Мобилни услуги

ЧЕЗ

Какво да направя, за да имам ток от ЧЕЗ?

Действията, необходими, за да стана потребител на ЧЕЗ. Необходимите документи, приложения и декларации.

Прочети нататък »

Ползване на ток от ЧЕЗ като частно лице или фирма

Изисквания за потребителите на ЧЕЗ на електроенергия за битови или стопански нужди.

Прочети нататък »

Спиране, прекъсване и възстановяване на ток от ЧЕЗ

Случаите, при които снабдяването с електроенергия може да бъде преустановено или ограничено, причини. Начини за възстановяване.

Прочети нататък »

Сметката ми за ток и начини за плащане

Съдържанието на сметката ми за ток и неясните ѝ части. Задължението ми да платя в срок. Начини на плащане. Връщане или прихващане на надплатени суми.

Прочети нататък »

Моите задължения и отговорност при неизпълнението им

Най-важните ми задължения като потребител на услугите на ЧЕЗ и санкциите, които ме очакват, ако не изпълнявам задълженията си или ако нарушавам забраните, предвидени в общите условия.

Прочети нататък »

Моите права и другата им страна – задълженията на ЧЕЗ

Правата ми като потребител на услугите на ЧЕЗ и задълженията на ЧЕЗ, които се разглеждат като мои права с цел обхващането на всички възможности, от които бих могъл да се възползвам.

Прочети нататък »

Кога ЧЕЗ носи отговорност и кога – не?

Случаите, при които потребителите имат право да търсят отогворност от ЧЕЗ при неизпълнение на задълженията на компанията. Подробно изпброяване на случаите, при които отговорността е изключена.

Прочети нататък »

Как ЧЕЗ отчита тока на вилата ми?

Заплащане на електроенергия за обекти, при които отчитането е на период от 3 месеца. Определяне на размера на равните месечни вноски. Изравняване. Определяне на вноските за обекти с предоставена мощност над 100 киловата.

Прочети нататък »

Допълнителни условия

Начин на действие на общите условия на ЧЕЗ, ред за промяна и за предложения от страна на потребителите. Защита на личните данни. Изпращане на съобщения и уведомления.

Прочети нататък »