Предсрочна изискуемост и принудително изпълнение


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Щом докопам парите от кредита, оптимистично не се замислям за възможни кошмарни последици. Главните герои в страшния филм са Предсрочната изискуемост и Принудителното изпълнение. Те правят така, че да може банката да си иска всички пари накуп и да си ги получи принудително. Принудителното изпълнение замества моето доброволно плащане. След като е започнато, аз вече плащам ПРЕЗ съдебен изпълнител. А когато не внасям парите по негова сметка самичък, той сам си ги събира, като налага запори на вземанията ми или продава имуществото ми.

Банката задвижва тази болезнена процедура, когато просроча няколко вноски по кредита си. Законът дава на банката една спорна привилегия. Тя носи копие от счетоводните си книги в съда, който вижда, че липсват няколко вноски, поради което издава заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист, които банката скоропостижно дава на частен съдебен изпълнител /ЧСИ/. От последния разбирам, че съм осъден и дължа суми, които далеч надхвърлят това, което съм получил от банката. Освен това банковите ми сметки и трудовото ми възнаграждение са запорирани, което ме вбесява и искам да убия по особено мъчителен начин ЧСИ. Всъщност би трябвало да проклинам причината, която ме е възпрепятствала да плащам.

Банката обявява вземането си за предсрочно изискуемо, когато:

  • Съм представил неверни данни относно финансовото си състояние. Тогава банката се разлютява като резултат от гнусната ми лъжа и ме наказва.
  • Неизпълнение на задължението за предоставяне на обезпечение или на допълнително обезпечение. В случай че банката остане без обезпечение, връщането на паричната сума е под въпрос и за нея е важно колкото се може по-скоро да започне да събира вземането си, за да не се разпилее имуществото ми.
  • Неизпълнение на други изискуеми задължения, които аз имам към банката, защото това предполага, че съм станал неплатежоспособен.
  • Отказ от моя страна или от страна на съзадължените с мен да платят такса, която е необходима за подновяване на обезпечение.

Следват няколко основания, които представляват изброени примери, касаещи се за неплатежоспособност:

  1. Когато друг мой кредитор започне принудително изпълнение срещу мое имущество. Например, имам кредит и към друга банка и тя налага запор на моя автомобил, който съм дал в залог на ЦКБ.
  2. Когато мой кредитор наложи запор на моя банкова сметка в ЦКБ.
  3. Неизпълнение на задължение по договорите за обезпечение. Тук става въпрос САМО за такова неизпълнение, което намалява стойността на обезпечението. Например: потрошавам автомобила, който съм дал в залог, за да направя напук на банката.
  4. Накрая, неизпълнение на всяко друго задължение по договора. Тук трябва да имам предвид, че не може банката за щяло и нещяло да обявява предсрочна изискуемост. Това ще е всяко изпълнение, от което по някакъв начин може да се заключи, че съм станал неплатежоспособен. Ако банката си позволи да игнорира този принцип, с кеф ще мога да я осъдя.

Друго основание е използването от моя страна на кредита за цел, която е различна от тази, за която банката ми го е предоставила. Но това рядко се случва на практика.

Трябва да имам предвид, че както договора за кредит може да стане предсрочно изискуем поради някое от тези основания по отношение на други мои кредити, така и всички други мои кредити могат да станат предсрочно изискуеми, когато по настоящия не внасям пари. Тоест както ако не плащам по ипотечния си кредит това довежда до предсрочна изискуемост на потребителския ми, така и неизпълнението по потребителския води до предсрочна изискуемост на ипотечния. Това, което трябва да знам в своя защита, е следното:

  • Преди да обяви предсрочна изискуемост поради невръщане на суми по други кредити, банката ми дава достатъчен срок за изпълнение.
  • Не е допустимо пристъпване към принудително изпълнение за цялата сума при положение, че съм правил вноски. Тоест ако съм изтеглил 5200 лв и съм върнал 1200, банката не може да изпълнява срещу мен за 5200, а само за 4000 лв.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

IX, чл. 1.1 ОУ ЦКБ – относно предоставянето на неверни данни
IX, чл. 1.2 – относно неизпълнението на дрги изискуеми задължения към банката
IX, чл. 1.4 – относно неплащането на такса за подновяване на вписването на обезпечнието
IX, чл. 1.5 – IX, чл. 1.7 – относно неплатежоспособността
IX, чл. 2 – относно изискуемостта на други задължения
чл. 432 ТЗ – относно предсрочната изискуемост
чл. 71 ЗЗД – относно предсрочната изискуемост
чл. 417, т. 2 ГПК – относно издаването на заповед за изпълнение въз основа на извлечение от счетоводните книги
ТР 1/2004 ОСТК ВКС

Николай обича да пише и да разяснява, като търси отговора на въпроса „защо?”, за да открие смисъла на правната уредба.