Сключване на договор с Булсатком (I част)


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Особености при сключване на договора

Като потребител следва предварително и внимателно преди да положа подписа си върху даден договор, да се запозная с писмените условия на договора, който ми се предоставят от компанията. Не се ръководя при подписване на договора единствено и само от устната оферта на консултантите в търговския обект. Например това, че устно съм се договорил за едногодишен срок на договора” с консултанта на Булсатком, а в последствие „съм подписал” договор с максимална продължителност от две години, няма да ми помогне да прекратя договора с компанията.

Първото и основно нещо, което правя, е да си избера пакет от услуга, която искам да използвам. Такава мога да видя на сайта на компанията.

Запознавам се с общите условия на компанията, които са неизменна част от договора. Проверявам дали има изменения в Общите условия и дали тези изменения са публикувани поне 30 дни преди влизането им в сила. Независимо дали съм нов или дългогодишен потребител, ще се считам запознат с всички промени, които са настъпили в общите условия от датата на публикуването им на интернет страницата на компанията. Прочитам внимателно всички определения, залегнали на стр. 3 – 5 от Общите условия, които компанията използва в Общите условия и в договора. Всички определения и техните значения са съществена и неизменна част от договора и с полагането на подписа си върху договора се съгласявам автоматично с тях. Като потребител, за да сключа договор с оператора, е необходимо да разполагам с изправно крайно устройство (модем, рутер, приемник), а ако нямам такова, мога да го закупя от компанията или тя да ми го предостави за временно ползване, след като сключим отделен договор. Мога да закупя от оператора мобилен телефон, флаш устройство за интернет и др., като компанията ми дава 12-месечен гаранционен период. В конкретния случай компанията закупува това устройство от друг търговец. За определени несъответствия Булсатком отговаря лично за повредената стока до 2 години от подписване на договора. Ако попадам в категорията на хора с увреждания компанията ми предоставя специални тарифи, съобразно нуждите ми.

Сключване на договора

Договорът влиза в сила 7 дни след подписването му, освен ако не съм заявил, че желая да влезе в сила веднага. Влизането в сила на договора има значение по отношение на услугата, която използвам и датата на влизането му в сила. За предплатени услуги сроковете на договора започват да текат по следния начин:

  • За договори, които са влезли в сила от 21-во число до края на месеца, срокът на ползване на услугите се смята от 1-во число на месеца до края на същия.
  • За договори, които са влезли в сила до 10-то число от месеца, срокът на ползване на услугите се смята от 11-то число на месеца до 10 -то число на другия месец.
  • За договори, които са влезли в сила от 11-то до 20-то число от месеца, срокът на ползване на услугите се смята от 21-то число на месеца до 20 -то число на другия месец.

Как Булсатком засича първоначалния период на ползване на услугите?

  • За договори, които са влезли в сила от 21-во  число на месеца, срокът на засичане започва от същия ден и завършва в края на месеца.
  • За договори, които са влезли в сила до 10 -то число от месеца, срокът на засичане започва от същия ден на ползването и завършва на 10-то число от същия месец.
  • За договори, които са влезли в сила от 11-то до 20-то число от месеца, срокът на засичане започва от същия ден на ползването и завършва на 20-то число от същия месец.

Следва продължение

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

чл. 226, ал. 4 от Закона за електронните съобщения – относно възможността за прекратяване на договор.

3 от ОУ – относно измененията в Общите условия

4 от ОУ – относно публикуването на изменията на сайта на компанията

стр 3 -5 от ОУ – относно определенията на термини;

28 от ОУ – относно предоставянето за временно ползване на крайност устройство;

9 от ОУ – относно предоставения 12-месечен гаранционен период за използване на крайно устройство;

10.1 от ОУ – относно възможността за по-добри условия за хората с увреждания;

11.3 от ОУ – относно влизането на договора в сила;

стр. 4 от ОУ –  относно началния период на засичане на услугите.

Николай е V-ти курс студент по “Право” в Софийски университет "Климент Охридски". Проявява интерес към гражданскоправните науки, като стремежът му е да задълбочи своите познания и в областта на икономиката.