Кеш Кредит и личните ми данни


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

В днешно време като че ли ставаме все по-подозрителни на тема “лични данни”. И с право! Принципната мнителност при предоставянето на важна моя информация може да ме предпази от много неприятности и злоупотреби.  Е, ако искам да се ползвам от услугите на КЕШ КРЕДИТ обаче, трябва до известна степен да изневеря на принципите си – никой няма да ми отпусне пари назаем, без аз преди това да съм отпуснал достоверна информация за себе си.

Основната причина за това е, че фирмата за бърз кредит иска да има гаранция, че ще може да получи парите си дори ако се окажа некоректен длъжник и не връщам вноските си редовно. По принцип, когато имам взаимоотношения с голяма фирма, която държи на доброто си име, няма причина да се притеснявам от злоупотреба с личните ми данни (КЕШ КРЕДИТ изрично декларира, че ще ги съхранява и ползва в съответствие със Закона за защита на личните данни).

Въпреки това има от какво да се притеснявам, тъй като Кеш Кредит са си оставили възможност да предоставят личната ми информация на трети лица. От една страна, това са агенции, занимаващи се с директен маркетинг, от които мога да очаквам чести позвънявания с оферти за различни кредитни продукти и други подобни. От друга страна, личната ми информация може да бъде предоставяна на кредитни бюра и скоринг агенции, които се занимават с изготвяне не кредитен профил и включване в кредитен регистър. Кредитният регистър е публично достояние до банки, кредитни институции и лизингови къщи и в него бива отразена коректността ми като длъжник, т.е. – връщам ли си парите редовно или не. Ако отговорът е отрицателен, е твърде вероятно в бъдеще да ми бъдат отказвани кредити и лизингови договори и в други фирми.  Най-неприятно обаче може да се почувствам от предоставянето на личните ми данни на колекторски агенции за събиране на вземания. Няма място за излишна паника! Времето на здравите момчета със здрави методи за събиране на пари е отминало, но все пак и днес мога да бъда притеснен сериозно. Средствата, които въпросните колекторски агенции най-често използват, са непрестанни позвънявания по телефона, изпращане на безброй писма и уведомления, лични срещи и ако те не проработят – заплашвания със съд.

Важно! Ако по време на отношенията ми с КЕШ КРЕДИТ имам някакви съмнения или притеснения относно това на кого и с каква цел са били предоставяни личните ми данни, имам законното право да поискам от тях изчерпателна информация за това.

Данните, които предоставям при искането за кредит, обхващат голяма част от всичките ми данни, но както стана ясно, това е задължително. Освен стандартната информация за мен – ЕГН, номер на лична карта и т.н., друга задължителна информация, която е необходима: мобилен телефон, настоящ адрес, трудова заетост, месечен доход, семейно положение, образование, тип жилище (мое лично/на родител) и цел на кредита. Освен всичко това, възможно е да поискат от мен да предоставя името и телефона на някой мой близък – лице за контакт.

Важно! е да знам, че към лицето за контакт кредитната институция ще се обръща единствено ако не може да се свърже с мен. То обаче не играе ролята на поръчител – т.е. то не отговаря за кредита, който съм изтеглил, не дължи сумата заедно с мен и би било абсолютно неприемливо ако от кредитната институция иска от него да плати задължението ми вместо мен.

В случай че след като съм се сблъскал с немалкия обем от информация, която искат от мен, ми дойде идея да “поизвъртя” данните си и да не ги предоставя в най-верния им вид – ще е разумно да се откажа от тази си идея. Причините за това са немалко, като най-безобидната е, че ако несъответствие бъде установено, няма да ми отпуснат кредит. По-сериозна опасност обаче е, че въз основа на нарочно предоставени грешни данни, мога да понеса наказателна отговорност за измама. Също така е важно да посоча верни средства за контакт (телефон, адрес и т.н.), тъй като всички уведомления и съобщения, които кредитната институция изпрати до тях, се считат за получени. Например уведомление, че задължението ми се прехвърля към нов кредитор изпратено на адрес, посочен от мен, на който обаче не живея, ще се счита за редовно получено. Така може да се окаже, че вече дължа пари на друго лице, а дори не съм разбрал за това.

Друго важно задължение, свързано с личната ми информация е да уведомявам КЕШ КРЕДИТ своевременнно за всякакви промени в предоставените от мен лични данни. В противен случай ако от кредитната институция установят несъответствие, могат да обявят кредита ми за предсрочно изискуем, ведно с всички последици от това. (По-подробно – тук.)

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.
Източници

# Общи условия на КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕAД

чл. 10 – относно задължението на кредитодателя да съхранява потребителските данни в съответствие със Закона за защита на личните данни
чл. 11.3 – относно невъзможността кредит да бъде отпуснат без предоставяне на лични данни от клиента
чл. 12 – относно ограничените възможности на кредитодателя да използва личните данни на клиента
чл. 33 – относно възможността кредитодателят да прехвърли правата си по кредита на трето лице
чл. 39 – относно задължението на потребителя да информира кредитодателя за промени в личните си данни
чл. 40 – относно съобщенията и уведомленията към кредитополучателя, които се считат за приети ако са изпратени на посочения от него адрес
чл. 47 – относно възможността кредит да не бъде отпуснат заради неверни лични данни

# Наказателен кодекс

чл. 209 и сл. – ИЗМАМА
чл. 308 и сл. – ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

# Електронен формуляр за искане на кредит на КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕAД

# Наредба No 22

чл.19 – относно реда за получаване и ползване на информация от ЦКР от страна на кредитни институции

Ясен е на 21 и учи право в СУ „Свети Климент Охридски”. Житейската му философия е, че забавлението трябва да е неизменен спътник на сериозната работа, като то е и условие за нейното добро осъществяване.