Време е да си уреждаме сметките! Колко дължа, кога плащам и какво, ако не съм съгласен?


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Сметките са супер! Е, поне от гледна точка на Енерго-Про… На мен по-скоро могат да причинят главоболие. И все пак, колкото и да е неизбежно да ги плащам, със сигурност поне мога да влияя върху размера им. Как? Първи начин – пестя, ползвам ток само в една стая. Втори начин – знам какво да направя, когато са ми отчели завишени стойности. Трети начин – знам как да избегна лихви, такси и всякакви подобни разноски. Ако съм се спрял на първия… е, може би следващите редове няма да ми помогнат кой знае колко, в противен случай обаче те са доста важни.

 

Цялата работа започва с отчитането на електромерите. То се извършва от служители на компанията (те са длъжни да се легитимират, иначе мога да не ги пусна) (50-1 ) и може да се случи всеки ден между 8 и 20 часа. (17 (1) 3. -2) Разбира се, по принцип от Енерго-Про са длъжни да издават график за измерванията. Към електромерите и служителите трябва да се отнасям с известна доза страхопочитание, като в общии линии съм длъжен да не извършвам самоволно върху тях никакви въздействия.

 

На базата на работата на тези две важни брънки в системата на Енерго-Про се  създава ежемесечно моята фактура. (22-1) По правило тя трябва да отразява консумираното от мен електричество. Неточности тук са възможни много, така че ако по някаква причина не съм съгласен със сумата, която трябва да платя, имам ключовото право консумацията ми да бъде измерена повторно. (36 (1) -1) След като това се случи, ако съм бил прав, ще получа информация за реално дължимата от мен сума и нов срок за плащане. (25, 26 – 1) Ако ли не – е, ще трябва да платя каквото се е искало, като за това ще ми съобщят с писмо с обратна разписка.(28 (4) -1)

 

Не плащам – спират ми тока, разбираемо. Срок, ако съм битов клиент – 20 дни закъснение, ако се класирам сред небитовите клиенти – 3 дни закъснение. При всички положения обаче 3 дни преди окончателно да ми “дръпнат щепсела” ще бъда предупреден. Ето и нещо хубаво – Енерго-Про няма право да спре подаването на електроенергия към мен в празнични дни и в дните, които ги предхождат. Става въпрос за официални държавни празници, така че, за жалост рождения си ден може и да прекарам на свещи. (34-1)

Важно! Когато закъснявам с плащане по фактура ме дебне още една неприятност – лихвата за забава за всеки един ден закъснение. Тя е в размер на законна лихва – т.е. няма специално уговорен висок процент, но все пак при дълго закъснение и голяма сума, ще ми излезе солено. (32-1)

 

NB! Разглеждането на  жалба относно сметката ми може да отнеме сериозно време. Възможно е да не са ми отговорили окончателно и 20 дни след деня, в който е трябвало да платя. В тези случаи обаче Енерго-Про няма право да спира подаването на електричество към моя обект. (36 -1)

 

Както казахме, фактура трябва да получавам за изразходваната енергия през всеки един месец. Тя съдържа важната информация за потреблението + срока за плащане. Какво става обаче, когато фактура не съм получил? Изненада! Отново съм длъжен да платя… (28(5)-1) Тук обаче моментът е спорен. Мога да не съм получил фактурата най-общо по две причини – или тя е “изпаднала по трасето”, или стойностите на електромера ми не са отчетени. Във връзка с първата възможност – винаги мога да проверя и на сайта на дружеството, по телефона или в някой офис колко дължа. (23-1) Ако обаче от Енерго – Про не са отчели стойностите навреме, това трябва да е нарушение на графика, който те оповестяват отново на сайта си или по друг достъпен начин. Ето как се получават и двойните фактури – сметките ми за два (не дай си Боже повече) месеца пристигат наведнъж с еднакви дати за плащане. За да се стигне до тази ситуация, най-вероятно е налице нарушение от страна на Енерго-Про, така че ще бъда изцяло в правото си да подам писмена молба към дружеството за разсрочване/ отсрочване на дълга ми или някакво друго решение.

 

Ето и някои важни подробности относно разсрочването. При него една голяма сума се разделя на няколко малки, които са по – лесни за плащане. Няколкото по-малки суми трябва да се платят на съответния брой вноски през определен период от време. Определянето на броя на вноските и датите става чрез сключването на споразумение между мен и компанията.

  • Какво печеля? Няма да ми спрат електричеството заради голямата сметка, която не съм успял да платя.
  • Какво става, ако не се справям и с вноските? Обичайният сценарий – предупреждение, че след 3 дни преносът на електричество ще бъде спрян -> спиране на електричеството.
  • За какво трябва да внимавам? Разсрочвам сметката за един месец, това обаче не означава, че сметката и за следващия месец също ще бъде разсрочена. За нея важат общите правила за плащане, така че може да се окаже, че плащам разсрочената сума коректно, но не и новите сметки, което естествено отново ще доведе до липса на електричество вкъщи.

Какво се случва, когато по погрешка платя повече от стойността във фактурата си? Сумата, разбира се, не е загубена. До датата на следващото фактуриране мога да подам писмено искане парите да ми се върнат. По банков път Енерго – Про са длъжни да извършат това в 7-дневен срок. Ако не подам такова искане, сумата, която съм надвнесъл, ще бъде приспадната от сметката ми за следващия месец. Ако отново остават някакви пари, естествено, мога да си ги поискам. (31-1)

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.

 

Източници

#ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА НА “ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ” АД

чл. 17 (1) 3 – относно задължението на клиента да оказва достъп на длъжностните лица от Енерго Про.

 

#Общи условия за продажба на електрическа енергия на “Енерго-Про Продажби” АД

чл.50 – относно задължението за легитимация на служителите не Енерго Про
чл.22 – относно фактурите, издавани от Енерго Про

чл.28 – относно плащането на задължения и оспорването на размерите им

чл.32 – относно задължението за изплащане на мораторна лихва при забава

чл. 34 – относно условията за спиране подаването на електричество към клиент
чл. 36 – относно задължението на Енерго Про да проверява възражения срещу фактури

чл. 23 – относно средствата за получаване на информация от Енерго Про

чл. 31 – относно последиците от надплащане на длъжниково задължение

Ясен е на 21 и учи право в СУ „Свети Климент Охридски”. Житейската му философия е, че забавлението трябва да е неизменен спътник на сериозната работа, като то е и условие за нейното добро осъществяване.