрез микросметката

Раздел III, чл. 2 – относно подаването от моя страна на платежно нареждане за извършването на плащане

Раздел III, чл. 3.1. – относно нареждането и даването на съгласе от моя страна за извършването на платежните операции и потвърждаването им.

Раздел III, чл. 3.2. – относно моментът, след който не е възможно оттеглянето на нареждането или съгласието ми.

Раздел III, чл. 4 – относно оттеглянето на нареждане, когато има изрична уговорка между мен и Easy Pay, че плащането ще бъде извършено в определен ден.

Раздел III, чл.4.1. – относно възможността за допускане на изключения от горното правило.

Раздел IV, чл. 1 – относно дневните лимити при използването на микросметка и относно наличието на такси, които операторът начислява за предоставяните от него услуги.

Раздел IV, чл. 2.1. – относно начините, по които микросметката може да се захранва със средства.

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.