Как ЧЕЗ отчита тока на вилата ми?


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Има случаи, при които отчитането на електромера всеки месец е неоправдано. Ако например имам вила на няколко километра от града, представям си как аз и инкасаторите се борим с разбития път, снежните преспи или жегите, в името на това да се отчете нулево или минимално количество изразходвана енергия. В този и в други подобни случаи, отчитането се извършва на период от 3 месеца. Схемата е следната:

Внасям определени от ЧЕЗ равни месечни вноски в месеците, в които няма отчитане. След отчитането на показанията ( на третия месец ) плащам разликата между сбора от вноските и реалната сума, която дължа.

Размерът на месечните вноски се определя на базата на формула, за която се взимат предвид следните показатели:

 • количеството изразходвана енергия в предходния период на отчитане, т.е. предишното тримесечие;
 • количеството изразходвана енергия през предходния период (тримесечие) през миналата година;
 • количеството изразходвана енергия през същото тримесечие миналата година.

Разбира се, за размера на дължимата сума се взимат предвид количествата, изразходвани при нощна и при дневна тарифа в тези периоди, както и  цените, действащи към момента.

Ето, например, как ще се изчисли дължимата сума за периода от април до юни 2015г.

Във формулата ще се включат количеството енергия ( на дневна и нощна тарифа ), което съм изразходвал в периода между:

 • януари и март 2015;
 • януари и март 2014;
 • април и юни 2014г.

А крайната сума на вноските ще се изчисли по цените , които действат към този момент. Това означава, че се взимат за база количествата от предишните периоди, но крайната цена може да различна, ако има промяна в цените.

Възможно е при този начин на изчисляване примерното количество енергия да е по-голямо от изразходваното през същия период на миналата година. Тогава размерът на равните месечни вноски ще бъде равен на цялото количество, което съм изразходвал през същия период на миналата година.

Ако след изчисленията се окаже, че дължа месечни вноски, чиито размер е по-малък от 2 лева без ДДС, ЧЕЗ няма да ги начислява и аз съответно няма да ги дължа на равни месечни вноски, а по друг начин.

След внасянето на месечните вноски, идва и моментът на истината, или изравняването. Служителите на ЧЕЗ правят реален отчет на показанията на електромера и изчисляват стойността на реално изразходваната от мен енергия (равните вноски се определят на базата на прогнозната консумация).

След определянето на действително изразходваното количество се изчислява разликата между окончателната сума, която дължа и тази, която съм заплатил, чрез месечните вноски.

Ако стойността на месечните вноски е по-голяма от дължимото, имам право на две възможности:

 1. да получа обратно сумата, която надхвърля сметката. За тази цел трябва задължително да подам писмено искане до ЧЕЗ.
 2. Ако не поискам връщане на сумата, тя ще бъде използвана за плащане на бъдещи мои задължения към ЧЕЗ.

Ако пък месечните вноски не достигат за цялата крайна сума, плащам разликата между нея и внесената до момента сума.

Ако съм нов потребител, очевидно няма да е възможно вноските ми да се изчислят спрямо консумацията ми за минали периоди. Тогава вноските ще се определят като че ли съм изразходвал енергия за 300 часа в рамките на месец (ако съм стопански потребител) и 180 часа (ако съм битов потребител). Цената е за дневна тарифа. Възможно е с ЧЕЗ да уговорим и различна размер на равните вноски.

Ако предоставената електрическа мощност за моя обект е над 100 киловата, правилата за заплащане са различни. Различно е и положението с получаването на съобщението за задълженията ми. (сметката ми за ток) Ето как се извършва плащането:

 1. До 15-о число на текущия месец – сума, в размер на 50% от платената за миналия месец;
 2. До 23-о число на текущия месец – сума, в размер на 25% от платената за миналия месец;
 3. До 10-о число на следващия месец – окончателно плащане на дължимата сума, според отчетената по график реално изразходвана енергия.

Важно е, че при промяна в цените ще се вземе предвид количеството енергия, изразходвано предходния месец, но дължимата сума ще бъде изчислена по новите цени.

Малко вероятно е да получавам сметка за всяка от сумите, които дължа предварително.

Независимо дали съм информиран за дължимите суми, се смята, че съм уведомен за размера им. Мога да получа информация от ЧЕЗ за него.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на “ЧЕЗ Електро България” АД

чл. 20, ал.1 – относно сроковете за заплащане на електрическата енергия от потребителите на електрическа енергия на обект с предоставена мощност на 100 киловата;

чл. 20, ал.1, т. 1 – относно първото междинно плащане до 15-о число на текущия месец;

чл. 20, ал. 1, т.2
относно второто междинно плащане до 23-о число на текущия месец;

чл. 20, ал. 1, т. 3 – относно окончателното плащане до 10-о число на следващия месец.

Виолета е юрист, завършила е Софийския университет. В правото й харесва свободата, която то дава и възможността с негова помощ обществото да се развива. Това е едно от най-вдъхновяващите неща за нея.