Платежни сметки и обща информация за Ти Би Ай Банк ЕАД (част III)


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

НАБИРАТЕЛНИ СМЕТКИ

Искам да си основа ООД и да почна да продавам тайвански играчки веднага и се спирам на набирателните сметки на Ти Би Ай Банк ЕАД. Ето някои неща, които трябва да знам, преди да подпиша!

Ти Би Ай Банк ЕАД предоставя възможността да се открие сметка, в която само може да се внасят пари, но не и да се теглят. Това са набирателните сметки. Те се използват най-често от търговски дружества (ООД, ЕООД, АД и т.н.), които тепърва се основават или искат да си увеличат капитала (от 2 на 3 лева например).

Набирателната сметка се основава с искане от клиента – законен представител на дружеството. След като се внесат всички суми, които съдружниците са определили и след като дружеството вземе, че се  впише в Търговския регистър, сметката се закрива и може да се превърне в разплащателна сметка.

ДРУГИ СМЕТКИ

И така… вече съм търговец, направил съм си депозит, имам разплащателна сметка и съм закрил набирателната. Бизнесът с тайвански играчки върви добре. И стигам до момент, в който мой доставчик казва, че ще се забави с доставката на 2 тона играчки, а аз не искам да му платя предварително в случай на такова забавяне. Тогава мога да си открия т.нар. акредитив, при който когато се изпълни условието за реална доставка на тези два тона играчки, тогава банката ще е длъжна да изплати на доставчика парите, които съм осигурил като “покритие” на акредитива.

Пример: Трябва да платя на доставчика 10 000 лева за тези 2 тона играчки, а той, както казахме, се бави. Тогава тези 10 000 лева ще са покритието на акредитива, а доставчикът ще си ги получи тогава, когато удостовери пред банката, че ми е доставил стоката.

Естествено, аз мога да закрия акредитива и преди това. Той може да се закрие и по взаимно съгласие между мен и банката или ако се изпълни условието за което той е създаден, а парите са дадени на доставчика.

Добре де, но идва момент, в който съм заложил всичко на една доставка от Тайван с кораб и съм предплатил на доставчика. Корабът е потънал в следствие на тайфун в Индийския океан, а аз съм загубил всичко и решавам че ще престана да продавам играчки и че ще закрия фирмата. Но тъй като имам някакво имущество все още, а и имам хора, на които дължа някакви пари, се обявявам в ликвидация
Т.е. в Търговския регистър вписвам, че вече не искам да извършвам дейността и че ще си продам имуществото, за да си платя на хората, на които дължа.
и си назначавам ликвидатор. В този случай ликвидаторът ще открие т.нар. ликвидационна сметка, в която да внася тези пари и от която да се разплаща с хората. След като направи всичките тези неща, ликвидаторът ще закрие сметката, като аз също имам право да го направя с искане по образец за закриване на сметката.

Всичко с ликвидацията уж върви ок, докато в един прекрасен момент се оказва, че нямам достатъчно имущество, за да се плати на хората, дружествата или на държавата, на които дължа пари. Тогава решавам че ще обявя несъстоятелност. Подавам молба до съда и той назначава синдик. Синдикът ще открие т.нар. особена сметка, по която ще вървят всички плащания и ще постъпват пари от моите длъжници. Сметката ще се закрие, тогава когато фирмата ми е заличена от Търговския регистър.

След като съм обявил несъстоятелност, решавам, че ще започна бизнес в сферата на недвижимите имоти. Основавам нова фирма и започвам да купувам и продавам имоти. За да съм по-подсигурен, този път решавам, че ще плащам само когато имотът вече е прехвърлен на името на моята фирма. Тогава мога да открия т.нар. сметка със специален режим и предназначение.

Внимание! Ако искам да ползвам тези сметки, трябва да имам  предвид, че те се откриват за всяка една сделка, която сключвам.

Сметката се закрива тогава, когато се изпълни предметът на договора – а в нашия пример – когато имотът е прехвърлен на името на фирмата ми.

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да се консултирате с експерт в правната област.
Източници

#ОУ за предоставяне на платежни услуги от Ти Би Ай Банк ЕАД

Раздел II Платежни сметки

т.2.4 – относно режимът на набирателните сметки в Ти Би Ай Банк ЕАД

т.2.5 – относно уговорки за акредитива в Ти Би Ай Банк ЕАД

т.2.6 – относно ликвидационните сметки

т.2.7 – относно ликвидационните сметки

т.2.8 – относно особенната сметка на синдика

Николай е на 26 години, юрист по образование. Завършил е “Право” в СУ „Св. Климент Охридски“. Преди това има специализация по “Фирмено управление” към средното си образование.