Изпълнение на платежни операции от Ти Би Ай Банк


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Веднъж се зачудих защо намесват “The Lord of the RINGS” в областта на банките, и какво общо може да има една банка с няколко БИСЕРА? Както и какво е общото между автора на “Приключенията на Гъливер” – Джонатан SWIFT и преводът, който искам да направя в момента?

Е, след един по-обстоен преглед на общите условия на Ти Би Ай Банк вече мога да  разбуля мистерията около тези въпроси!

Вече съм подал платежното си нареждане до Ти Би Ай Банк. Но как човекът, на който искам да изпратя пари, и чиято сметка е в другата банка, ще получи тези пари? Това става чрез т.нар. платежни системи. В България са познати три системи за извършване на плащания. Това са RINGS, БИСЕРА (тези две се използват за междубанкови плащания в България) и S.W.I.F.T. (за международни плащания). Ти Би Ай Банк използва и трите:

 1. RINGS (Real-time Interbank Gross Settlement System) – това е т.нар. “сетълмент”, при който няколко пъти в деня банката събира данните за всички заявени преводи, слага ги в един файл, и ги праща в RINGS, който свързва банките. Преводите през RINGS са индивидуални – т.е. всяко нареждане се изплаща отделно и преводът е моментален. Но е факт, че превод през RINGS  е по-скъп в сравнение с БИСЕРА.
 2. S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunications) – това е международна информационна междубанкова система. С нея се извършват преводи в чуждестранна валута.
 3. БИСЕРА (банкова информационна система за електронни разплащания) – тя е по-евтин еквивалент на RINGS, но за разлика от него, преводите се извършват само два пъти в деня:
  • Нареждания, подадени до 14.00 часа в работни дни в офис на Банката, се изпълняват и са с вальор същия работен ден.
  • Нареждания, подадени до 15.00 часа в работни дни през интернет банкиране на банката, се изпълняват и са с вальор същият работен ден; или иначе казано – ако си подадете нареждането до 15 ч. всеки работен ден, то това нареждане ще е с дата за изпълнение същият ден и ще е изпълнено от БИСЕРА в същия ден.
  • Нареждания, подадени до 17.30 часа в работни дни, се осчетоводяват на същия ден, с вальор следващия работен ден – тук пък е обратната ситуация – ако подадете нареждането в 16ч. например, то ще бъде изпълнено на следващия ден.

ВНИМАНИЕ! Независимо от това коя система за разплащания ще се използва, винаги има такса, която следва да се заплати от човека, който нарежда парите.

Банката може да откаже да извърши операцията, която сте заявили, ако има някакво ограничение от законодателството, общите условия или индивидуалния договор с клиента, като в този случай банката е длъжна да ви уведоми по някой от следните начини:

 • чрез залепване на уведомление в салона на клона на Ти Би Ай Банк ЕАД;
 • по телефон на телефонния номер за контакт;
 • по електронна поща на електронен адрес;
 • или чрез съобщение в системата за Интернет банкиране, стига закон или друг акт не забраняват това.

Внимание! За да се изпълнят преводите (особено международните), е необходимо да съм предоставил пълен пакет с документи, придружаващи нареждането, когато това се изисква от Банката. В случай на липса Ти Би Ай Банк ЕАД отказва извършването на операцията.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

#ОУ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ОТ „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД

Раздел V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ

т. 5.1. – относно началния момент на изпълнение на операциите;

т.5.1.1. – относно изпълнение на платежните операции чрез БИСЕРА;

т.5.1.2. – относно изпълнение на платежните операции чрез RINGS;

т.5.1.3. – относно изпълнение на платежните операции чрез SWIFT;

Тарифа на таксите и комисионните за физически лица на Ти Би Ай Банк ЕАД

Раздел II

Ред 2,3 и 4 – относно размера на таксите при различните платежни системи;

Николай е на 26 години, юрист по образование. Завършил е “Право” в СУ „Св. Климент Охридски“. Преди това има специализация по “Фирмено управление” към средното си образование.