Използване на платежни инструменти в Ти Би Ай Банк


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Платежните инструменти по принцип са онези неща, които ми позволяват да си ползвам парите, които съм поставил в сметката си навсякъде и по всяко време. Това са дебитните карти, кредитните карти, чекове, интернет банкиране и т.н.

Общите условия на Ти Би Ай Банк позволяват използването на два вида платежни инструменти: банкови карти и интернет банкиране.

БАНКОВИ КАРТИ

Според общите условия на банката, последната е длъжна да ми даде банкова карта, според това какво точно съм заявил като услуга. Ако съм поискал дебитна карта например и съм осигурил пари по нея, банката е длъжна да ми издаде тази карта както и да осигури всички  защити на банковата карта (ПИН код), както и да издаде тази карта в съответствие с изискванията на Международната организация за картови разплащания. Ако няма съответствие с тези изисквания картата няма да може да бъде ползвана, както на ПОС-терминали, така и на банкомати.

Ти Би Ай Банк е уредила въпросите свързани с банковите карти в отделни общи условия, които ще разгледаме в други публикации.

ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ

Като клиент на банката имам възможност да използвам системата за интернет банкиране. Интернет банкирането позволява да се разпореждам с парите по сметките си, да правя преводи и плащания 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, като за целта банката ми издава електронен сертификат (по желание), потребителско име и парола за вход в системата.

ВНИМАНИЕ! Освен тези неща, мога да използвам и универсален електронен подпис, който подлежи на предварително одобрение от банката.

Банката може да изисква да попълвам допълнителна информация при преводи чрез интернет банкирането. Тази информация е:

  1. парола, получавана чрез SMS на мобилен номер към български мобилен оператор;

или

  1. парола, генерирана от хардуерно устройство (токен), издадено от Банката, което ми се предоставя за ползване – токена представлява малко устройство (с размерите на “флашка”) с екран и един бутон, което има достъп до сървърите на банката. Натискайки бутона устройството генерира парола, която се синхронизира веднага със сървъра на Банката и важи ограничен период от време (стандартно – около 2 минути);
  2. парола, генерирана чрез Универсален електронен подпис от издателя на УЕП.

ВАЖНО! Когато използвам електронен сертификат на банката, той се счита за електронен подпис и има действието на такъв спрямо нея.

Принципът е, че мога да ползвам Интернет банкирането само лично. Но е възможно да се предоставят моите данни за Интернет банкиране на друго лице, тогава, когато това лице представи нотариално заверено пълномощно,  с което аз изрично съм казал че искам той/тя да получи тези данни.

Ти Би Ай Банк ЕАД е разделила банкирането си на два вида:

  1. Интернет Пасивно Банкиране – извършвам само справки – колко пари има по сметката, кой и кога е внасял и теглил.
  2. Интернет Активно Банкиране – за него се изисква да имам електронен подпис или сертификат, издаден от банката, тъй като чрез този вид банкиране мога да извършвам преводи (както между мои сметки, така и в сметки в банката, към сметки в други банки и международни). Мога да подавам нареждания за теглене, внасяне на пари, заявления за кредити и др. под. Тук се включват и услугите, които са в Интернет Пасивното Банкиране.

ВАЖНО! Мога да извършвам всякакви преводи, стига те да са съобразени със законодателството. Ако закона изисква подаването на допълнителни документи, те се подават или на гише в банката, или чрез и-мейл или факс до 15:30 всеки работен ден!

ВАЖНО! Банката може да създава нови услуги, като тя е длъжна, както при промяна на съществуващи услуги на интернет банкирането, така и при създаването на новите услуги да ме уведоми по посочен от мен канал за кореспонденция  и чрез публикация на интернет страницата!

За да активирам Интернет Банкирането, е необходимо да подам искане по образец, с което да заявя типа на банкирането и номерата на сметките, за които искам да го използвам.Същото важи и за промяна на обстоятелствата – например променил съм своя e-mail, и искам да получавам информация на новия мейл.

ВАЖНО! Тук отново е мое задължение редовно да се запознавам с новостите и с документите, които банката издава.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

#ОУ за предоставяне на платежни услуги от Ти Би Ай Банк ЕАД

Раздел VIII Използване на платежни инструменти

т.8.1 – относно видовете платежни инструменти които Ти Би Ай Банк ЕАД може да поддържа

т.8.2 – относно уговорки за банковите карти в Ти Би Ай Банк ЕАД

т.8.3 – относно възможността за ползване на Интернет банкирането

т.8.4 – относно процедура за издаване на сертификати и средства за защита;

т.8.6. – електронен подпис в Интернет банкирането

т.8.7. – лично използване на Интернет банкирането

т.8.8. – видове Интернет банкиране

т.8.9 – промяна или създаване на услуги в Интернет банкирането

т.8.12.1 – подаване на документи

т.8.13. – задължение за редовно следене на публикациите на интернет страницата

Николай е на 26 години, юрист по образование. Завършил е “Право” в СУ „Св. Климент Охридски“. Преди това има специализация по “Фирмено управление” към средното си образование.