ePay

Как да използвам микросметката си в Epay (част II)


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Ако вече съм наясно с това какво представлява микросметката, мога да продължа да проучвам ръководството за използването ѝ.

За да правя каквото и да е чрез нея, най-напред се налага да се идентифицирам. Все още това не става за секунда с пръстов отпечатък, но пък мога да избирам от няколко начина, по които да го направя.

 • С потребителско име и парола за системата на ePay. За допълнителна сигурност, потребителското име и паролата ми може да се комбинират със следните начини за идентификация:
  • с квалифициран електронен подпис, който е регистиран в системата на ePay;
  • с електронен сертификат – издава се от системата на ePay;
  • с временен SMS код.

Когато извършвам превод или захранване на микросметката, Easy Pay може да изисква и допълнтелна информация, както и да се идентифицирам чрез допълнителни средства.

Easy Pay или ePay имат право да променят начините, по които бих могъл да се идентифицирам. Промяната се обявява  на сайтовете им или по друг подходящ начин.

Имам задължение да пазя в тайна информацията, свързана с достъпа и идентифицирането ми, т.е. потребителското си име, паролата, електронния подпис, сертификата, временния SMS код. Аз поемам отговорността ако някой ги узнае, използва ги неправомерно и от това възникнат щети за мен или за Easy Pay. Също така съм длъжен незабавно да уведомя чрез e-mail или по телефона Easy Pay и/или ePay, ако паролата ми за потвърждение на плащането бъде узната от трето лице.  Докато въведа нова парола, няма да имам възможност да ползвам микросметката си.

Случаи, при които микросметката ми се блокира:

 1. При поискване от моя страна – за целта трябва да предоставя идентификационна информация;
 2. Ако микросметката се използва от лице, което няма това право или я използва по непозволен начин;
 3. Ако аз я използвам , нарушавайки правилата на общите условия или закона;
 4. В случаи, в които има проблем със сигурността на данните, с които се идентифицирам, ако има съмнения за нареждания през сметката ми, които не съм  направил аз или ако микросметката се използва с цел измама;
 5. Ако идентификационните ми данни бъдат въведени грешно определен брой пъти.

Блокирането на микросметката не означава, че договорът ми е прекратен. Също така се запазва възможността ми да изтегля наличаните средства.

При извършване на превод към моята микросметка, наредителят (ююлицето, което извършва превода) трябва да посочи по избор: e-mail, ЕГН или клиентския ми номер в epay.bg.

Срокове,  в които нареденото от мен плащане ще бъде изпълнено:

 • Плащане, наредено в неработен ден  се изпълнява на следващия работен ден. Ако съм наредил плащане, което е вътрешно за системата на Easy Pay, ще бъде изпълнено в същия ден.
 • Платежни нареждания в офис на Easy Pay, мога да извърша в рамките на работното време на офиса.
 • При захранване на микросметката ми чрез офис, внесаената от мен сума ще бъде на разположение по микросметката веднага след получаването ѝ.
 • Ако пък е наредена платежна операция в моя полза, т.е. аз ще получа сума от друг, микросметката ми ще бъде заверена в деня, в който Easy Pay получи съответната сума.
 • Ако превеждам пари до сметка в друга банка, преводът ще бъде изпълнен на следващия работен ден и то при условие, че моето нареждане е прието до 15:00 часа.
 • В случаите, в които сме уговорили изрично, че плащането ще бъде извършено в определен ден, то се изпълнява в него. А ако уговорения ден е неработен – на следващия работен ден.

Като ползвател на услугата микросметка, при извършването на операции чрез нея, дължа такса на Easy Pay. Тарифата е публикувана на сайтовете на Easy Pay и ePay.

Последното, което трябва да имам предвид, е, че Easy Pay не е банка и няма да получавам лихва за наличната в микросметката сума.

 Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация. 
Източници

# Общи условия за ползване на Микросметка – Easy Pay и ePay

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.