Разваляне на сключения договор за кредит с “КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕAД” и предсрочно погасяване


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Нормалното стечение на обстоятелствата, след като съм изтеглил някаква сума от КЕШ КРЕДИТ, е всеки месец в продължение на максимум 18 месеца да връщам точно определена сума, след което договорът да бъде изпълнен и взаимоотношенията ми с компанията да приключат. За щастие, ако преценя, че искам да се разделя с кредитния си партньор по-рано, има два начина това да се случи.

На първо място, трябва да бъде отбелязана възможността да се откажа от сключения договор. Срокът, в който това трябва да се случи, е 14-дневен, считано от подписването на договора, или 14-дневен от момента, в който съм получил всички документи, свързани с него, които представляват цялата необходима ми информация. Трябва да имам предвид, че този момент може да е по-късен от този на подписването в офиса.

Как трябва да се откажа от сключения договор? Това задължително трябва да се случи на хартиен или “друг траен носител”. Мога да пратя заявката и по пощата, но за да съм сигурен, е най-добре просто да отида в някой от офисите на кредитната институция и да попълня едно изявление за отказване от договора. След като изявлението бъде получено и то е коректно направено, кредитната институция не може да ми откаже развалянето на договора. Това всъщност е мое законно право, което КЕШ КРЕДИТ потвърждава, а аз имам възможността да се ползвам от него в отношенията си с всички подобни кредитни институции.

Какво следва от развалянето на сделката? Най-важното е, че правните ми взаимоотншения с КЕШ КРЕДИТ следва да се прекратят. За да се случи това, те трябва да се прекратят и фактически – т.е. всяка от страните да върне на другата, каквото е взела от нея. В случая само аз съм получил нещо (известна сума пари) и съм длъжен да я предоставя на финансиралия ме. Важно е да знам, че за развалянето на договора не могат да ми бъдат налагани никакви “наказания” като неустойки или обезщетения. Това обаче за жалост не означава, че ще върна точно толкова колкото съм взел – дължи се лихва (каквато е била уговорена) за целия период от усвояването на средствата до връщането им на КЕШ КРЕДИТ. Що се отнася до въпроса кога трябва да се случи това връщане – имам на разположение един достатъчен срок от 30 дни след подаване на уведомлението, че искам да се откажа от заема. Така всъщност максималното време, за което изтеглената сума може да пребивава у мен при разваляне на договора възлиза на 14+30= 44 дни от момента, в който съм подписал договора в офис/ получил съм договорната документация по пощата.

Важно! Преференцията да не плащам неустойка при отказ от договора важи само когато неговата сума се равнява на повече от 400 лева. В другите случаи обаче е напълно възможно неустойка да ми бъде начислена.

Ако по време на взаимоотношенията ми с КЕШ КРЕДИТ се случи да се окажа по-заможен от очакваното, имам възможност да се отърва от многото бъдещи вноски, като погася предсрочно цялото си задължение или част от него. Това ще рече, че по всяко време мога да платя повече от месечната си такса, а КЕШ КРЕДИТ ще разпредели оставащата сума по кредита ми по равно за следващите месеци. КЕШ КРЕДИТ няма право да ми откаже предсрочно изпълнение.

Защо ми е да плащам голяма сума наведнъж, като така или иначе ще платя кредита си, но разсрочено? Причините са най-малко две. На първо място, от икономична гледна точка, това е по-добре, тъй като когато платя предсрочно, автоматично приспадам лихвите, които дължа за предсрочно погасените вноски. В такъв случай обаче дължа неустойка. Тази неустойка следва да е равна на “не повече” (т.е. толкова) от 0.5% от оставащата сума по кредита ми.  Например ако дължа 200 лева при лихвен процент 10% и имам още 4 месечни вноски, бих върнал 220 лева на четири пъти по 55 лева. Ако погася предсрочно обаче ще платя 200 лв. + 0.5% неустойка = 201 лева. Втората причина, поради която е по-добре да погася предсрочно (цялата сума) е, че така ще прекратя взаимоотношенията си с КЕШ КРЕДИТ и ще се застраховам от бъдещи забавяния, за които може да бъда принуден да плащам и обезщетения. По-подробно – тук.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕAД

чл. 21 – относно възможността на кредитополучателя да се откаже от сключения договор
чл. 22 – относно формата и срока за подаване на уведомление за отказване от кредит
чл. 23 – относно задължението на кредитополучателя да върне взетата сума плюс лихвата за времето до отказа от кредит
чл. 27 – относно възможността на кредитополучателя да погаси предварително
чл. 27.1 – относно неустойката, която клиентът дължи при предсрочно погасяване

# ЗПК

чл.32 – относно възможността на длъжника при лихвоносно задължение да плати предварително и да приспадне лихвата

# Електронен формуляр за искане на кредит на КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕAД

Ясен е на 21 и учи право в СУ „Свети Климент Охридски”. Житейската му философия е, че забавлението трябва да е неизменен спътник на сериозната работа, като то е и условие за нейното добро осъществяване.