Бърз кредит от Вивус.бг – що е то и при какви условия?


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Ако е дошъл онзи момент, в който се нуждая от бързи и свежи пари и съм останал без всякакви други опции, то отговорът е „бърз кредит”. Хубаво е да се изясни що е то „бърз кредит” и има ли той почва у нас.

На първо място, бързият кредит, както се подчертава и в самото име, разчита на своята бързина, а по-точно – парични заеми с кратки срокове за предоставянето им. Много често тези кредити се отпускат в рамките на няколко минути и то изцяло онлайн.

Общо за тези видове услуги е, че за получаването на кредита не се нуждая от поръчител.  Що е то поръчител? Поръчител е човекът, който плаща вместо мен, в случай че не мога да покрия разходите по задълженията си. Той може да е задължен, както за цялото ми задължение, така и за част от него. Нямаше да звучи толкова лошо, освен ако поръчителят нямаше възможност да си иска от мен даденото от него за моите задължения.

Често е без значение дали вече имам взет кредит или съм имал проблем с погасяването на такъв.

За сметка на това обаче лихвите при „бързия кредит” са значително по-високи от лихвите при обикновените кредити.

Пазарът е пренаситен от подобни небанкови институции, които предлагат бързи кредити. Изборът ми е голям, но оттук идва и опасността от всякакъв вид измами. В процеса си на избор на институция, от която да взема кредит, следва да обърна внимание на няколко задължителни условия, отнасящи се за самите институции, а именно:

  • да проверя в сайта на институцията дали тя е регистрирана при Българска народна банка (БНБ) като небанкова институция;
  • дали е регистрирана в Комисията за защита на лични данни – това е задължение на институцията, заради големия набор от лични данни, които съм задължен да предоставя;
  • да прочета общите условия – да, животът е прекалено къс, за да ги прочета, но е и прекалено къс, за да плащам тройно повече;
  • да се интересувам се от лихвените проценти;
  • да прочета внимателно специалните условия по договора за кредит, защото същите са с предимство пред общите условия. В случай, че в  общите условия пише едно, а в специалните нещо, което му противоречи – валидно ще бъде второто.

Ако съм твърдо решен да взема бърз кредит онлайн, то според общите условия на Вивус.бг трябва да отговарям на определени условия. Записано е „Трудоспособно физическо лице, извършващо непрофесионална или нетърговска дейност, на възраст между 19 и 60 години, с постоянно местожителство в Република България, кандидатстващо за кредит и заинтересовано от сключването на Договор за кредит с Кредитор”.  Сложно зададените условия, на прима виста, могат да бъдат просто обяснени.

  • Трудоспособно лице е всяко лице, което може да положи труд, без това да е забранено или ограничено от закона.
  • Физическо лице може да бъде само човекът,  фирма не може да бъде кредитополучател, според общите условия на Вивус.бг .
  • Друго условие, на което трябва да отговарям, е да не извършвам търговска дейност – например да не съм регистриран като едноличен търговец и да не взимам заема, в качеството си на търговец.
  • Следващото условие е възрастова граница – кредитополучателят трябва да е между 19 и 60 години. Нужно е да имам и постоянен адрес в България – това е адресът ми по лична карта.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

Наредба № 26 за финансовите институции, приета от БНБ – за регистрацията на небанковите институции.

Закон за защита на личните данни – за задължителната регистрация като администратор на лични  данни.

Общи условия Вивус.бг

Йордан е на 24 години, юрист по образование. Отдаден на преследването на мечтите си, той винаги търси самоусъвършенстването във всяка една форма. Смята, че невъзможни неща не съществуват.