По същество за парите – къде мога да ги получа и как трябва те да бъдат върнати?


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Тегленето на пари от КЕШ КРЕДИТ е много ефективен начин да забогатея за нула време и същевременно също толкова сигурно да обеднея в дългосрочен план. В това няма нищо странно или нередно. Така работят кредитните институции – отпускат по бърз и удобен начин средноголеми суми, а след като те бъдат върнати със съответните лихви, кредитната институция получава повече от това, което е дала като заем.

Процедурата по сключване на договора се свежда до следните стъпки:

  • попълване на искане за кредит от моя страна;
  • получаване на оферта от страна на КЕШ КРЕДИТ или отказ да ми бъде отпуснат заем. (Важно! Трябва да имам предвид, че предложението може да се различава като параметри от искането ми, така че следва да прегледам внимателно договора);
  • подписване на предложения договор, заедно с общите условия на КЕШ КРЕДИТ;
  • получаване на сумата, за която сме се договорили в някой от офисите на компанията или партньорите й.

След като взема парите си, вече официално съм сключил договор за кредит, от което следват няколко важни последици. На първо място – кредитната институция е изпълнила своето задължение към мен, а аз съм длъжен да изпълня своето – на уговорените дати всеки месец да изплащам фиксирана сума, докато не погася целия заем. При нормални обстоятелства (ако връщам вноските си редовно), максималният срок на кредита е 18 месеца. Ако сметна, че съм действал прибързано имам възможност да разваля договора в двуседмичен срок (По-подробно – тук). Плащанията могат да се извършват в офисите на компанията, по банков път или в някой от офисите на партньорските организации на КЕШ КРЕДИТ.

Важно! КЕШ КРЕДИТ изисква от мен да обезпеча вземането си чрез поръчители. Това най-общо казано означава, че някой ще се задължи, в случай че  не плащам вноските си, да изплати дължимото вместо, или заедно с мен. Обезпечението чрез поръчители може да се случи по два начина:

  1. До 5 дни след като съм получил сумата завеждам двама души в някой от офисите на КЕШ КРЕДИТ, които да станат поръчители. Изискванията от гледна точка на институцията са тези лица да са наети на безсрочен трудов договор и да получават брутна заплата не по-малка от 1500 лева. Това всъщност е и един от най-ключовите моменти при отношенията ми с КЕШ КРЕДИТ. Трябва внимателно да обмисля въпроса дали хората, от които ще искам да гарантират за мен, не могат сами да ми дадат назаем нужната ми сума. Това би било едно добро решение, тъй като в другия случай пак може да им се наложи да плащат за мен и то дори повече – заради лихвата по кредита. След като са станали поръчители, тези лица дължат сумата солидарно с мен – т.е. по равно в случай, че не съм връщал редовно. Когато някой от поръчителите плати сума по кредита, той има право да иска от другите да му платят техния дял.
  2. Втората опция, която имам е да предоставя (отново до 5 дни от сключването на договора) безусловна банкова гаранция. Тук банката гарантира на Кеш Кредит с издавания в моя полза документ, че в случай че аз не платя, тя ще го направи  вместо мен. Ето и най-хубавата част обаче. За да получа банкова гаранция често трябва да дам обезпечение и на банката – я ипотека, я някоя вещ в заем. Макар и доста неудобни, първият и вторият начин на гарантиране за кредита ми осигуряват сравнително ниска лихва. Ако не успея да се възползвам от тях обаче ще ми излезе доста по-солено.
  3. Третият вариант е КЕШ КРЕДИТ да ми осигури поръчител – дружество, което се занимава специално с услуги по поръчителство и гарантиране. Тъй като това е основната дейност на това дружество, тя естествено е платена. КЕШ КРЕДИТ сключва договор с поръчителското дружество от мое име и за моя сметка и разделя таксата, която трябва да платя между месечните вноски по кредита ми. Така, след като избера опцията кредитната институция да ми осигури поръчител, вече дължа: Основната сума, която съм изтеглил + лихвите по нея + таксата, която плащам на дружеството, предоставящо услуги по поръчителство.

Когато изпълнявам коректно задълженията си по договора, освен че няма да плащам наказателни лихви и че ще си спестя куп неприятности, мога да се облагодетелствам и от предлаганите от КЕШ КРЕДИТ бонуси. Те могат да са под формата на намален лихвен процент, отстъпки или гратисен период. Това зависи от кредитната институция, която предлага тези бонуси, когато кандидатствам за нов кредит и съм изпълнил коректно предишния си. В случай че обаче на по-късен етап изпадна в забава, бонусът ми ще бъде отнет и  ще дължа в пълен размер. Така например, ако са ми предложили като бонус лихва – 9% вместо 10% и някой месец не платя вноската си, за останалите месеци до изплащането на кредита лихвеният ми процент ще бъде 10%.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕAД

чл. 8 – относно възможността параметрите между искането за кредит и предложението от страна на КЕШ КРЕДИТ да се различават
чл. 16 – относно мястото на изпълнение на задължението на кредитодателя към кредитополучателя
чл. 21 – относно възможността на кредитополучателя да се откаже от сключения договор
чл. 3.1 – относно качествата на физическите лица, които стават поръчители по кредити сключени с КЕШ КРЕДИТ
чл. 3.2 – относно дружествата, които предоставят услуги по поръчителство
чл. 37 – относно бонусната система на кредитната институция

#ЗЗД

чл. 145 – относно възможността на изпълния поръчител да иска от другите длъжници съответните им задължения

# Електронен формуляр за искане на кредит на КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕAД

#ТЗ
чл.422 – относно издаването на банкова гаранция и функциите й.

Ясен е на 21 и учи право в СУ „Свети Климент Охридски”. Житейската му философия е, че забавлението трябва да е неизменен спътник на сериозната работа, като то е и условие за нейното добро осъществяване.