ePay

Използване на временен SMS код за потвърждаване на плащането (ePay)


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

За да спя по-спокойно, бих могъл да проуча услугата на ePay за потвърждаване на плащането “Временен SMS код”. Очевидно това е начин да потвърдя плащането, което извършвам. Става чрез специален код, валиден само 30 минути. Кода ще получа под формата на SMS. Трябва да го въведа на съответното място в сайта на ePay.

 

За да ползвам тази услуга, е необходимо да има наличност в моята микросметка.  Това е така, защото операторът при всеки изпратен SMS до мен, ще изтегля от микросметката ми такса, покриваща разходите му. Заплащането на SMS-ите е едно от задълженията ми, според общите условия.  Ако няма достатъчно средства в микросметката ми, системата няма да ми изпрати SMS.

За да се регистрирам за тази услуга, е необходимо преди това да съм регистриран в системата на ePay. При регистрацията за Временен SMS код трябва да изпратя генериран от системата SMS код за регистрация, който също е с валидност 30 минути. Цената на този SMS е според тарифата на мобилния ми оператор, т.е. няма увеличение. След това ще получа SMS, който ще потвърди успешната регистрация.

Ако сменя номера на GSM-а си, ще се наложи да прекратя предишната си регистрация и да се регистрирам отново по вече познатия начин.

Общите условия за ползването на услугата влизат в сила за мен в момента на активирането на услугата. Аз трябва да потвърдя, че съм запознат с тях, когато подавам искане на ползването ѝ. Мога във всеки момент да се откажа от ползването на услугата, като я деактивирам. В същото време и операторът има право да прекрати предоставянето на услугата, ако се усъмни, че злоупотребявам с нея, но без да се уточнява в какво би могла да се изразява злоупотребата.

Отговорността, която носи операторът, е важна подробност от отношенията ни. Предвидени са обаче случаи, в които той изрично е изключил отговорността си.

 

ePay не отговаря:

  • за случаите, в които SMS-ът не е изпратен или получен навреме, поради независещи от оператора причини. Например при бедствия, спиране на електрозахранването, ако мобилният оператор има проблем или ако нямам роуминг в чужбина.
  • Ако грешно съм въвел номера на GSM-а си.
  • За неточна информация, подадена от търговец, във връзка с извършено от мен плащане на битова сметка. Това е въпрос, който трябва да уредя с търговеца.
  • Ако с картата ми не може да бъде извършено разплащане, например ако няма достатъчна наличност в нея или бъде блокирана, изгубена и т.н.

Ето в крайна сметка до какво се ограничава отговорността на оператора. Изрично е посочено, че във всички случаи той отговаря само до размера на таксата, която е получил за конкретната услуга, която не е извършена или е извършена некачествено по негова вина. Аз не мога да имам никакви други претенции към него.

За услугата “Временен SMS код” операторът събира от мен такси, които включват разходите му.  Той може да променя размера им. Информация за това трябва да бъде обявена на сайта му или чрез медиите. Нямам право да откажа да заплатя определена такса с оправданието, че не съм запознат с нея или с промяната ѝ.

 

Отделно от таксите, които събира ePay, дължа и такси на банката си за извършените плащания.

 

 Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

 

# Общи условия за ползване на услугата “Временен SMS код”за потвърждаване на плащане

Раздел Процедура за регистрация на клиенти за ползване на услугата, абзац първи – относно необходимостта от регистрация в системата на ePay, за да се ползва услугата “Временен SMS код”

Раздел Процедура за регистрация на клиенти за ползване на услугата, точка 1 – относно процедурата по регистрация

Раздел Процедура за регистрация на клиенти за ползване на услугата, точка 4 – относно случаите, при които номерът се променя

Раздел Схема на услугата “Временен SMS код”, абзац първи – относно начина, по който се използва кодът и относно изискването за наличност по определена сума по моята микросметка

Раздел Схема на услугата “Временен SMS код”, абзац втори – относно задължнието ми да заплатя на оператора такса за свеки изпратен до мен SMS

Раздел Схема на услугата “Временен SMS код”, абзац трети – относно случите, при които няма налични средства в моята микросметка

Раздел Допълнителни условия, абзац първи – относно отговорността на оператора в случаите, в които моблиният оператор не предаде съобщението и относно случаите, в които съобщениеот не бъде изпратено или получено, поради независещи от оператора причини

Раздел Допълнителни условия, абзац втори – относно отговорността на оператора в случите, в които не използвам услугата роуминг извън България

Раздел Допълнителни условия, абзац трети – относно възможността по всяко време да се откажа от използването на услугата

Раздел Допълнителни условия, абзац четвърти – относно правото на оператора да променя тарифата за предсотавяната услуга

Раздел Допълнителни условия, абзац пети – относно невъзможността ми да откажа плащане с мотива, че не съм уведомен за тарифата на оператора или промяната ѝ

Раздел Допълнителни условия, абзац шести – относно разходите, които са включени в таксите на оператора

Раздел Допълнителни условия, абзац седми – относно отговорността на оператора за подадени погрешно от мен телефонни номера

Раздел Допълнителни условия, абзац осми – относно отговорността на оператора за неточна или липсваща информация от търговец

Раздел Допълнителни условия, абзац девети – относно отговорността на оператора в случаите, при които плащането не може да бъде извършено, поради причина, свързана с картата ми.

Раздел Допълнителни условия, абзац десети – относно размера на отговорността на оператора

Раздел Допълнителни условия, абзац единадесети – относно задължението ми да потвърдя, че съм запознат с Общите условия при заявяването на искане за услугата

Раздел Допълнителни условия, абзац дванадесети – относно правото на опеартора да прекрати предоставяните услуги при съмнение за злоупотреби от моя страна

 

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.