Мобилни услуги

Ти Би Ай Банк

Платежни сметки и обща информация за Ти Би Ай Банк

Подписвайки договорът си за сметка в Ти Би Ай Банк ЕАД забелязвам че се изисква от мен да се разпиша и на документа “Общи условия за предоставяне на платежни услуги

Прочети нататък »

Платежни сметки и обща информация за Ти Би Ай Банк (част II)

Съобразно общите си условия Ти Би Ай Банк ЕАД предоставя само срочни депозити. Лихвите и начините на изчислението им са уредени в лихвения бюлетин на банката.

Прочети нататък »

Платежни сметки и обща информация за Ти Би Ай Банк ЕАД (част III)

Тайните на набирателните и други сметки на Ти Би Ай Банк ЕАД.

Прочети нататък »

Информация, която предоставям на Ти Би Ай Банк

Какво трябва да знаем за задълженията си по представяне на документи и информация на Ти Би Ай Банк ЕАД?

Прочети нататък »

Разрешаване на платежни операции от клиенти на Ти Би Ай Банк

Какво означава моето разрешение за изпълнението на един банков превод?

Прочети нататък »

Изпълнение на платежни операции от Ти Би Ай Банк

Как парите, които съм превел от сметката си в Ти Би Ай Банк ЕАД, ще стигнат до получателя им в друга банка?

Прочети нататък »

Такси, комисионни, лихвени проценти и обменни курсове при Ти Би Ай Банк

Как се формират таксите, комисионните и обменните курсове на Ти Би Ай Банк ЕАД?

Прочети нататък »

Предоставяне на информация и кореспонденция с Ти Би Ай Банк

Какви са начините да получавам информация и как се прави кореспонденцията с ТИ БИ АЙ БАНК.

Прочети нататък »

Използване на платежни инструменти в Ти Би Ай Банк

По какъв начин мога да използвам интернет банкирането, както и банковите карти на Ти Би Ай Банк ЕАД.

Прочети нататък »

Отговорност на банката при изпълнение на платежни операции

Липсата на отговорност в секцията “Отговорност” на общите условия на Ти Би Ай Банк ЕАД

Прочети нататък »