Какво става, когато не връщам редовно в Профикредит?


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Чисти сметки – добри приятели! Важен житейски принцип, актуален и за отношенията ми с Профи Кредит. Докато си плащам редовно, всичко с партньора ми в кредитните авантюри ще върви по мед и масло. За жалост обаче явно от Профи Кредит са били наранявани преди и затова са изградили една доста стройна и ефикасна система, която да накара всеки, който оттук нататък не изпълнява задълженията си към тях, да съжалява жестоко. Очите на четири за информацията в следващите редове и нека щом веднъж съм решил да се обвързвам с Профи Кредит, да изведа нещата до край без излишни главоболия!

 

Всъщност да закъснявам с плащане при бърз кредит не е нещо, от което кредитният ми партньор би бил сериозно учуден. Все пак повечето хора, прибягващи до този тип заеми имат в по-малка или по-голяма степен финансови затруднения. От закъсняването с вноски пък, единственото сигурно следствие е, че кредиторът ще спечели още повече отколкото в обикновения случай. Това е така основно поради 2 причини – лихвата за забава при всяко едно просрочено плащане и неустойката при обявяване на предсрочна изискуемост на кредита. Следва да съм запознат с възможността да се ползвам от пакетите с допълнителни услуги на Профи Кредит, които се заплащат допълнително и които в определени случаи могат да ми помогнат за изплащането на кредита.

 

Кога Профи Кредит може да ми начисли лихва за забава?

Абсолютно винаги, когато не плащам на точната дата, за която сме се разбрали. На следващия ден вече следва да дължа повече от месечната си вноска. (12.2) Размерът на “наказанието” ми се равнява на обикновената лихва по кредита ми + 10% процента отгоре и се изчислява за всеки ден просрочие. (12.1)

Така ако трябва да платя на 13-то число в месеца, при лихвен процент по кредита 10%, в случай че го направя на 18-ти, за 5-те дена закъснение лихвата ми следва да бъде 20%. Сумата, която ми се начислява за всеки един ден забава не е огромна, но трябва да бъда внимателен. Ако не знам колко точно трябва да върна, мога да се обърна към служител на кредитната институция, но е много вероятно и да ми се наложи да платя за издаване на удостоверение за актуален дълг. Цената на въпросния документ мога да разбера от актуалната тарифа за услуги, която се намира на сайта на компанията.

 

Колко дълго мога да се бавя с плащането на месечната си вноска?

Всъщност не много – закъснея ли с повече от 30 дни, заемът ми може да бъде обявен за предсрочно изискуем. Предсрочната изискуемост представлява ликвидиране на действащия към момента погасителен план и изискване от длъжника на цялата сума, която има да плаща веднага. Относно предсрочната изискуемост на един заем към Профи Кредит трябва да съм запознат с 2 неща от сериозна важност:

  • Тя може да бъде обявена, без да ми бъде съобщено за това по какъвто и да било начин.
  • Стигне ли се до предсрочна изискуемост поради забава, ми бива начислена неустойка в размер на 35% от остатъчния размер на главницата по кредита! (12.4)

 

Ето и пример как биха се развили нещата, когато не успявам да плащам парите по кредита си. Ситуацията е следната – дължа на Профи Кредит 550 лева (50 от които лихва, при лихвен процент 10%) + 200 лева за пакет с допълнителни услуги. Месечната ми вноска е в размер на 50 лева. На 1-ви май 2014 година не успявам да внеса дължимата такса. Не успявам да изпълня задължението си и до 1-ви юни 2014 г. През този един месец върху пропуснатата вноска тече лихва за забава в общ размер от 20%, и така от 50 лева, тя нараства на 60. На 2-ри юни 2014 година кредитът ми вече може да бъде обявен за предсрочно изискуем. Така се стига и до начисляването на неустойка – 35%. Тя следва да бъде направена върху оставащата главница – 500 лева, а не върху цялата сума от 760 лева! Неустойката се равнява на 175 лева. Така след всички удари, които съм понесъл, остава да дължа на кредитната институция 935 лева, които тя иска да си прибере веднага.

