Уязвими клиенти на ЕнергоПро – предимства


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Не всички хора имат равен старт в живота. Някои приемат изобилието от електроуреди у дома като даденост, за други обаче наличието дори на телевизор вкъщи е лукс. За жалост към втората група в България се причисляват огромен брой хора. За да имат и те възможност да бъдат част от модерното време, е нужно да им бъде оказана помощ. Това дали помощта е достатъчна, отредена за всички нуждаещи, се са въпроси, обект на обществен дебат, но е факт, че държавата осигурява такава. В случай че попадам в групите, за които такава помощ се полага, най-нормалното нещо на света е да се опитам да се възползвам от правата си. С оглед на това – следващите редове биха били от полза.

 

Държавата предоставя целеви помощи, а Енерго-Про предоставя специални условия на договорите си – основно по тези две направления бива оказана помощ на нуждаещите се. А сега нека отговорим и на въпроса – кои са те? Енерго-Про ги дефинира като уязвими клиенти. (2- 17. -1) Според българското законодателство пък това са хората, които поради здравни, възрастови, социални и други независещи от тях причини не могат сами да задоволяват основните си жизнени потребности. (чл.2(3) – ЗСП) Естествено, определени са и по-конкретни критерии за това дали попадам в категорията “нуждаещи се от социални помощи”. Такива са – възрастта ми, здравното ми състояние, жилището, в което живея… (чл.9, 10. – ППЗСП) Така групата се стеснява значително, но е разбираемо защо ако живея сам в четиристаен апартамент не ми се полагат субсидии – предполага се, че мога да го продам, да купя по-малък и да ми остане значителна сума.

 

Не съм длъжен да знам за всички (наистина немалко) изисквания, които държавата поставя пред мен, за да получавам помощи. Ето реда, по който мога да се опитам да се добера до тях. Първият етап е подаването на молба-декларация до дирекция “Социално подпомагане”. Мога да я подам лично, но ако това представлява трудност за мен, може да го свърши и някой от мое име – след като го упълномощя писмено. Молбата представлява бланка, изготвена от дирекция “Социално подпомагане”, в която попълвам сериозен обем информация, която дава представа за имущественото ми състояние. Вторият етап е преценката от страна на държавните служители дали заслужавам исканата подкрепа. За решението трябва да бъда уведомен максимум 14 дни след издаването му, а в случай, че ми отказват, трябва да ми бъде и обяснено защо. (чл.13 (3)(4) – ЗСП)

 

В случай че всички авантюри с бюрокрацията са протекли както трябва, идва ред да си оправя сметките и с Енерго-Про.

 

На първо място – за да бъда третиран като уязвим клиент от ЕРП-то, трябва да му докажа, че и държавата ме има за такъв. Това може да стане с документа, с който ми отпускат социалната помощ от дирекцията за подпомагане. (38-1) Ето и списък на специалните ми привилегии като нуждаещ се:

  • Мога безплатно да искам справка за потреблението ми през последните 36 месеца. (39-1)
  • При облекчени условия мога да искам някоя непосилна месечна сметка да бъде разсрочена на няколко вноски. Това не ме освобождава от задължението да плащам следващите си сметки. (40-1)
  • Ако се стига до прекратяване на подаването на електроенергия – то това ще се случи в специално удължен 10-дневен срок след последния ден, в който е трябвало да платя. Така имам шанс да успея да намеря необходимата сума и да не оставам без електричество. (36 (3) -2)

 

Дали помощта е достатъчна – всеки преценява за себе си. Със сигурност можем на място да използваме стария лаф – “Абе, пак е нещо!”. И ако това “нещо” ми се полага, то по-добре да се стегна и да се възползвам от него, вместо да седя вкъщи и да недоволствам от държавата без да съм си мръднал пръста.

 Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация. 

 

Източници

#Общи условия за продажба на електрическа енергия на “Енерго-Про Продажби” АД

чл. 2- 17 – относно категорията уязвими клиенти според общите условия на Енерго-Про

чл. 38 – относно необходимостта от предоставяне на заявление от клиента за ползване на преференциалните условия за уязвими клиенти

чл. 39 – относно възможността на клиентите да изискват справка за консумацията си на електроенергия от последните 36 месеца

чл. 40 – относно разсрочването на задължения към Енерго-Про

 

#Закон за социалното подпомагане

чл.2(3) – относно лицата, имащи право на социални помощи

чл. 13(3) – относно необходимостта отказът за отпускане на социални помощи да се мотивира

 

#Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане

чл. 9 – относно основните условия за отпускане на социални помощи

чл. 10 – относно допълнителните условия за отпускане на социални помощи

Ясен е на 21 и учи право в СУ „Свети Климент Охридски”. Житейската му философия е, че забавлението трябва да е неизменен спътник на сериозната работа, като то е и условие за нейното добро осъществяване.