Дайте ток! Или как да сключа договор с Енерго Про за продажба на електрическа енергия (част II)


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

След като съм подал важната декларация към “Енерго-Про Мрежи” за достъп и пренос на електрическа енергия следва да изчакам най-много три дни, след които да разбера дали дружеството няма забележки към предоставената от мен информация. В случай че това е така, следва да бъда поканен да сключа искания от мен договор. (12. – 2) Идва ред на един нов срок от 7 дни, в края на които обаче всичко трябва да е ток. Т.е. оборудването за присъединяването на имота ми към мрежата трябва да е поставено под напрежение.

Както казахме, достъпът ми до електроразпределителната мрежа не е достатъчен. Остава още една финална стъпка, преди триумфът на техниката в моя дом да започне. Тя е сключването на сделка за продажба на електроенергия. Тук вече няма нищо сложно. Просто трябва да предоставя копие от сключения по-рано договор за достъп и да изчакам максимум 3 дни, след което работата е свършена. (8. -1)  Отново следва да предоставя информация за себе си като при първата сделка, но след като веднъж вече съм го правил, най-вероятно от Енерго Про ще ми спестят повторното упражнение.

* В случай, че получавам социални помощи от държавата за електрическа енергия, ще мога да се възползвам от тях, когато съм подал заявление и съответно представил на Енерго-Про документ,  доказващ това ми право.  (38.- 1)

 

Така би трябвало да се развият нещата по пускането на ток в общия случай. Кога обаче може да ми бъде отказано да сключа необходимия договор? Основните хипотези са две. (10-1)

  1. Когато не съм си платил някоя стара сметка, спрели са ми тока и се опитвам наново да ползвам енергия, без да съм заплатил дължимото. Когато си платя обаче, никой няма право да ми откаже договор на основание, че съм некоректен клиент.
  2. Когато съм пропуснал да подам някаква част от исканата от мен информация или когато тя е недостоверна.
  3. В случай че имотът ми е част от обект, за който не е изградена необходимата за провеждане на електроенергия инсталация, договор за продажба на електричество отново следва ми бъде отказан – по обективни причини. (14-(1)2. – 2)

В случай че получа отказ, то това ще се случи в рамките на 3 дни от подаване на първото заявление и в него задължително ще бъде посочена причината за отказа. В такъв случай не трябва да се отказвам, а да отстраня неизправностите и да съобщя за това на Енерго Про – каузата си заслужава.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

#ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА “ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД

чл. 12 – относно срока, в който Енерго-Про трябва да покани клиента за сключване на договор след подаване на декларация с искане за това

чл. 14 – относно хипотези на отказване достъп до електроразпределителна мрежа
#Общи условия за продажба на електрическа енергия на “Енерго-Про Продажби” АД

чл. 10 – относно хипотези на отказване продажба на електричество

чл. 38 – относно статута на уязвим клиент

чл. 8 – относно началния момент на продажба на електричество и условията за това

Ясен е на 21 и учи право в СУ „Свети Климент Охридски”. Житейската му философия е, че забавлението трябва да е неизменен спътник на сериозната работа, като то е и условие за нейното добро осъществяване.