Предназначение и условия за предоставяне


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

В някои случаи нуждата от пари пристига при мен със страшна сила и в особено големи размери, защото примерно ми трябва апартамент поради нескончаемия ми стремеж към скорошна еманципация заради битови несходства с хората, с които живея. В тия случаи банката може да ми даде повече пари, но ще поиска и по-голямо и по-сигурно обезпечение, каквото е ипотеката. Такъв кредит се нарича ипотечен, защото е обезпечен с ипотеката. Ипотечното право най-общо включва възможността на банката при неизпълнение да иска ипотекираният ми имот да бъде продаден от съдебен изпълнител и да получи сумата за погасяване на кредита ми от стойността на този имот преди другите ми кредитори.

Банката ми предоставя ипотечен кредит в няколко случая и аз трябва да използвам парите съгласно предназначението. В противен случай кредитът може да бъде обявен от банката за предсрочно изискуем – това означава, че банката ще може да си поиска цялата сума преди срока, защото се предполага, че на срока няма да мога да й платя, тъй като съм останал без средства. Предназначението на кредита може да е за:

  • Закупуване на недвижим имот. Имам си апартамент, обаче имам крещяща необходимост от замък, в който да организирам събития.
  • За извършване на ремонт. Идва абитуриентският бал на детето и изпадам в див ужас от факта, че трябва да поканя една купчина роднини, които да ми гледат стария шкаф в хола и пожълтелите тапети, поради което съм мотивиран да викна няколко подпийнали майстори, които да позамажат положението.
  • За рефинансиране на друг кредит към банката. Тоест, останал съм без пари, поради което не мога да правя вноски по другите си кредити. Банката ми предоставя друг вид кредит с парите, по който да погася предходния.
  • За текущи нужди. Имайки предвид факта, че размерът на ипотечния кредит обикновено не е малък, интересно е какви ще са ми тези текущи нужди – почивка в Хаити, разходка до Луната, състезание с еднорози…
  • Комбинации от горните варианти.

За да стигна до сключване на договор за кредит, е необходимо да подам писмено Искане до банката по образец – тоест като отида в клон на банката ще ми предоставят.  Освен това банката може да иска и други документи във връзка с правото й. Когато те са на чужд език, банката може да иска за моя сметка да бъдат преведени на български език и легализирани. Банката извършва и оценка на кредитоспособността ми. Това е необходимо с оглед определяне на размера на кредита, който мога да получа. Тъй като този договор е винаги срочен, срокът се определя на базата на предназнчението на кредита и предоставените обезпечения.

След като банката ме проучи, в срок от 10 дни след подаване на Искането ме уведомява за своето решение. “Присъдата” й не се мотивира. Ако се съгласи да предостави кредит, това й решение важи два месеца. Ако в този срок не подпиша договор, след това наново трябва да бъда проучван и да подавам Искане. Ако всичко е наред, подписвам Договор за ипотечен  кредит. Предоставеният кредит може да е както в български левове, така и в чуждестранна валута.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете експерт със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на ЦКБ

ОУ на ЦКБ – I, чл. 1 – относно писменото искане
I, чл. 3 – относно оценкта на кредитоспособността
I, чл. 5 – съобщение за резултат от проверката
I, чл. 6- сключване на договор
чл. 432, ал. 1, т. 1  Търговски закон – относно предсрочната изискуемост

 

Николай обича да пише и да разяснява, като търси отговора на въпроса „защо?”, за да открие смисъла на правната уредба.