Разрешаване на платежни операции от клиенти на Ти Би Ай Банк


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Отивам в клон на Ти Би Ай Банк, за да си внеса едни пари по една сметка. Редя се на опашка и казвам на жената на гишето своето желание. Тя ми отговаря, че трябва да попълня бланка 1б, която се намира отляво на гишето – третата купчина.

С малко сумтене отивам до купчината и почвам да попълвам питайки се защо това е така? – Е сега ще ви кажа защо!

Общите условия на Ти Би Ай Банк предвиждат, че за да мога да правя преводи от сметката си и да внасям в нея, трябва да съм изявил желанието си за това с някакъв документ. Това е така, тъй като без моето съгласие няма как някой да се докопа до парите ми. Този документ обикновено (но не винаги) е платежно нареждане.

Освен платежното нареждане има няколко други способа, чрез които мога да изявя желанието си  за движението на моите пари:

  1. чрез интернет банкирането на банката;
  2. ако в договор или друг документ, който съм подписал с банката съм дал изричното си съгласие за извършването на тези операции, било автоматично, било при поискване.

Важно! Освен съгласието ми, за да извърши операцията която искам, Ти Би Ай Банк поставя още няколко условия. На първо място – аз да съм притежател на сметката или да съм пълномощник. На следващо място – да предоставя документи, ако такива се изискват (напр. пълномощно), и не на последно място – да имам достатъчно пари по сметката. Ако едно от тези условия не е изпълнено – няма да се извърши операцията, която съм заявил!

А сега за изключенията! Всяко правило си има изключения и посоченото по-горе не прави изключение. Банката може да извършва преводи и без моето съгласие (да, звучи плашещо, но не е това, което си мислите) в следните случаи:

  1. При възстановяване на дължими от мен като клиент такси, разноски и комисионни за оказани банкови услуги от/чрез Банката – или иначе казано, когато някой служител е проспал и не е събрал таксата, която трябва да платя при извършването на превода, банката ще си го дръпне, без да ме  пита, стига да имам пари по сметката.
  2. При корекция на явни технически грешки в записванията по сметка ми – отново е необходимо някой нещо да не е направил както трябва (например натиснал е някоя нула в повече и е прибавил едни 10 000 лева).
  3. При наложен върху сметката ми запор или при принудително изпълнение – когато някой ми наложи запор, Ти Би Ай Банк  е длъжна да се подчини на разпорежданията на частния съдебен изпълнител (по познати в обществото като бирници).
  4. При плащане по получено нареждане за директен дебит, които съм одобрил предварително. Това може да се случи, ако напр. съм дал съгласието си да плащам комуналните си сметки директно – без да е наобходимо да попълвам всеки месец платежно нареждане, а директно при излизане на фактурата за тази услуга.
  5. При служебно събиране от страна на Банката, за което Клиентът предварително е дал съгласието си. Служебно е събирането когато банката, при изпълнение на дадена операция, която аз съм наредил, е пропуснала да си събере таксата за нея. Тогава тя има правото да изтегли стойността на таксата от сметката ми при условие че има наличност по нея.
  6. В други случаи, разрешени от Закона – почти няма такива, тъй че спокойно.

Важно! Когато плащам нещо и за това пусна преводно нареждане, не мога да го отменя или да го оттегля. Същото важи и при плащане чрез получателя на парите или плащането е стартирано от получателя (примерът с директния дебит от по-горе – фирмата която ми предоставя мобилни услуги е издала фактура – тя е основанието за плащане, а аз съм дал съгласие за плащането предварително).

Има възможност да се договоря с банката нареждането ми да се изпълни в определен ден или деня, следващ деня на изтичането на някакъв срок (например искам да плащам наема си на всяко 6-то число, тъй като тогава ми превеждат заплатата и уговарям с банката, че плащанията ще се извършват на 7-мо число на месеца за по-голяма сигурност че заплатата ми ще е там, където и е мястото – в сметката), като мога да откажа плащането най-късно до края на работния ден на деня преди плащането.

Що се отнася до отмяна на платежни нареждания – то тя може да стане само ако се договоря с банката и евентуално при заплащане на такса за това.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

#ОУ за предоставяне на платежни услуги от Ти Би Ай Банк ЕАД

Раздел IV Разрешаване на платежни операции от клиенти

т.4.1 – относно документите за нареждане на превод и момента от когато превода се счита нареден;

т.4.2 – относно задължението на банката за извършване на разрешени от клиента операции;

т.4.3 – относно правомощията на банката и хипотезите при които е възможно задържане или спиране на плащанията;

т.4.8 – относно забрана за отмяната на платежна операция от страна на клиента;

т.4.9 – относно правото на банката да откаже извършване на операция на пълномощник или преупълномощен.

т.4.11 – относно директния дебит;

т.4.12 – относно изключения за отмяна на платежни операции

т.4.13 – относно таксата за отмяна на платежна операция.

Николай е на 26 години, юрист по образование. Завършил е “Право” в СУ „Св. Климент Охридски“. Преди това има специализация по “Фирмено управление” към средното си образование.