Права и задължения при получаване на кредит от Easy Credit


Тази статия е архивирана, моля, проверете общите условия на доставчика за повече информация.

Бумът на институциите за бързи кредити и неспиращото им увеличаване води до своеобразната ми “зависимост”. По този начин подадам в порочен кръг от кредити. Дори и при крайна нужда от кредит ВИНАГИ имам право на избор, като избера най-изгодната оферта измежду все по-големия брой институции, предлагащи такъв тип услуги. Жалбите за измами за некорекотност могат да намалеят значително при повишеното ми внимание при подписване и съгласяване с общите условия по договорите. Задължително е винаги да чета общите и специалните условията по договора, преди да взема кредит от конкретната институция.

Моите права са задължения на EasyCredit и обратното. В същия смисъл, Easy Credit има право да иска точно изпълнение на всички задължения от мен съгласно договора за паричен заем.

Easy Credit има право да изиска от мен документите, които са свързани с кредита. Същите са нужни за преценяване моята кредитоспособност, а по-точно възможността ми да си плащам вноските по кредита. Това право на кредитната институция отговаря на задължението от моя страна да ги предоставя.

По всяко време кредитната институция има право да прехвърли вземането си от мен на трето лице (всяко едно лице, различно от мен и кредитната институция) чрез договор за цесия. Преди да извърши това действие обаче, Easy Credit е задължена да ме уведоми.  Може и да заложи вземането към мен в полза на трето лице, но уведомяването ми отново е задължителна предпоставка.

В случай че не спазвам задълженията си по договора за кредит, Easy Credit има правото да провежда с мен телефонни разговори, да ми изпраща електронни съобщения и писма като по този начин ме уведомява за неточното ми изпълнение по договора.

Аз имам правото да взема кредит от Easy Credit и да си плащам вноските, а на това право отговаря задължението на другата страна да ми го предостави, ако отговарям на условията, и да отразява своевременно и точно изплатените вноски от мен в погасителния план.

На моето право да взема кредит отговаря задължението на Easy Credit в уговорения съгласно договора за паричен заем ден, час и място за изплащане на дължимата вноска да осигури свой представител за получаването й от мен.

Аз имам право на информация по съответния договор за кредит, на това мое право съответства задължението на Easy Credit при поискване от моя страна да ми предоставя пълна и точна информация за изплатените до момента, респективно оставащи за плащане погасителни вноски по договора за паричен заем.

При мое поискване Easy Credit има задължението да ми предостави всички предвидени документи,   които са свързани с обслужването на паричния заем.

 

Нищо в настоящия #превод (статия), базиран на общите условия на конкретната организация, не следва да се счита за правна консултация. Той е приносът на Екипа на dogovor.at към обществото ни и има за цел само да представи основни ваши права и задължения. Ние изразяваме нашето мнение и по никакъв начин не подкрепяме или отричаме даден продукт или услуга. Четенето на dogovor.at по никакъв начин не замества четенето на пълните условия, с които сте обвързани. Ако вашият казус е по-сложен или не намирате търсените отговори в този или друг материал на платформата, препоръчваме ви да запознаете юрист със спецификите на вашата ситуация.

Източници

Чл. 1, ал. 1  – относно задължението за точно и своевременно отбелязване в погасителния план
Чл. 1, ал. 2 – относно получаването на кредита
Чл. 1, ал. 3 – относно информацията по кредита
Чл.  1, ал. 3 – относно снабдяването с документи
Чл. 2, ал. 1 – право на E.C. да изисква точно изпълнение
Чл. 2, ал. 2 – относно право на E.C. да изисква документи
Чл. 2, ал. 3 – относно цесия и залог на вземането

Йордан е на 24 години, юрист по образование. Отдаден на преследването на мечтите си, той винаги търси самоусъвършенстването във всяка една форма. Смята, че невъзможни неща не съществуват.