Моите права и задължения и тези на Булсатком (II част)


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

В случай че се наложи да осигуря достъп до мое помещение, за да се извърши ремонт на мрежата, е нужно да бъда уведомен в писмен вид. Булсатком е длъжна да пази информация за сметките ми в продължение на една година от издаването им и при писмено поискване от моя страна да ми ги предостави. При невъзможност да използвам мрежата уведомявам компанията, която е длъжна в срок до 3 дни да отстрани повредата. Възможно е срокът да бъде удължен, ако проблемът е по-сериозен. Тридневният срок започва да тече от момента, в който уведомя компанията за повредата и същата установи повредата. Възможно е последната да не може да бъде установена по телефона или от системата на оператора. Тогава oператорът ще изпрати техници, които да установят проблема на място. При всеки един случай искам от компанията да ми предостави писмени протоколи на техническите си служители, които да дават подробна информация относно размера на техническата повреда, дата, място и час на установяване, както и срок за отстраняване.

Булсатком е длъжна да предоставя безплатно  информация и фактури за използваните от мен услуги, както и по искане от моя страна може да ми осигури електронен достъп до всички мои сметки след като ми бъде издадено потребителско име и парола. Компанията няма право да предоставя без мое позволение мобилния ми номер. В случай че това стане, компанията ми дължи неустойка, която се оценява на базата на претърпените от мен вреди.  Желателно е да се консултирам със специалист, който да ме посъветва за размера на обезщетението, което мога да получа.

Ако в следствие на виновните действия на Булсатком нямам възможност да използвам предоставените ми услуги повече от 3 дни в един календарен месец, които дни не е задължително да са последователни, плащам стойността на използваните услуги съразмерно на дните, през които съм имал достъп до мрежата. Това не се прилага, когато са налице форсмажорни обстоятелства (природни бедствия например). Когато операторът не ме уведоми за предстоящи или планирани ремонти, повреди и т.н ми се дължи неустойка в размер на 1/30 от месечната такса. Сумата се дължи в срок до един месец от датата на закъснението. Това може да стане и като ми се приспадне от сумата за следващия месец. Ако не искам обаче, имам пълното право да отида до офиса на Булсатком и да поискам да ми заплатят обезщетението по банков път или на ръка. Всичко, което съм платил като повече от дължимото, независимо дали става въпрос за услуга или месечна вноска, трябва ми бъде върнато, заедно с дължимата лихва за всеки ден.

По всяко едно време имам право да пускам жалби и съобщения до оператора, като поради никакви обстоятелства същият няма право да не ги приеме. Същото  важи и за Комисията за регулиране на съобщенията, която се явява регулатор в областта на телекомуникациите и интернет услугите.

В случай че настъпи ситуация, в която няма да имам възможност да ползвам услугите три или повече месеца, имам правото да прекратя временно достъпа до услугите, за което уведомявам компанията пет работни дни преди да изтече срокът на потребление. Услугите се възстановяват, след като подам писмена молба.

Ако не съм доволен от качеството след първоначалното активиране на услугата, прекратявам договора до 7 календарни дни от датата на инсталиране. За да не злоупотребява компанията с моето доверие, изисквам при всяко спиране или прекъсване на услугата документ под формата на протокол, разписка или др., който да удостоверява възникналия проблем и времето на прекъсване.  При несъответствие между установеното в протокола времетраене и действителното такова, имам право на  обезщетение или мога да разваля договора.

Следва продължение

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

# Общи условия на Булсатком

17.6 от ОУ – относно задължението ми да осигуря достъп до помещение;

17.7. от ОУ – относно задължението на Булсатком да ми предоставя информация за сметките ми;

17.9 от ОУ – относно задължението на оператора да отстрани повредата в три дневен срок;

17.18/17.19 от ОУ – относно искане от моя страна може да ми осигури електронен достъп до всички мои сметки след като ми бъде издадено потребителско име и парола;

17.23, 17.24 от ОУ – относно задължението на оператора да се въздържа от предоставяне на мобилния ми телефон без мое позволение;

18.1 от ОУ – относно невъзможност да имам достъп до предоставяните ми услуги повече от три дни;

18.3 от ОУ – относно правото да ми се приспадне от общата част на сумата;

20.5 от ОУ – относно правото ми да пускам жалби и сигнали;

20.6. ОУ – относно възможността да пусна жалба и до Комисията за регулиране на съобщенията;

20.7 от ОУ – относно възстановяване на услугите;

20.8 от ОУ – относно това ако не съм доволен от качеството на услугите;

20.9 от ОУ – относно правото ми да поискам проткол или сведения;

Николай е V-ти курс студент по “Право” в Софийски университет "Климент Охридски". Проявява интерес към гражданскоправните науки, като стремежът му е да задълбочи своите познания и в областта на икономиката.