Интернет банкиране чрез ЦКБ


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Когато съм се отдал на удоволствие и мисълта за откъсване от него ми разваля настроението, а трябва да платя на някого, не се вдигам до най-близкия клон на ЦКБ, а използвам интернет.

Чрез електронното банкиране аз имам достъп до всички услуги, които ми предоставя банката, 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Работното време на банката в случая не може да повлияе на добросъвестното ми желание да се разплащам. Е, много е удобно, но има допълнителни правила в ОУ на ЦКБ, с които трябва да се съобразя.

Това, че аз мога да правя нареждане в 2,00 сутринта, не означава, че има някой банков служител, който само това чака. Поради това нарежданията, които аз съм направил извън работното време ще се изпълнят на следващия ден.

Ако пък за нареждането, което правя, е необходимо да представя някакъв документ на банката, то аз съм длъжен да направя това веднага след като банковият клон отвори врати. Например, аз съм издател и трябва да платя хонорар на автор в чужбина, който е над 30 000 лв, трябва да представя фактура и копие от издателския договор.

Когато извършвам нареждане по Интернет, трябва да имам предвид, че трябва да съм прецизен. Защото всяка грешна платежна операция, вследствие на некоректно попълване на данните, се понася от мен.

Аз поемам и други задължения, когато се съгласявам да ползвам Интернет банкирането:

  • трябва да гарантирам, че използваният от мен компютър/таблет/телефон е безопасен и съвместим с изискванията на банката;
  • трябва с по-голямо старание да следя за вируси на устройството ми и да ги отстранявам;
  • да следвам упътванията на банката.

Всичко това е необходимо, за да съхраня поверителността на платежната операция и да не допускам злоупотреби. По този начин няма да загубя пари.

Следващата серия задължения, с които трябва да се съобразя, са предвидени за сигурността на софтуера на банката:

  • трябва да пазя в тайна ръководствата на банката за функционирането на услугите;
  • не трябва да изменям или да позволявам на трето лице да изменя софтуера на банката, без тя да се е съгласила.

Тоест указанията и програмата, която банката ми е предоставила, се ползва само от мен за целите на платежните услуги. Когато не изпълня това си задължение, ще отговарям пред банката за неспазване на задължението си, а също и за нарушаване на авторско право, ако изменям софтуера.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на ЦКБ

Чл. 165  ОУ  ЦКБ- относно срока за изпълнение
чл. 167 ОУ ЦКБ – относно допълнителните документи
чл. 168 и 177 ОУ ЦКБ – относно грешките при попълването
чл. 171 ОУ ЦКБ – относно задълженията на клиента при интернет банкирането
чл. 174 и 175 ОУ ЦКБ – относно  задълженията за съхраняване на авторското право

чл. 6 Валутен закон – относно допълнителните изисквания към презграничния превод

чл. 2, ал. 2, т. 4 Наредба 28/18.12.2012 за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна – относно изискваните документи при презграничен превод

чл. 94 ЗАПСП – относно нарушаването на авторското право

Николай обича да пише и да разяснява, като търси отговора на въпроса „защо?”, за да открие смисъла на правната уредба.