Мобилни услуги

Софийска вода

Откриване, промяна и закриване на партида

Ако отскоро съм горд собственик на имот, трябва да открия партида на свое име към “Софийска вода”. Мога да го направя дори да съм с по-скромен статут на ползвател или наемател. За начало, в 30-дневен срок трябва да подам заявление по образец, което ще намеря в сайта на ВиК оператора.

Прочети нататък »

Измерване, отчитане и разпределение на водата

Въпреки че питейната вода в света намалява драстично, все още я разливаме щедро и с размах. Опитвам се да я използвам отговорно, но “Софийска вода” не разчита само на моята съвест. ВиК операторът измерва изразходваното от мен количество вода с добрите стари водомери.

Прочети нататък »

Цени и начини на плащане на ВиК услугите

Въпреки че водата е безценна, тя все пак има цена, която плащам на ВиК оператора, за да я получавам. Тази цена се утвърждава по решение на познатата от новините, обичаната и мразена Държавна комисия за енергийно и водно регулиране.

Прочети нататък »

Спиране на водата (Преустановяване или прекратяване на доставянето)

Ако мога да перифразирам известната максима за хляба и ножа, във ВиК оператора е и водата, и властта да бъде спряна. За щастие, тази власт е ограничена от правила. Има точно определени случаи, в които подаването на вода може да бъде преустановено или прекратено.

Прочети нататък »

Моите права и задължения като клиент на “Софийска вода”. Отговорност при неизпълнение.

Правото, заради което съществуват всички други мои права и задължения, е да получавам и ползвам услугите на „Софийска вода“. Ако предоставяните услуги не отговарят на качеството според зададените от Общите условия рамки, мога да подавам жалби и сигнали. Трябва да получа отговор най-късно след 14 дни.

Прочети нататък »

Права и задължения на “Софийска вода”

Няма как да избегна досега с правата и задълженията на ‘Софийска вода”, ако съм техен клиент. Те не са само информация за другата страна, а биха могли да запълнят пъзела на моите права и задължения.

Прочети нататък »