ePay

Микросметка от Epay – потребителски нива и лимити


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Оказва се, че не само в игрите има нива. Услугата Микросметка на ePay също има, при това цели три нива. Готов съм да преминавам от ниво на ниво, но без да забравям, че това не е игра и всяко мое действие се отразява на действителността. И особено чувствително на моята сметка.

 

  1. Потребителско ниво 1 ми дава възможност да ползвам Микросметка ниво 1 веднага, след като приема общите условия. С регистрацията си в ePay автоматично получавам микросметка и достъп до ниво 1.  Не е задължително да регистрирам банкова карта, но все пак имам право да го направя, ако искам.
  2. Потребителско ниво 2 изисква да регистрирам банкова карта и задължително да съм платил през ePay най-малко 5 битови сметки. Ако ползвам това ниво, и съответно Микросметка Ниво 2, мога да извършвам плащания в системата както чрез банковата си карта, така и чрез микросметката.

Разликите между потребителско ниво 1 и потребителско ниво 2:

   • По-високи лимити за превод и получаване на средства при ниво 2.
   • Таксите при потребителско ниво 2 са по-ниски.

 

 1. Потребителско ниво 3 – за да го ползвам, трябва да се идентифицирам чрез квалифициран електронен подпис. Той може да бъде приет от системата на ePay или в офис на ePay или EasyPay. За разлика от първите две нива, тук нямам лимити, свързани с размера на плащанията, които мога да извършвам или сумите, които мога да получавам. Единствената граница, разбира се, е размерът на сумата в микросметката ми. Към сигурността, която имам с електронния подпис, може да се прибави и уникален идентификатор с IBAN номер. Той може да се генерира от банка – партньор на Easy Pay. Кодът мога да ползвам единствено за преводи по микросметката си. Когато я захранвам, мога да посоча уникалния код, а в допълнение и IBAN номера. Предимство при ниво 3, спрямо първите две нива е това, че таксите при превод или получаване на суми са най-ниски.

 

Всяко ниво има лимити за получаване или превеждане (изпращане) на средства.Те са заложени на дневна, седмична и месечна база.

 

Микросметка ниво 1:

 • Дневен лимит: 200 лева за получаване и 200 лева за превод на средства;
 • Седмичен лимит: 300 лева за получавне и 300 лева за превод на средства;
 • месечен лимит: 300 лева за получаване и 300 лева за превод на средства.

 

Микросметка ниво 2:

 • Дневен лимит: 300 лева за получаване и 300 лева за превод на средства;
 • Седмичен лимит: 500 лева за получавне и 500 лева за превод на средства;
 • месечен лимит: 500 лева за получаване и 500 лева за превод на средства.

 

Микросметка ниво 3:

Единственият лимит тук е размерът на наличността в микросметката ми. Със сигурност това е и най-динамичният и може би най-често намаляващ лимит, в сравнение с другите видове. Все пак и лимитите на първите две нива може да се променят, макар и не толкова често – промяната се обявява на сайта на Ипей и Изипей.

 

Независимо от нивото, има още един вид лимит  – при захранване на микросметката в брой, чрез внасяне на пари в офис на Изипей. Всеки отделен превод, извършен по този начин, не може да надхвърля сумата от 5000 лева. Компанията обаче допуска и други възможности, при изрична уговорка между нас.

 

 Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.

 

 

Източници

# Общи условия за ползване на Микросметка – Easy Pay и ePay

Раздел II, т.1.1. – относно потребителско ниво 1 и възможността да го ползвам веднага след регистацията си в ePay.

Раздел II, т.1.2. – относно потребителско ниво 2 и задължението да регистрирам банкова карта и да заплащам най-малко 5 битови сметки чрез нея.

Раздел II, т.1.3. – относно потребителско ниво 3 и начините за идентифициране в системата на ePay.

Раздел V, чл. 1 – относно лимитите при получаване на средства за потребителско ниво 1

Раздел V, чл. 2 – относно лимитите при предвод на средства за потребителско ниво 1

Раздел V, чл. 3 – относно лимитите при получаване на средства за потребителско ниво 2

Раздел V, чл. 4 – относно лимитите при предвод на средства за потребителско ниво 2

Раздел V, чл. 5 – относно липсата на лимити при потребителско ниво 3

Rаздел V, чл. 6 – относно правото за промяна на лимитите за извършване на платежни операции

Раздел V, чл. 7 – относно лимита при извършване на превод в брой при захранване на микросметка в офис на Easy Pay.

 

 

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.