Права и задължения на ЦКБ


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Сключването на договор за потребителски кредит с банката не се изчерпва с това да получа едни пари и да се разбера кога да ги върна. Банката има и някои други права, които трябва да търпя, и задължения, за които мога да я тормозя.

Преди всичко имам право да поискам от банката да ми предостави информация относно движението по моя кредит. Тоест каква сума съм получил, каква съм издължил, колко още трябва да издължа. Това може да стане както в клон на банката, така и чрез интернет банкиране. Възможно е документът, който получа от банката, да съдържа неверни данни. Например да пише, че съм платил 300 лева, а аз да съм платил 350 лв. В тези случаи съм длъжен веднага да уведомя банката.

Сведения по кредита могат да бъдат получавани само от мен, в интерес на неприкосновеността на моите данни, и на съхраняването на банковата тайна. Сведения могат да бъдат дадени и на мои представители, но за целта е необходимо да съм ги упълномощил с пълномощно, което е заверено при нотариус. Банката има право да дава сведения и на лица, с които е в договорни отношения, например събирачи на проблемни кредити. За последното аз давам съгласието си изрично с подписването на договора за потребителски кредит.

Когато издължа кредита си, банката е длъжна, след като я поканя, писмено да даде съгласие за погасяване на обезпеченията. Това е необходимо в случаите, в които те се вписват, каkто при потребителския кредит е с особените залози, които се вписват в Централния регистър на особените залози. С нейното съгласие мога да залича вписването и върху вещите ми да няма тежести. 

Накрая банката има и права за случаите, в които аз или моите поръчители нарушим общите условия или индивидуалните си договори. Условие за това е да получа съобщение от банката и да не предприема мерки в десетдневен срок. В тези случаи банката може да откаже усвояването на останалата част по кредита. Банката има право да откаже изпълнението на свое задължение, след като аз не изпълнявам своето. Но банката не може да откаже изпълнение спрямо мен, когато обезпечителят ми не изпълни задължение по своя договор, защото той е в отделно отношение и не може да откаже да изпълни на мен, защото някой друг не изпълнява на нея. В случай че моето финансовото състояние или това на моите обезпечители се влоши (например не връщам други кредити) , банката може да обяви вземането си за предсрочно изискуемо. Това означава, че цялата сума, заедно с лихвите и разноските става изискуема. Ако не изпълня, банката може да ме осъди и даси събере парите с ЧСИ само въз основа на счетоводните си книги, поради което аз няма да разбера за факта на осъждането, а ще получа съобщение направо от съдебния изпълнител. Колкото и несправедливо да ми изглежда това, разрешението е законосъобразно. Изводът е, че трябва да си плащам редовно, за да не загрубяват нещата.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете експерт със спецификите на вашата ситуация.
Източници

ОУ на ЦКБ – VII чл. 1.1 – относно получаването на информация на хартиен носител и по електронен път

VII чл. 1.2 – относно кръга от лица, които могат да получават сведения по кредита ми
VII чл. 1.4 – относно заличаването на обезпеченията
VII чл. 2.1 – относно възражението за неизпълнен договор
VII чл. 2.2 – относно предсрочната изискуемост
чл. 124, ал 1 и ал. 4 ГПК – относно установяване на факти
чл. 90 ЗЗД – относно възражението за неизпълнен договор
чл. 71 ЗЗД – относно предсрочната изискуемост
чл. 21, ал. 1 ЗЗД – относно относителността на отношението

Николай обича да пише и да разяснява, като търси отговора на въпроса „защо?”, за да открие смисъла на правната уредба.