Обезпечение и застраховки


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Това, че кредитът, който съм изтеглил, се нарича ипотечен, не е случайно. Аз учредявам задължително ипотека, за да подсигуря банката, че в случай на неплатежоспособност от моя страна, тя ще може да продаде имота, който съм ипотекирал, и да ме изрита от него като нечистоплътен животински вид, който е приносител на паразитиращи организми.

Това значи, че съгласно общите условия на банката е задължително да учредя ипотека. Ипотеката преследва имота като дъждовен облак, независимо в чии ръце се намира той. Тя поражда няколко права в полза на лицето, на което е учредена. Най-важното от тях е правото на предпочтително удовлетворение от стойността на имота. Какво означава това? Че в случай на неиздължаване банката има право да образува срещу мен изпълнително дело и да подаде молба до съдебния изпълнител, с която да поиска имотът да се изнесе на публична продан. Това тя може да направи и да не бях учредил ипотека. Но когато съм й учредил ипотека тя има предимство пред другите мои кредитори.  Например, ако аз имам два кредита, като всеки от тях е на стойност 5 лева и имот, който струва 4 лева, ако в ничия полза на съм учредил ипотека, всеки ще може да поиска публична продан на имота, и двамата кредитори ще получат поравно от стойността на имота ми, когато той се продаде – по 2 лева. Когато обаче в полза на единия от тях съм учредил ипотека, той ще прибере всичките 4 лева, а другият ще пие една студена вода. Или първият има привилегия. Затова е голям мерак на банката да й учредя ипотека. Това става чрез договор във формата на нотариален акт, който се вписва в Имотния регистър.

Ако на банката й се чини, че е много евтин имотът, тя може да поиска допълнителни обезпечения към ипотеката:

Както солидарният длъжник, така и поръчителят подлежат на одобрение от Банката. 

Възможно е поради промяна в икономическите условия ипотекираният имот да поевтинее например поради прекарването на ЖП линия, която минава в непосредствена близост и влаковете по нея значително повишават риска от оглушаване и нарушаване на вестибуларния апарат от честите вибрации, предизвикани от движението им. Тогава Банката няма да е подсигурена. Поради това тя има право да иска от мен или другите задължени лица да платят част от задължението или да предостявят друго или допълнително обезпечение. Неизпълнението на това задължение или на първоначалното такова за предоставяне на обезпечение, позволява на Банката да откаже предоставянето на неусвоената част от кредита.

Отново с оглед съхраняването на платежоспособността ми, Банката може да поиска сключването на застраховка на имуществото ми, което служи за обезпечение. В договора за застраховка Банката трябва да бъде посочена като трето ползващо се лице, а застрахователят да бъде определен съвместно с нея. Това означава, че тя ще получи застрахователното обезщетение. В случай, че настъпи застрахователно събитие, тоест с вещта се случи нещо, което я уврежда, но това е покрито от застрахователя, тъй като договорът е сключен от мен, трябва да предприема  необходимите действия, за да може Банката да получи застрахователното обезщетение.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете експерт със спецификите на вашата ситуация.

Източници

# Общи условия на ЦКБ

ОУ на ЦКБ – IV, V – относно обезпечаването и застраховките
чл. 162-167 ЗЗД – относно общите разпоредби спрямо залога на вземане и вписването на  ипотеката
чл. 173, ал. 1 ЗЗД – относно правото на предпочтително удовлетворение
чл. 136, ал. 1, т. 3 ЗЗД – относно привилегията на ипотекарния кредитор

Николай обича да пише и да разяснява, като търси отговора на въпроса „защо?”, за да открие смисъла на правната уредба.