И още нещо – когато не си плащам, а Профи Кредит се опитват да ме накарат да го направя, ще се наложи аз да заплатя за усилията им. Става въпрос за всички разходи, които са направени от кредитната институция по повод събиране на вземането – телефонни разходи, държавни такси, адвокатски хонорари и всякакви други подобни. (12.6)

 

Какво става оттук нататък?

В общите условия, които съм подписал при сключване на договора, фигурира клауза, че когато нещата стигнат до обявяване на предсрочна изискуемост, клиент и кредитор могат да се разберат и да оправят нещата по “различен начин”. (12.3) Колкото и много житейски възможности за оправяне на проблеми да има “по различен начин”, тук най-често става въпрос за сключване на т.нар. договор за рефинансиране. Той всъщност представлява изтегляне на нов заем от същата фирма. С него автоматично биват погасени старите задължения, а на клиента се дава сумата, която е останала след това. В крайна сметка се изготвя нова схема за плащане с нови месечни вноски.

Дори и на пръв поглед рефинансирането да ми изглежда добър начин да се спася от капана, в който съм попаднал, може да се окаже, че влизам в още по-голям.

Какво би се случило ако направя рефинансиране при горната ситуация?

След като дължа на институцията 935 лева, ми се предлага да направя рефинансиране. Сумата на новия кредит е 1200 лева, а лихвеният процент – 15%. Старите ми задължения биват погасени и аз получавам за харчене крупната сума от 265 лева. В същото време вече дължа на кредитната институция 1380 лева, които са разпределени по равно на нови месечни вноски, в зависимост от това за колко време сме се договорили да бъде изплатен заемът.

 

Ако не се споразумея с Профи Кредит за рефинансиране, най-вероятно нещата ще бъдат отнесени към съда.

Когато сключвам договора за кредит се съгласявам, че споровете, които възникват във връзка с него могат да бъдат разглеждани от някой от следните арбитражни съдилища : „Арбитер Юстициарум“, „Център за алтернативно разрешаване на спорове“, Фондация “Фондация за юридическо развитие”. Това по принцип не ме лишава от възможността да търся справедливост чрез другите законови механизми в България, но означава, че по всяка вероятност Профи Кредит ще се обърне именно към някоя от горните институции, ако между нас има търкания. (14.1)

Тук следва да бъда запознат с няколко важни особености. Първата такава е, че производството в съда следва да започне от момента, в който ми бъде съобщено, че спорът ми с институцията ще бъде разгледан съдебно. (чл.23 ЗМТА) Целта тук е нещата да се развиват максимално бързо и следващата стъпка в тази насока е възможността делото да се проведе дори ако не присъствам на него. (чл.35 ЗМТА) От само себе си става ясно колко ключово е да бъда в крак с тези събития, затова е важно да съм дал актуални средства за връзка, на които да бъда информиран за случващото се.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация

Източници

# ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД КЪМ ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

чл. 12.1 – относно начисляваната лихва при просрочие на месечна вноска

чл. 12.2 – относно изискуемостта на начислени лихви към момента на начисляването им

чл. 12.3 – относно срока за обявяване на предсрочна изискуемост и възможността отношенията между страните да бъдат уредени по различен начин

чл. 12.4 – относно неустойката при обявяване на кредит за предсрочно изискуем поради забава

чл. 12.6 – относно разноските за събиране на дълг и дължимостта им от длъжника

чл. 14.1 – относно арбитражните съдилища, които могат да разглеждани спорове свързани с договора

# ЗМТА

чл.23 – относно началния момент на арбитражното производство

чл.35 – относно възможността арбитражният съд да постанови решение без страните да присъстват

Ясен е на 21 и учи право в СУ „Свети Климент Охридски”. Житейската му философия е, че забавлението трябва да е неизменен спътник на сериозната работа, като то е и условие за нейното добро осъществяване.