Условия за усвояване на ипотечни кредити и допълнителни разпоредби


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Нетърпеливото потриване на ръце с оглед получаването на стабилната финансова подкрепа от банката под формата на ипотечен кредит се засилва, щом бъда одобрен от банката. Да усвоя кредита означава да прибера парите, които банката ще ми плати.

За да стане това обаче, тя ми поставя известни условия:

  • Подписване на договора. Няма как да бъде друго яче, тъй като иначе няма да има основание за плащане…
  • Учредяване на договорените обезпечния. Тъй като кредитът се нарича ипотечен, това означава, че ще трябва да учредя ипотека. Това се случва пред нотариус, който съставя нотариален акт за учредяване на договорна ипотека. Тази ипотека след това трябва да се впише в Имотния регистър. Това се извършва от служител на нотариуса, който тича до Агенцията по вписванията. Таксите за вписването са за моя сметка според общите условия на банката.
  • Заплащане на съответните такси по Тарифата.
  • Сключване на договорените застраховки.

В II, чл. 2 Банката е установила, че ако дадено обезпечение не отговаря на договореното, банката спира изпълнението на кредита и не носи отговорност.

Лихвите върху главницата, които към падежа образуват цялото вземане на банката, се определят съгласно референтен лихвен процент, чиято формула се съдържа в общите условия и е годна да обърка средностатистически математически ум, а юридическият да отчая. Това, което мен ме вълнува, е, че банката е длъжна да предоставя достъпна информация относно размера на приложимия референтен лихвен процент, както на своя сайт, така и при мое поискване.

Около сключването на договора за кредит има множество разноски, които за мое съжаление са за моя сметка:

  • Първото и най-нахално е заплащането на такса за разглеждане на искане за получаване на ипотечен кредит.
  • След като съм сключил договора пък и започна да връщам кредита, може да ми се случи да ударя кьоравото и да мога да погася предсрочно кредита. В този случай аз дължа неустойка. Това означава, че трябва да платя една сума като обезщетение на банката, задето съм изпълнил преди срока. Това е така, защото тя си е съставила план за забогатяване с лихвите, а когато платя предсрочно, няма как да ги получи. Въпросната неустойка ще ги замести.
  • Накрая дължими са и всички такси и разноски, които банката е направила във връзка със събирането на вземанията, предсрочната изискуемост, експертни мнения и т.н. Това е така, защото в правото се предполага, че след като не съм изпълнил доброволно съм станал причина за охарчването на банката с тези разноски.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете експерт със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на ЦКБ

ОУ на ЦКБ – II – относно условията за усвояване
III , чл. 7-10 – относно предоставянето на информация
III , чл. 15 – относно неустойката при предсрочно погасяване
III , чл. 16 – относно дължимите такси и разноски
чл. 430 Търговски закон- относно договора за банков кредит
чл. 143, ал. 1, т. 6 Закон за защита на потребителите- относно неравноправните клаузи

Николай обича да пише и да разяснява, като търси отговора на въпроса „защо?”, за да открие смисъла на правната уредба.