Какво трябва да знам, ако използвам интернет страницата на Мтел?


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Най-лесният и достъпен начин да се информирам за услугите – тарифните планове, за стойността на използваните от мен мобилни услуги – е като посетя интернет страницата на Мобилтел, откъдето за минути мога да получа търсената информация. Добре е предварително да се запозная с преведените общи условия за тази услуга.

За да мога да използвам пълноценно предоставяните на интернет страницата услуги, следва да бъда регистриран потребител. Процедурата за последното е по-лесна от детска игра – регистрирам се чрез GSM номер или имейл адрес.

Важно! При използване на блогове, форуми съм задължен да изписвам думите само на български език! Латинският е допустим, доколкото ми е нужен, за да изясня значението на термини или за обозначаване на търговски марки. Забранено е да поставям:

  • рекламни съобщения и изображения;
  • обидни, клеветнически думи и изображения, както и такива, които накърняват честта и достойнството;

Ако извършва някой от горепосочените действия, Мобилтел има право едностранно и без предварително да ме уведоми да прекрати достъпа ми до предоставяните услуги.

Последиците от моите неправомерни действия могат да бъдат и по-сериозни, а именно –  мобилният оператор има право да предостави данните ми на компетентните органи за предприемане на необходими действия по разследване на нарушението.

Мобилният оператор не е отговорен, ако аз като потребител не съм способен да използвам услугите на интернет страницата, но пък е длъжен да не разгласява потребителски имена, пароли, както и водената от мен корепонденция.

Ако в продължение на шест месеца не съм използвал потребителския си профил, регистрацията ми ще бъде заличена.

Сърфирането в интернет е полезно и приятно, когато знам правата си и съблюдавам задълженията си на потребител.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

“Условия за ползване на интернет страниците на Мобилтел ЕАД и предоставяните чрез тях услуги.”

т.2.1 – относно начините на регистрация;

т.7 – относно задълженията на потребителя при изполване на блогове, форуми или чат стаи;

т.12 – относно правото на Мтел да прекрати дистъпа до интернет страниците;

т.14  – относно изключването на отговорността на мобилния оператор;

Юлиана е завършила Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Има опит в областта на търговско и гражданско право.